Návod k použití OLYMPUS SZ-11

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS SZ-11. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS SZ-11 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS SZ-11.


OLYMPUS SZ-11 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2529 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS SZ-11 (3630 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS SZ-11

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-11 Návod k použití Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Kabel USB Kabel AV Napájecí adaptér USB (F-2AC) Instalační disk CD-ROM OLYMPUS Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Názvy součástí Jednotka fotoaparátu 4 5 8 1 2 3 4 5 Kryt konektoru Multikonektor Konektor HDMI micro Mikrofon Osvětlení AF Indikátor samospouště 6 Zámek prostoru pro baterie/ kartu 7 Kryt prostoru pro baterii/kartu 8 Blesk 9 Objektiv 10 Závit pro stativ 1 9 2 3 6 7 10 2 CS 1 5 6 7 2 8 3 4 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Indikátor Tlačítko ON/OFF Reproduktor Přepínač blesku Páčka transfokátoru Tlačítko spouště Poutko pro řemínek Displej Tlačítko R (záznam videosekvence) Tlačítko q (přepínání mezi snímáním a přehráváním) Tlačítko m Tlačítko A (OK) Kolečkový ovladač Tlačítko INFO (změna zobrazení informací) Tlačítko D (vymazat) Tlačítko E (průvodce fotoaparátem/průvodce nabídkami) Připevnění řemínku fotoaparátu Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. CS 3 Displej Obrazovka režimu snímání 1 25 24 23 22 21 20 19 2 P 0. 0 WB AUTO ISO AUTO 00:34 4 14M NORM DATE 3 4 5 6 7 8 9 1 Stav baterie . . . . . . . . . . str. 19 Blesk v pohotovostním režimu/nabíjení blesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 31 10 Nahrávání se zvukem (videosekvence). . . . . . . . str. 51 13 Stabilizace obrazu (statické snímky)/digitální stabilizace obrazu (videosekvence). . . . . . . . str. [. . . ] Bližší informace naleznete v návodu k použití tiskárny. Bližší informace o dostupných typech papíru, vkládání papíru a instalaci inkoustových náplní naleznete v návodu k použití tiskárny. I – tlačítko 2 Zapněte tiskárnu a poté k ní připojte fotoaparát. Otevřete kryt konektoru ve směru šipky. Multikonektor Kabel USB (dodán s fotoaparátem) Tisk snímků s použitím standardního nastavení tiskárny [Easy Print] V nabídce nastavení nastavte možnost [USB Connection] na hodnotu [Print]. 46) 1 Zobrazte na displeji snímek, který chcete vytisknout. „Prohlížení snímků“ (str. 20) Easy Print Start Custom Print OK 3 4 Stisknutím tlačítka I zahajte tisk. Chcete-li vytisknout další snímek, vyberte jej pomocí tlačítek HI a stiskněte tlačítko A. Ukončení tisku Po zobrazení vybraného snímku na displeji odpojte kabel USB z fotoaparátu i tiskárny. 52 CS Změna tiskových nastavení tiskárny [Custom Print] 5 1 2 3 Pomocí tlačítek FG vyberte nastavení [Borderless] nebo [Pics/Sheet] a stiskněte tlačítko A. Použití Snímek se vytiskne s ohraničením ([Off]). Počet snímků na stránku ([Pics/ Sheet]) lze nastavit pouze v případě, že v kroku 3 byla vybrána možnost [Multi Print]. Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [Easy Print] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte režim tisku a stiskněte tlačítko A. Použití Vytiskne snímek vybraný v kroku 6. Vytiskne všechny snímky uložené v interní paměti nebo na kartě. Vytiskne jeden snímek vícekrát na jeden list papíru. Vytiskne náhled všech snímků uložených v interní paměti nebo na kartě. Vytiskne snímky na základě tiskové objednávky na kartě. Podnabídka 4 Off/On*1 (Počet snímků na stránku se liší v závislosti na tiskárně. ) *1 Podnabídka 2 Print All Print Multi Print All Index Print Order*1 *1 Dostupná nastavení v nabídce [Borderless] se liší v závislosti na tiskárně. Pokud je v krocích 4 a 5 vybrána možnost [Standard], snímek bude vytištěn s použitím standardního nastavení tiskárny. 6 7 Pomocí tlačítek HI vyberte snímek. Stisknutím tlačítka F proveďte tiskovou objednávku aktuálního snímku. Stisknutím tlačítka G upravte podrobná nastavení aktuálního snímku. Funkce [Print Order] je k dispozici pouze v případě, že byla vytvořena tisková objednávka. 55) 4 Pomocí tlačítek FG vyberte položku [Size] (podnabídka 3) a stiskněte tlačítko I. Pokud se nezobrazí obrazovka [Printpaper], položky [Size], [Borderless] a [Pics/Sheet] jsou nastaveny na standardní hodnoty tiskárny. Printpaper Size Standard Borderless Standard Back MENU Set OK CS 53 Zadání podrobného nastavení tisku 1 Pomocí tlačítek FGHI vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko A. Podnabídka 5 Podnabídka 6 <X 0 až 10 Použití Umožňuje vybrat počet kopií. Vyberete-li možnost [With], snímky budou vytištěny s datem. Vyberete-li možnost [Without], snímky budou vytištěny bez data. Vyberete-li možnost [With], snímky budou vytištěny s názvem souboru. Vyberete-li možnost [Without], snímky budou vytištěny bez názvu souboru. 9 Stiskněte tlačítko A. Print Print Cancel Date With/Without Back MENU Set OK 10 Pomocí tlačítek FG vyberte položku [Print] a stiskněte tlačítko A. ● Je-li v režimu [All Print] zvolena možnost ● Po dokončení tisku se objeví obrazovka [Print Mode Select]. Print Mode Select Print All Print Multi Print All Index Print Order Exit MENU Set OK File Name With/Without [Option Set], zobrazí se obrazovka [Print Info]. P (Přejde na Umožňuje vybrat část obrazovku snímku, která bude s nastavením. ) vytištěna. Oříznutí snímku [P] [P 1 Pomocí páčky transfokátoru vyberte velikost ořezového rámečku a pomocí tlačítek FGHI rámeček posuňte do požadované pozice. Poté stiskněte tlačítko A. Ořezový rámeček Zrušení tisku 1 Pokud se zobrazí zpráva [Do Not Remove USB Cable], stiskněte tlačítko m. [. . . ] 2 Pokud máte dotazy ohledně této záruky, obraťte se na autorizované servisní centrum společnosti Olympus uvedené v pokynech. Poznámky k platnosti záruky 1 Tato záruka bude platná pouze v případě, pokud je záruční list náležitě vyplněn společností Olympus nebo autorizovaným prodejcem. Proto se prosím ujistěte, že je správně vyplněno vaše jméno, jméno prodejce, sériové číslo, rok, měsíc a den zakoupení. 2 Záruční list lze vystavit jen jednou, proto si jej uschovejte na bezpečném místě. 3 Všechny žádosti zákazníka o opravy ve stejné zemi, ve které byl produkt zakoupen, podléhají záručním podmínkám vydaným prodejcem společnosti Olympus v dané zemi. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS SZ-11

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS SZ-11 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag