Návod k použití OLYMPUS SZ-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS SZ-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS SZ-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS SZ-16.


OLYMPUS SZ-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1699 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS SZ-16 (2309 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS SZ-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-16/DZ-105 Návod k použití Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-Iontová baterie (LI-50B) Napájecí adaptér USB (F-2AC) Kabel USB (CB-USB8) Instalační disk CD-ROM OLYMPUS Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Názvy součástí 5 6 1 2 9 1 2 3 4 5 6 10 7 8 11 3 4 Poutko pro řemínek Kryt konektoru Multikonektor Konektor HDMI micro Mikrofon Indikátor samospouště/pomocné světlo AF 7 Kryt baterie/karty 8 Zámek krytu baterie/karty 9 Blesk 10 Objektiv 11 Závit pro stativ 2 CS 3 4 1 5 6 2 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Přepínač blesku Reproduktor Páčka transfokátoru Tlačítko spouště Indikátor Tlačítko n Displej Tlačítko R (záznam videosekvence) Tlačítko q (přepínání mezi snímáním a přehráváním) 10 Křížový ovladač INFO (změna zobrazení informací) # (blesk) Y (samospoušť) D (mazání) 11 Tlačítko A (OK) 12 Tlačítko m Křížový ovladač F (nahoru) Připevnění řemínku fotoaparátu Tlačítko H (doleva) G (dolů) Tlačítko I (doprava) Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. FGHI pokyn ke stisknutí křížového ovladače nahoru/dolů/vlevo/vpravo. CS 3 Vložení a vyjmutí baterie a karty (běžně dostupné) Chcete-li baterii vyjmout, nejprve ji odjistěte posunutím pojistky ve směru šipky. 1 Podle kroků 1 a 2 otevřete kryt baterie/karty. 2 3 Zasuňte kartu rovně do fotoaparátu, až zacvakne. Přepínač ochrany zápisu Kryt baterie/karty 1 Zámek krytu baterie/karty Před otevřením krytu baterie/karty fotoaparát vypněte. V tomto fotoaparátu používejte vždy pouze kartu SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAir (s funkcí bezdrátové sítě LAN). 70) ● Nedotýkejte se přímo kovových částí karty. 2 Při vkládání baterie posuňte pojistku baterie ve směru šipky. Vyjmutí karty 1 2 Pojistka baterie Baterii vkládejte značkou C směrem k pojistce baterie (viz obrázek). Poškození povrchu baterie (vrypy apod. ) mohou být příčinou přehřátí a výbuchu. Tlačte na kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí a karta se nevysune. [. . . ] 29) [Remove USB Cable], odpojte kabel USB od fotoaparátu i tiskárny. Vyberte v nabídce přehrávání q položku [Print Order] a poté stiskněte tlačítko A. CS 55 3 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [<] a stiskněte tlačítko A. Print Order Print OK Objednání jednoho výtisku pro každý snímek na kartě [U] 4/30 1 2 3 0 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [U] a stiskněte tlačítko A. Postupujte podle kroků 5 a 6 v části [<]. NORM 4608 3456 100-0004 ’13/02/26 12:30 4 Pomocí tlačítek HI vyberte snímek, pro nějž chcete vytvořit tiskovou objednávku. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. Použití Vytiskne se pouze snímek. Vytiskne se snímek s časem pořízení. Zrušení všech tiskových objednávek 5 1 2 3 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Reset] a stiskněte tlačítko A. Podnabídka 2 No Date Time 6 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Set] a stiskněte tlačítko A. 56 CS Zrušení tiskové objednávky pro vybrané snímky 1 2 3 4 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [<] a stiskněte tlačítko A. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Keep] a stiskněte tlačítko A. Pomocí tlačítek HI vyberte snímek s tiskovou objednávkou, kterou chcete zrušit. Pomocí joysticku FG nastavte počet kopií na hodnotu „0“. Podle potřeby opakujte krok 4 a nakonec stiskněte tlačítko A. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. ● Nastavení se použije pro zbývající snímky s tiskovými objednávkami. 5 6 7 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Set] a stiskněte tlačítko A. CS 57 Praktické rady Pokud fotoaparát nepracuje správně nebo pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení, můžete v případě nejasností najít řešení v následujícím textu. Tlačítko spouště „Po stisknutí tlačítka spouště nedojde k pořízení snímku. “ ● Zrušte režim spánku. Z důvodu úspory energie fotoaparát vypne displej a přejde do režimu spánku, pokud není po zapnutí používán po dobu 3 minut. V tomto režimu nelze pořizovat snímky ani při plném stisknutí tlačítka spouště. Před snímáním probuďte fotoaparát použitím tlačítka transfokátoru nebo jiného tlačítka. Pokud není fotoaparát používán po dobu 5 minut, automaticky se vypne. ● Přepněte režim snímání stisknutím tlačítka q. ● Před pořízením snímku počkejte, než přestane blikat značka #(nabíjení blesku). ● Při delším používání fotoaparátu může dojít k nárůstu vnitřní teploty a následnému automatickému vypnutí. Pokud tato situace nastane, počkejte, dokud se fotoaparát dostatečně neochladí. Rovněž může dojít k nárůstu vnější teploty fotoaparátu, v tomto případě se však nejedná o závadu. Odstraňování potíží Baterie „Fotoaparát nepracuje, přestože jsou vloženy baterie. “ ● Vložte nabité baterie a dbejte přitom na jejich správnou orientaci. „Vložení a vyjmutí baterie a karty (běžně dostupné)“ (str. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nedbalému nebo nesprávnému skladování (jako je například uchovávání produktu v prostředí s vysokými teplotami či vlhkostí nebo blízko repelentů, jako je naftalen, nebo škodlivých drog atd. ), při nesprávné údržbě atd. Jakákoli vada, ke které došlo například kvůli vybitým bateriím. Jakákoli vada, ke které došlo kvůli vniknutí písku, bláta apod. Pokud není tento záruční list vrácen s produktem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS SZ-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS SZ-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag