Návod k použití OLYMPUS PT-055

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS PT-055. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS PT-055 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS PT-055.


OLYMPUS PT-055 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1762 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS PT-055 (1772 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS PT-055

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] VM9791TA-01-01-PT-055-inst-CS. book Page 1 Monday, February 18, 2013 4:14 PM PT-055 Návod pro obsluhu CS VM9791TA-01-01-PT-055-inst-CS. book Page 2 Monday, February 18, 2013 4:14 PM Děkujeme vám za nákup podvodního pouzdra PT-055 (dále jen pouzdro). Přečtěte si tento návod pro obsluhu pečlivě a používejte výrobek bezpečně a správně. Po přečtení tohoto návodu k obsluze je uchovejte pro případné budoucí odkazy. Nesprávné používání může způsobit poškození fotoaparátu uvnitř pouzdra vlivem průniku vody bez možnosti následné opravy. [. . . ] Příprava Kontrola obsahu dodávky Zkontrolujte, že je v krabici přítomno veškeré příslušenství. Předběžná kontrola pouzdra Předběžná kontrola před použitím Součásti tohoto pouzdra byly podrobeny důkladným kontrolám jakosti během výrobního procesu a funkčním zkouškám během montáže. U všech výrobků byl dále proveden test tlaku vody pomocí zkušebního přípravku za účelem ověření, zda výkon odpovídá technickým údajům. Nicméně v závislosti na podmínkách přepravy a skladování, stavu údržby atd. , může dojít k poškození funkce vodotěsnosti. Před použitím vždy proveďte následující předběžné kontroly. Předběžná kontrola 1 Před vložením digitálního fotoaparátu se ujistěte, zda do pouzdra nevniká voda ponořením prázdného pouzdra do vody. Doporučujeme ponořit prázdné pouzdro do zamýšlené hloubky; pokud to nelze provést, zkontrolujte pouzdro podle postupu v části “Zkouška vodotěsnosti” (Str. 18). 2 Hlavní příčiny prosakování vody jsou následující. • Celý těsnicí kroužek nebo jeho část leží mimo určenou drážku. • Poškození těsnícího kroužku, trhliny, opotřebení nebo deformace • Na těsnicím kroužku, drážce těsnicího kroužku nebo na styčném povrchu těsnicího kroužku na předním víku jsou nalepena vlákna, písek, vlasy nebo jiné cizí předměty • Poškození drážky pro těsnicí kroužek nebo styčného povrchu těsnicího kroužku na předním víku • Zachycení řemínku, silikonového gelu, apod. při zavírání pouzdra Po vyloučení výše uvedených příčin proveďte test. VAROVÁNÍ: V případě zjištění vniknutí vody při běžné manipulaci pouzdro nepoužívejte a obraťte se na společnost Olympus. CS 14 VM9791TA-01-01-PT-055-inst-CS. book Page 15 Monday, February 18, 2013 4:14 PM 3. Instalace digitálního fotoaparátu Kontrola digitálního fotoaparátu Před vložením digitálního fotoaparátu do pouzdra jej zkontrolujte. 1. Kontrola stavu baterie Při snímání pod vodou se velmi často používá blesk. Před potopením se ujistěte, zda je k dispozici dostatečně velká zbývající kapacita baterie. 2. Kontrola zbývajícího počtu dostupných snímků Ujistěte se, zda je na paměťovém médiu k dispozici dostatečně velký počet zbývajících snímků. 3. Odejměte z digitálního fotoaparátu ruční řemínek. V případě vložení digitálního fotoaparátu bez odejmutí řemínku může dojít k uchycení řemínku mezi víka pouzdra s následným rizikem vniknutí vody. Otevřete pouzdro 1 Posunte zajišťovací knoflík ve směru šipky (pozice 1 na níže uvedeném obrázku). 2 Posuňte posuvný zámek ve směru šipky (pozice 2 na níže uvedeném obrázku) a podržte jej, poté otočte ovládacím knoflíkem otevření/zavření směrem doprava (pozice 3 na níže uvedeném obrázku). 3 Otočte ovládacím knoflíkem otevření/zavření až do krajní polohy. 4 Otevřete jemně zadní víko pouzdra. Posuvný zámek Zajišťovací knoflík 2 3 Otevřít 1 Ovládací knoflík otevření/zavření VAROVÁNÍ: Při otáčení ovládacího knoflíku otevření/zavření nevyvíjejte nadměrnou sílu. V opačném případě může dojít k poškození. CS 15 VM9791TA-01-01-PT-055-inst-CS. book Page 16 Monday, February 18, 2013 4:14 PM Vložte digitální fotoaparát 1 Ujistěte se, zda je digitální fotoaparát vypnutý. 2 Opatrně vložte digitální fotoaparát do pouzdra. 3 Mezi dno digitálního fotoaparátu a pouzdro vložte 2 výplňové sáčky s vysušujícím silikonovým gelem (1 g). [. . . ] • Pokud se k odstranění těsnícího kroužku nebo čištění vnitřku jeho drážky použije ostrý předmět, může dojít k poškození pouzdra, těsnícího kroužku a k prosakování vody. • Dbejte na to, aby těsnicí kroužek nebyl vystaven namáhaní tahem. • K čištění těsnícího kroužku nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzín nebo podobná rozpouštědla či chemikálie. Při použití takových chemikálií může dojít k poškození těsnicího kroužku nebo k urychlení jeho opotřebení. CS 24 VM9791TA-01-01-PT-055-inst-CS. book Page 25 Monday, February 18, 2013 4:14 PM Způsob nanesení tuku na těsnicí kroužek Na každý těsnicí kroužek naneste předepsané mazivo. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS PT-055

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS PT-055 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag