Návod k použití OLYMPUS SZ-15

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS SZ-15. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS SZ-15 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS SZ-15.


OLYMPUS SZ-15 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1544 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS SZ-15 (2418 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS SZ-15

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-15/DZ-100 Návod k použití Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-Iontová baterie (LI-50B) Napájecí adaptér USB (F-2AC) Kabel USB (CB-USB7) OLYMPUS Setup Disk CD-ROM Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Názvy součástí 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Poutko pro řemínek Kryt konektoru Minikonektor HDMI Multikonektor Mikrofon Blesk Indikátor samospouště/ pomocné světlo AF 8 Objektiv 9 Zámek přihrádky baterie/karty 10 Závit pro stativ 11 Kryt baterie/karty 1 2 3 4 9 10 11 2 CS 4 5 1 2 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Přepínač blesku Indikátor Reproduktor Páčka transfokátoru Tlačítko spouště Tlačítko n Displej Tlačítko R (pořizování videosekvencí) 9 Tlačítko q (přepínání mezi snímáním a přehráváním) 10 Křížový ovladač INFO (změna zobrazení informací) # (blesk) Y (samospoušť) D (mazání) 11 Tlačítko A (OK) 12 Tlačítko m Křížový ovladač F (nahoru) Připevnění řemínku fotoaparátu Tlačítko H (doleva) Tlačítko I (doprava) Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. G (dolů) FGHI pokyn ke stisknutí křížového ovladače nahoru/dolů/vlevo/vpravo. CS 3 Vložení a vyjmutí baterie a karty (běžně dostupné) 1 Baterii vkládejte značkou B směrem k pojistce baterie. Poškození povrchu baterie (vrypy apod. ) mohou být příčinou přehřátí a výbuchu. Chcete-li baterii vyjmout, nejprve ji odjistěte posunutím pojistky ve směru šipky. Podle kroků 1 a 2 otevřete kryt baterie/karty. 2 1 1 3 Zasuňte kartu rovně do fotoaparátu, dokud neucítíte zacvaknutí. Přepínač ochrany zápisu Kryt baterie/karty Zámek prostoru baterie/karty Před otevřením krytu baterie/karty fotoaparát vypněte. 2 Při vkládání baterie posuňte pojistku baterie ve směru šipky. V tomto fotoaparátu používejte výhradně karty SD/SDHC/SDXC nebo karty Eye-Fi. 63) ● Nedotýkejte se přímo kovových částí karty. Vyjmutí karty Pojistka baterie 1 2 Tlačte na kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí a karta se nevysune. [. . . ] Pomocí joysticku FG nastavte počet kopií na hodnotu „0“. Podle potřeby opakujte krok 4 a nakonec stiskněte tlačítko A. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. ● Nastavení se použije pro zbývající snímky s tiskovými objednávkami. 5 6 7 Pomocí joysticku FG vyberte položku [Set] a stiskněte tlačítko A. CS 51 Praktické rady Pokud fotoaparát nepracuje správně nebo pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení, můžete v případě nejasností najít řešení v následujícím textu. Tlačítko spouště „Po stisknutí tlačítka spouště nedojde k pořízení snímku. “ ● Zrušte režim spánku. Z důvodu úspory energie fotoaparát vypne displej a přejde do režimu spánku, pokud není po zapnutí používán po dobu 3 minut. V tomto režimu nelze pořizovat snímky ani při plném stisknutí tlačítka spouště. Před snímáním probuďte fotoaparát použitím tlačítka transfokátoru nebo jiného tlačítka. Pokud není fotoaparát používán po dobu 12 minut, automaticky se vypne. ● Přepněte režim snímání stisknutím tlačítka q. ● Před pořízením snímku počkejte, než přestane blikat značka #(nabíjení blesku). Odstraňování potíží Baterie „Fotoaparát nepracuje, přestože jsou vloženy baterie. “ ● Vložte nabité baterie a dbejte přitom na jejich správnou orientaci. „Vložení a vyjmutí baterie a karty (běžně dostupné)“ (str. 5) ● Mohlo dojít k dočasnému snížení výkonu baterie v důsledku nízké teploty. Vyjměte baterie z fotoaparátu a zahřejte je tak, že si je na chvíli vložíte do kapsy. Karta/interní paměť „Je zobrazeno chybové hlášení. “ „Chybové hlášení“ (str. 53) Displej „Informace na displeji nejsou dobře viditelné. “ ● Mohlo dojít ke kondenzaci. Vypněte napájení a počkejte, než se tělo fotoaparátu přizpůsobí okolní teplotě a vyschne. „Na displeji se objevují svislé čáry. “ ● Tento stav může nastat, pokud je fotoaparát namířen na extrémně jasný objekt (např. Na pořízeném snímku nebo videosekvenci se sekvenčními snímky se mohou objevovat čáry. „Na fotografii se vyskytují světlé oblasti. “ ● Světlé oblasti jsou způsobené odrazem světla blesku od prachových částic ve vzduchu. K tomuto jevu dochází při používání blesku za tmy. 52 CS Funkce data a času „Datum a čas se vrací do výchozího nastavení. “ ● Pokud jsou z fotoaparátu po dobu přibližně 1 dnů*1 vyjmuty baterie, hodnoty data a času se vrátí do výchozího stavu a je třeba je znovu nastavit. *1 Doba, po jejímž uplynutí dojde k obnovení výchozích hodnot data a času, závisí na tom, jak dlouho byly baterie ve fotoaparátu. „Zapnutí fotoaparátu a provádění počátečních nastavení“ (str. 7) Chybové hlášení ● Zobrazí-li se na displeji jedno z následujících hlášení, přečtěte si informace ve sloupci Provedení opravy. Chybové hlášení Provedení opravy Problém s kartou Vložte jinou kartu. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nedbalému nebo nesprávnému skladování (jako je například uchovávání produktu v prostředí s vysokými teplotami či vlhkostí nebo blízko repelentů, jako je naftalen, nebo škodlivých drog atd. ), při nesprávné údržbě atd. Jakákoli vada, ke které došlo například kvůli vybitým bateriím. Jakákoli vada, ke které došlo kvůli vniknutí písku, bláta apod. Pokud není tento záruční list vrácen s produktem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS SZ-15

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS SZ-15 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag