Návod k použití OLYMPUS SP-820UZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS SP-820UZ. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS SP-820UZ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS SP-820UZ.


OLYMPUS SP-820UZ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1763 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS SP-820UZ (2008 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS SP-820UZ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SP-820UZ Návod k použití Obsah balení Kryt objektivu a řemínek krytu objektivu Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Digitální fotoaparát Řemínek Čtyři baterie velikosti AA Kabel USB (CB-USB8) Instalační disk CD-ROM OLYMPUS Názvy součástí 1 2 3 1 2 5 6 7 8 9 4 Křížový ovladač V případě FGH I použijte křížový ovladač pro procházení nabídek atd. Tlačítko H (doleva) F (nahoru) 10 Mikrofon Osvětlení AF/indikátor samospouště 3 Blesk 4 Objektiv 5 Displej 6 Tlačítko R (pořizování videosekvencí) 7 Tlačítko q (přepínání mezi snímáním a přehráváním) 8 Tlačítko A (OK) 9 Křížový ovladač Tlačítko INFO (změna zobrazení informací) Tlačítko D (vymazat) 10 Tlačítko m Tlačítko I (doprava) G (dolů) 2 CS 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Přepínač režimů Páčka transfokátoru Tlačítko spouště Indikátor Tlačítko n Reproduktor Závit pro stativ Kryt prostoru pro baterie/kartu Zámek prostoru baterie/karty Poutko pro řemínek Kryt konektoru Multikonektor Konektor HDMI micro 12 13 Připojení řemínku fotoaparátu a krytu objektivu 1 2 3 4 5 • Stejným způsobem připevněte řemínek k dalšímu poutku. Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. CS 3 Vložení a vyjmutí baterie a karty 3 Zasuňte kartu rovně do fotoaparátu, až zacvakne. Přepínač ochrany zápisu 1 Podle kroků 1, 2 a 3 otevřete kryt prostoru pro baterii/kartu. Zámek prostoru baterie/karty Kryt prostoru pro baterie/kartu V tomto fotoaparátu používejte výhradně karty SD/SDHC/SDXC nebo karty Eye-Fi. 61) Nedotýkejte se přímo kovových částí karty. Před otevřením krytu prostoru pro baterii/kartu fotoaparát vypněte. 2 Vyjmutí karty Vložte baterie. 1 2 Tlačte na kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí a karta se nevysune. Poté kartu vytáhněte. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že je kryt prostoru pro baterii/kartu uzavřen a uzamčen. [. . . ] Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [<] a stiskněte tlačítko A. Print Order Print OK 4/30 0 14M NORM 100-0004 ’12/10/26 12:30 4 5 No Pomocí tlačítek HI vyberte snímek, pro nějž chcete vytvořit tiskovou objednávku. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. Použití Vytiskne se pouze snímek. Vytiskne se snímek s časem pořízení. Podnabídka 2 Date Time 6 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Set] a stiskněte tlačítko A. CS 49 Objednání jednoho výtisku pro každý snímek na kartě [U] Zrušení tiskové objednávky pro vybrané snímky 1 2 3 1 2 3 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [U] a stiskněte tlačítko A. Postupujte podle kroků 5 a 6 v části [<]. 1 2 3 4 5 6 7 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [<] a stiskněte tlačítko A. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Keep] a stiskněte tlačítko A. Pomocí tlačítek HI vyberte snímek s tiskovou objednávkou, kterou chcete zrušit. Pomocí joysticku FG nastavte počet kopií na hodnotu „0“. Podle potřeby opakujte krok 4 a nakonec stiskněte tlačítko A. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. ● Nastavení se použije pro zbývající snímky s tiskovými objednávkami. Zrušení všech tiskových objednávek Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Reset] a stiskněte tlačítko A. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Set] a stiskněte tlačítko A. 50 CS Praktické rady Pokud fotoaparát nepracuje správně nebo pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení, můžete v případě nejasností najít řešení v následujícím textu. ● Při delším používání fotoaparátu může dojít k nárůstu vnitřní teploty a následnému automatickému vypnutí. Pokud tato situace nastane, vyjměte baterii z fotoaparátu a počkejte, dokud se fotoaparát dostatečně neochladí. Rovněž může dojít k nárůstu vnější teploty fotoaparátu, v tomto případě se však nejedná o závadu. Odstraňování potíží Baterie „Fotoaparát nepracuje, přestože jsou vloženy baterie. “ ● Vložte novou baterii. 4) ● Mohlo dojít k dočasnému snížení výkonu baterie v důsledku nízké teploty. Vyjměte baterie z fotoaparátu a zahřejte je tak, že si je na chvíli vložíte do kapsy. Displej „Informace na displeji nejsou dobře viditelné. “ ● Mohlo dojít ke kondenzaci. Vypněte napájení a počkejte, než se tělo fotoaparátu přizpůsobí okolní teplotě a vyschne. „Na fotografii se vyskytují světlé oblasti. “ ● Světlé oblasti jsou způsobené odrazem světla blesku od prachových částic ve vzduchu. K tomuto jevu dochází při používání blesku za tmy. Karta/interní paměť „Je zobrazeno chybové hlášení. “ „Chybové hlášení“ (str. 52) Funkce data a času „Datum a čas se vrací do výchozího nastavení. “ ● Pokud jsou z fotoaparátu po dobu přibližně 3 dnů*1 vyjmuty baterie, hodnoty data a času se vrátí do výchozího stavu a je třeba je znovu nastavit. [. . . ] Proto se prosím ujistěte, že je správně vyplněno vaše jméno, jméno prodejce, sériové číslo, rok, měsíc a den zakoupení. 2 Záruční list lze vystavit jen jednou, proto si jej uschovejte na bezpečném místě. 3 Všechny žádosti zákazníka o opravy v zemi, kde byl produkt zakoupen, podléhají záručním podmínkám vydaným prodejcem společnosti Olympus v dané zemi. Pokud místní prodejce společnosti Olympus nevydá zvláštní záruku nebo pokud se zákazník nenachází v zemi zakoupení produktu, budou použity mezinárodní záruční podmínky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS SP-820UZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS SP-820UZ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag