Návod k použití OLYMPUS PT-EP01

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS PT-EP01. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS PT-EP01 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS PT-EP01.


OLYMPUS PT-EP01 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1774 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS PT-EP01 (1262 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS PT-EP01

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PT-EP01 Návod pro obsluhu Podvodní pouzdro pro digitální fotoaparát CZ Dkujeme vám za zakoupení vodotsného pouzdra PT-EP01 (dále uvádno jako Pouzdro). Pectte si tento návod pro obsluhu pecliv a pouzívejte výrobek bezpecn a správn. Po pectení tohoto návodu k obsluze prosím dodrzujte tyto pokyny. Spatné pouzívání mze zpsobit poskození kamery uvnit Pouzdra kvli prosakování vody a oprava nemusí být mozná. [. . . ] 21 8. Píloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 CZ 4 Dodávané píslusenství pro PT-EP01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Volitelné píslusenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Píprava Zkontrolujte obsah balení Zkontrolujte, ze je v krabici vsechno píslusenství. Pokud píslusenství chybí nebo je poskozeno, kontaktujte vaseho prodejce. · Tleso pouzdra: (Zkontrolujte, zda je nainstalován tsnicí krouzek. ) · Silokonový gel (1 g) · Silikonový tuk · Odstraovac tsnícího krouzku · emínek na ruku · Seznam autorizovaných prodejc/Seznam autorizovaných servisních stedisek · Návod pro obsluhu (tato pírucka) VAROVÁNÍ: Po nákupu zajistte provedení údrzby i ve zcela novém stavu. Zanedbání údrzby mze být pícinou prosakování vody. Informace o zpsobu údrzby pouzdra naleznete na stran Str. 19. CZ 6 Názvy cástí 1 Otocný knoflík otevení/ zavení 2 Posuvný zámek *3 Pácka závrky *4 Tlacítko ZAP/VYP 5 Sáky pro píslusenství 6 Vícko základní cásti 7 Otvor pro vlození kabelu z optických vláken, vícko 8 Otocný knoflík zoomu 9 Tlacítko u 0 Okénko hledácku Otocný knoflík ovládání Tlacítko G/Fn Tlacítko U Tlacítko q (Pehrávání) TlacítkoMENU Tlacítko ( (REC) Tlacítko INFO (Zobrazení informací) *h Tlacítko F (korekce expozice) / kízové kurzorové tlacítko *i Tlacítko #/kízové kurzorové tlacítko *a *b *c *d *e *f *g *j Tlacítko START/OK *k Tlacítko j/kízové kurzorové tlacítko l Tlacítko P/kízové kurzorové tlacítko *m Tlacítko (Vymazat) n Okno LCD monitoru o Ochranný kryt LCD p Tsnicí krouzek (POLEP01) q Vnitní kryt LCD r Sedlo stativu Poznámka: Cásti Pouzdra oznacené * odpovídají funkcním cástem digitálního fotoaparátu. Instalace digitálního fotoaparátu Zkontrolujte digitální fotoaparát Ped vlozením digitálního fotoaparátu do Pouzdra jej zkontrolujte. 1. Potvrzení baterie Obtízná výmna baterií bhem pouzívání Pouzdra. Ped pouzitím se ujistte, ze máte dostatecnou zbývající kapacitu baterii. 2. Zkontrolujte zbývající pocet snímk Zkontrolujte, jestli má ukládací médium dostatek místa pro pocet obrázk, které chcete snímat. 3. Odstrate z fotoaparátu emínek a krytku objektivu. Pokud se digitální fotoaparát vlozí bez odstranní emínku a krytky objektivu, Pouzdro se nemusí správn utsnit a mze prosakovat. 4. Pipevnte pohon zoomu (volitelný) a antireflexní krouzek (volitelný). Píklad objektivu 14-42 mm Antireflexní krouzek Antireflexní krouzek Podrobnosti naleznete v návodu pro obsluhu pohonu zoomu a antireflexního krouzku. 5. Nasate elektronický hledácek (EVF) na digitální fotoaparát. VAROVÁNÍ: · Snímky lze poizovat i bez elektronického hledácku (EVF). · Optický hledácek (OVF) se nesmí pouzívat. · Elektronický hledácek (EVF) pouzívejte bez získávání úhlu. Mohlo by dojít k jeho poskození. CZ 10 Otevete Pouzdro 1 Posute a podrzte posuvný zámek smrem ke smru sipek (1) a otocte kotouc otevení/zavení smrem doleva (2). 2 Otevete jemn zadní víko. 1 2 Posuvný zámek VAROVÁNÍ: Pi otácení otocného knoflíku otevírání/zavírání nevyvíjejte nadmrnou sílu. V opacném pípad mze dojít k poskození. Vyklopte blesk Zabudovaný blesk fotoaparátu nelze pouzit, pokud je fotoaparát v Pouzde. Dbejte na vyklopení blesku, aby byl vnjsí blesk synchronizován. CZ 11 Vlozte digitální fotoaparát 1 Ujistte se, zda je digitální fotoaparát vypnutý. 3 Mezi dno digitálního fotoaparátu a Pouzdro vlozte sácek se silikonovým gelem (1 g). Dodávaný sácek se silikonovým gelem slouzí k zamezení zamlzení. 2 3 VAROVÁNÍ: · Pokud dojde pi utsnní Pouzdra k prosakování vody, sácek se silikonovým gelem se zachytí. [. . . ] Odstrate nanesené necistoty z drázky tsnicího krouzku pomocí cisté látky nebo vatového tamponu. Také odstrate veskerý písek nebo necistoty nanesené na libovolnou cást Pouzdra, která dostane se do kontaktu s tsnicím krouzkem. VAROVÁNÍ: · Pokud se k odstranní tsnícího krouzku nebo cistní vnitku drázky tsnicího krouzku pouzije ostrý pedmt, mze dojít k poskození Pouzdra a tsnícího krouzku a prosakování vody. · Kdyz kontrolujete tsnicí krouzek spickami prst, dbejte na to, abyste tsnící krouzek neroztáhli. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS PT-EP01

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS PT-EP01 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag