Návod k použití OLYMPUS PT-E06

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS PT-E06. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS PT-E06 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS PT-E06.


OLYMPUS PT-E06 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1487 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS PT-E06 (1463 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS PT-E06

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PT-E06 Návod pro obsluhu Podvodní pouzdro pro digitální fotoaparát CZ Dkujeme vám za zakoupení vodotsného pouzdra PT-E06 (dále uvádno jako Pouzdro). Pectte si tento návod pro obsluhu pecliv a pouzívejte výrobek bezpecn a správn. Po pectení tohoto návodu k obsluze prosím dodrzujte tyto pokyny. Spatné pouzívání mze zpsobit poskození kamery uvnit Pouzdra kvli prosakování vody a oprava nemusí být mozná. [. . . ] 2 Vlozte fotoaparát do Pouzdra s vysunutým vestavným bleskem fotoaparátu. Informace naleznete v návodu pro obsluhu pro provoz zaízení UFL-2. VAROVÁNÍ: Pi pouzívání blesku typu , , slave" od jiných výrobc nez spolecnosti Olympus s podvodním kabelem z optických vláken nastavte zabudovaný blesk na rucní rezim. Pokud je pomr zabudovaného blesku fotoaparátu vtsí nez 1/64, mze se svtlo zabudovaného blesku fotoaparátu odrázet v portu objektivu a dostat se do snímku. CZ 11 Pi pouzití kabelu TTL Pi pipojení volitelného elektronického blesku s podvodním kabelem TTL (volitelné píslusenství: PTCB E01) pipojte kabel boticky pro píslusenství (volitelné píslusenství: PHCB 01) do kamery a pedního krytu Pouzdra. Pipojení podvodního kabelu TTL 1 Otocte konektor TTL Pouzdra proti smru hodinových rucicek a vyjmte jej. 2 Pipojte podvodní kabel TTL (volitelné píslusenství: PTCB-E01) ke konektoru TTL na Pouzdru. Vlozte do konektoru. Podvodní kabel TTL Tuto znacku pouzijte pro zarovnání polohy. 3 Pokud nepouzíváte podvodní kabel TTL, pipojte cepicku konektoru TTL. Ujistte se, ze k tsnícím krouzkm uvnit cepicky a konektoru kabelu TTL není pilepena zádná cizí látka. Poté jej jemn otocte ve smru hodinových rucicek, dokud se nezastaví. Zkontrolujte tsnící krouzky Otácejte závitovou cástí konektoru ve smru hodinových rucicek, dokud nezapadne. Vícko Konektor VAROVÁNÍ: Pokud je cepicka konektoru TTL uvolnná, mze docházet k prosakování vody. CZ 12 Jak pipojit kabel boticky pro píslusenství 1 Otocením vícka konektoru kabelu boticky pro píslusenství uvnit Pouzdra proti smru hodinových rucicek jej odstrate. 2 Vlozte konektor kabelu boticky pro píslusenství do konektoru Pouzdra a otocte srouby konektoru úpln ve smru hodinových rucicek a pevn je propojte. 3 Vlozte fotoaparát do Pouzdra a potom pipojte kabel boticky pro píslusenství k fotoaparátu. Nastavení digitálního fotoaparátu 1 Nastavte nastavení automatického vyskakování kamery na OFF. Zabudovaný blesk fotoaparátu je navrzen tak, aby se automaticky vysunul pi snímání pi nízkém osvtlení nebo proti slunci v kazdém jiném rezimu scény nez je rezim AUTO nebo rezimy pod vodou. Podrobnosti o nastavení fotoaparátu naleznete v návodu pro obsluhu fotoaparátu. 2 Ped zapnutím fotoaparátu zapnte elektronický blesk. Pi pouzití elektronického blesku se ujistte, ze jej ped zapnutím fotoaparátu zapnete. Pokud je automatické vyskakovací nastavení kamery zapnuto a kamera je nastavená na jiný rezim nez AUTO nebo podvodní rezimy, zapnutí kamery ped zapnutím elektronického blesku by zpsobilo automatické vysunutí zabudovaného blesku fotoaparátu. Ped zapnutím fotoaparátu se vzdy ujistte, ze je zapnutý elektronický blesk. VAROVÁNÍ: · Pokud se zabudovaný blesk fotoaparátu vysune bhem pipojení kabelu rychloupínací boticky, bude zasahovat do kabelu boticky pro píslusenství, bu jejím odpojením nebo zpsobením poruchy pipojení. · Pi pouzití podvodního blesku typu , , slave" od jiného výrobce nez je spolecnost Olympus a výrobce vysute zabudovaný blesk ped vlozením do Pouzdra. · Po utsnní Pouzdra nelze zabudovaný blesk vysunout nebo ulozit. CZ 13 4. Instalace digitálního fotoaparátu Zkontrolujte digitální fotoaparát Ped vlozením digitálního fotoaparátu do Pouzdra jej zkontrolujte. 1. Potvrzení baterie Snímání pod vodou mze snízit zivotnost baterií, protoze se snímek se musí zkontrolovat na LCD monitoru ped a po snímání. Ped pouzitím se ujistte, ze máte dostatecnou zbývající kapacitu baterii. 2. [. . . ] Po pouzití v moské vod vycistte co nejdíve veskerou sl, písek nebo jiné zbytky, potom zaízení dkladn vysuste. Vycistte závitové cásti vatovým tampónem a naneste tenkou, rovnomrnou vrstvu silikonového tuku (je dodáván s tímto pouzdrem). Tyto cásti vycistte a naneste na n silikonový tuk. Údrzba vícka konektoru TTL Po odstranní vícka konektoru TTL z podvodního pouzdra zajistte vycistní a namazání tsnícího krouzku. Pro odstranní tsnicího krouzku z vícka konektoru TTL pouzijte adaptér pro údrzbu. Vícko konektoru TTL Adaptér pro údrzbu 1 Vlozte adaptér zarovnáním jeho kolíku s otvorem na vícku. 2 Otocte adaptér proti smru otácení hodinových rucicek a vyjmte jednotku tsnicího krouzku. 3 Po odstranní tsnicího krouzku pipojeného k jednotce tsnicího krouzku vycistte drázku tsnicího krouzku a naneste na nj tuk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS PT-E06

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS PT-E06 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag