Návod k použití OLYMPUS SH-50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS SH-50. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS SH-50 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS SH-50.


OLYMPUS SH-50 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1911 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS SH-50 (2460 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS SH-50

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SH-50 Návod k použití Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-Iontová baterie (LI-90B) Napájecí adaptér USB (F-2AC) Kabel USB (CB-USB8) Instalační disk CD-ROM OLYMPUS Stylus Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Názvy součástí 5 6 1 2 7 1 2 3 4 5 8 3 4 9 10 11 Poutko pro řemínek Kryt konektoru Multikonektor Konektor HDMI micro Indikátor samospouště/ Osvětlení AF 6 Blesk 7 Objektiv 8 Reproduktor 9 Závit pro stativ 10 Kryt baterie/karty 11 Zámek krytu baterie/karty 2 CS 1 4 5 6 2 7 8 9 10 3 11 12 13 1 Stereofonní mikrofon 2 Přepínač blesku 3 Displej 4 Páčka transfokátoru 5 Tlačítko spouště 6 Přepínač režimů 7 Tlačítko n 8 Indikátor 9 Tlačítko F (záznam videosekvencí) 10 Tlačítko A (OK) 11 Křížový ovladač Tlačítko INFO (změna zobrazení informací) # (blesk) Y (samospoušť) Tlačítko D (vymazat) 12 Tlačítko q (přepínání mezi snímáním a přehráváním) 13 Tlačítko m Křížový ovladač F (nahoru) Připevnění řemínku fotoaparátu Tlačítko H (doleva) G (dolů) I (doprava) Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. Symboly FGHI určují, zda křížový ovladač stisknout nahoru, dolů, doleva nebo doprava. CS 3 Vložení a vyjmutí baterie a karty (běžně dostupné) 1 Baterii vkládejte značkou C směrem k pojistce baterie (jak je zobrazeno na obrázku). Poškození povrchu baterie (vrypy apod. ) mohou být příčinou přehřátí a výbuchu. Chcete-li baterii vyjmout, nejprve ji odjistěte posunutím pojistky ve směru šipky. Podle kroků 1 a 2 otevřete kryt baterie/karty. Kryt baterie/karty 2 3 Zasuňte kartu rovně do fotoaparátu, až zacvakne. Přepínač ochrany zápisu 1 Zámek krytu baterie/karty Před otevřením krytu baterie/karty fotoaparát vypněte. 2 Při vkládání baterie posuňte pojistku baterie ve směru šipky. V tomto fotoaparátu používejte výhradně karty SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAir (s funkcí bezdrátové místní sítě LAN). 73) ● Nedotýkejte se přímo kovových částí karty. Pojistka baterie 4 CS Vyjmutí karty Připojení fotoaparátu 1 2 Indikátor Svítí: baterie se nabíjí Nesvítí: baterie je nabitá Multikonektor Tlačte na kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí a karta se nevysune. [. . . ] ● V nabídce nastavení nastavte možnost [USB Connection] na hodnotu [Print]. 45) 2 Zapněte tiskárnu a poté k ní připojte fotoaparát. Multikonektor Kryt konektoru I (doprava) Tisk snímků s použitím standardního nastavení tiskárny [Easy Print] Kabel USB (dodán s fotoaparátem) 1 Na displeji zobrazte snímek, který chcete vytisknout. ●„ Prohlížení snímků“ (str. Chcete-li vytisknout další snímek, vyberte jej pomocí joysticku HI a stiskněte tlačítko A. Ukončení tisku Po zobrazení vybraného snímku na displeji odpojte kabel USB z fotoaparátu i tiskárny. 56 CS Změna tiskových nastavení tiskárny [Custom Print] 5 1 2 3 4 Pomocí tlačítek FG vyberte položku [Size] (podnabídka 3) a stiskněte tlačítko I. ● Pokud se nezobrazí možnost [Printpaper], položky [Size], [Borderless] a [Pics/Sheet] jsou nastaveny na standardní hodnoty tiskárny. Printpaper Size Back MENU Borderless Na displeji zobrazte snímek, který chcete vytisknout. ●„ Prohlížení snímků“ (str. 21) Zapněte tiskárnu a poté k ní připojte fotoaparát. Pomocí tlačítek FG vyberte režim tisku a stiskněte tlačítko A. Použití Vytiskne snímek vybraný v kroku 8. Vytiskne všechny snímky uložené v interní paměti nebo na kartě. Vytiskne jeden snímek vícekrát na jeden list papíru. Vytiskne náhled všech snímků uložených v interní paměti nebo na kartě. Vytiskne snímky na základě tiskové objednávky na kartě. Standard Standard 6 Podnabídka 2 Print All Print Multi Print All Index Print Order*1 *1 Pomocí tlačítek FG vyberte nastavení [Borderless] nebo [Pics/ Sheet] a stiskněte tlačítko A. Použití Snímek se vytiskne s ohraničením ([Off]). Počet snímků na stránku ([Pics/ Sheet]) lze nastavit pouze v případě, že byla v kroku 4 vybrána možnost [Multi Print]. Podnabídka 4 Off/ On*1 (Počet snímků na stránku se liší v závislosti na tiskárně. ) *1 Funkce [Print Order] je dostupná pouze v případě, že byla vytvořena tisková objednávka. 59) Nastavení dostupná v nabídce [Borderless] se u jednotlivých tiskáren mohou lišit. Pokud je v krocích 5 a 6 vybrána možnost [Standard], bude snímek vytištěn s použitím standardního nastavení tiskárny. CS 57 7 8 Snímek vyberte pomocí tlačítek HI. Stisknutím tlačítka F proveďte tiskovou objednávku aktuálního snímku. Stisknutím tlačítka G upravte podrobná nastavení aktuálního snímku. Oříznutí snímku [P] [P 1 Pomocí páčky transfokátoru vyberte velikost ořezového rámečku a pomocí tlačítek FGHI rámeček posuňte do požadované pozice. Ořezový rámeček Zadání podrobného nastavení tisku 1 Pomocí joysticku FGHI vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko A. Podnabídka 5 Podnabídka 6 <X 0 až 10 Použití Umožňuje vybrat počet kopií. Vyberete-li možnost [With], snímky budou vytištěny s datem. Vyberete-li možnost [Without], snímky budou vytištěny bez data. Vyberete-li možnost [With], snímky budou vytištěny s názvem souboru. Vyberete-li možnost [Without], snímky budou vytištěny bez názvu souboru. Back MENU 2 Pomocí tlačítek FG vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko A. 9 Date S/ Bez Podle potřeby vyberte zopakováním kroků 7 a 8 další snímek, který chcete vytisknout, zadejte podrobná nastavení a nastavte možnost [Single Print]. 10 Stiskněte tlačítko A. Print Back MENU Print Cancel File Name S/ Bez P (Přejde na Umožňuje vybrat obrazovku část snímku, která s nastavením. ) bude vytištěna. 58 CS 11 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Print] a stiskněte tlačítko A. ● Spustí se tisk. ● Je-li v režimu [All Print] zvolena možnost [Option Set], zobrazí se obrazovka [Print Info]. ● Po dokončení tisku se objeví obrazovka [Print Mode Select]. Print Mode Select Back MENU Tiskové objednávky V případě tiskové objednávky se počet kopií a informace o datu uloží do snímku na kartě. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nedbalému nebo nesprávnému skladování (jako je například uchovávání produktu v prostředí s vysokými teplotami či vlhkostí nebo blízko repelentů, jako je naftalen, nebo škodlivých drog atd. ), při nesprávné údržbě atd. Jakákoli vada, ke které došlo například kvůli vybitým bateriím. Jakákoli vada, ke které došlo kvůli vniknutí písku, bláta apod. Pokud není tento záruční list vrácen s produktem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS SH-50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS SH-50 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag