Návod k použití OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 14€

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 14€. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 14€ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 14€.


OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 14€ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2171 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 14€

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Informace o typech baterií, které lze použít, naleznete v části „Opatření týkající se manipulace s bateriemi“ (str. 65) Používáte-li nabíjecí baterie, nabijte je. 4 CS 4 Podle kroků 1, 2 a 3 zavřete kryt prostoru pro baterii/kartu. Posuňte zámek prostoru pro baterii/kartu z polohy ) do = a ujistěte se, že je zámek správně zajištěn. Pokud správně zajištěn nebude, může se kryt prostoru pro baterii/kartu během pořizování snímků uvolnit, baterie může vypadnout a pořízené snímky se neuloží. Kdy je vhodné baterii vyměnit Vyměňte baterie, jakmile se zobrazí uvedená chybová zpráva. Chybové hlášení Battery Empty Bliká červeně CS 5 Zapnutí fotoaparátu a provádění počátečních nastavení Při prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka nastavení jazyka nabídek a zpráv zobrazovaných na displeji a datum a čas. 4 Jako v kroku 2 a 3 použijte tlačítka FGHI k nastavení hodnot [M] (měsíc), [D] (den), [Time] (hodiny a minuty) a [Y/M/D] (formát data) a poté stiskněte tlačítko A. Chcete-li přesně nastavit čas, stiskněte tlačítko A, až zazní časové znamení u hodnoty 00 sekund. 1 2 Poté, co fotoaparát zapnete pomocí tlačítka n, vyberte jazyk použitím tlačítek FGHI a výběr potvrďte stisknutím tlačítka A. Pomocí tlačítek FG zvolte rok [Y]. X Y M D Time Back MENU 5 Pomocí tlačítek HI vyberte časové pásmo [x] a poté stiskněte tlačítko A. [. . . ] Vyberete-li možnost [Without], snímky budou vytištěny bez data. Vyberete-li možnost [With], snímky budou vytištěny s názvem souboru. Vyberete-li možnost [Without], snímky budou vytištěny bez názvu souboru. Print Cancel Date S/ Bez 11 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Print] a stiskněte tlačítko A. ● Je-li v režimu [All Print] zvolena možnost Mode Select]. Print Mode Select Back MENU File Name S/ Bez [Option Set], zobrazí se obrazovka [Print Info]. ● Po dokončení tisku se objeví obrazovka [Print P (Přejde na Umožňuje vybrat část obrazovku snímku, která bude s nastavením. ) vytištěna. Print Oříznutí snímku [P] [P All Print Multi Print All Index Print Order 1 Pomocí páčky transfokátoru vyberte velikost ořezového rámečku a pomocí tlačítek FGHI rámeček posuňte do požadované pozice. Poté stiskněte tlačítko A. Ořezový rámeček Zrušení tisku 1 Pokud se zobrazí zpráva [Do Not Remove USB Cable], stiskněte tlačítko m. 2 Pomocí joysticku FG vyberte položku [Cancel] a poté stiskněte tlačítko A. Back MENU 2 Pomocí tlačítek FG vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko A. 9 48 Podle potřeby vyberte zopakováním kroků 7 a 8 další snímek, který chcete vytisknout, zadejte podrobná nastavení a nastavte možnost [Single Print]. 12 Stiskněte tlačítko m. 13 Jakmile se zobrazí zpráva [Remove USB Cable], odpojte kabel USB od fotoaparátu i tiskárny. CS Tiskové objednávky V případě tiskové objednávky se počet kopií a informace o datu uloží do snímku na kartě. To umožňuje snadný tisk snímků na domácích nebo komerčních tiskárnách s podporou technologie DPOF. Počítač ani fotoaparát nejsou potřeba – stačí mít u sebe kartu s tiskovou objednávkou. Tiskové objednávky lze vytvářet pouze u snímků uložených na kartě. Objednávky DPOF vytvořené jiným zařízením nelze v tomto fotoaparátu měnit. „Na fotografii se vyskytují světlé oblasti. “ ● Světlé oblasti jsou způsobené odrazem světla blesku od prachových částic ve vzduchu. K tomuto jevu dochází při používání blesku za tmy. Karta/interní paměť „Je zobrazeno chybové hlášení. “ „Chybové hlášení“ (str. 52) Funkce data a času „Datum a čas se vrací do výchozího nastavení. “ ● Pokud jsou z fotoaparátu po dobu přibližně 3 dnů*1 vyjmuty baterie, hodnoty data a času se vrátí do výchozího stavu a je třeba je znovu nastavit. *1 Doba, po jejímž uplynutí dojde k obnovení výchozích hodnot data a času, závisí na tom, jak dlouho byly baterie ve fotoaparátu. „Zapnutí fotoaparátu a provádění počátečních nastavení“ (str. 6) Tlačítko spouště „Po stisknutí tlačítka spouště nedojde k pořízení snímku. “ ● Zrušte režim spánku. Z důvodu úspory energie fotoaparát vypne displej a přejde do režimu spánku, pokud není po zapnutí používán po dobu 3 minut. V tomto režimu nelze pořizovat snímky ani při plném stisknutí tlačítka spouště. Před snímáním probuďte fotoaparát použitím tlačítka transfokátoru nebo jiného tlačítka. Pokud není fotoaparát používán po dobu 12 minut, automaticky se vypne. ● Přepněte režim snímání stisknutím tlačítka q. [. . . ] Pokud není s tímto záručním listem předložen doklad o zakoupení. 4 Tato záruka se vztahuje pouze na výrobek, nevztahuje se na jiná zařízení příslušenství, jako jsou například kryt, řemínek, kryt objektivu a baterie. 5 Výhradní zodpovědnost společnosti Olympus je v rámci této záruky omezena na opravu nebo výměnu produktu. V rámci záruky je vyloučena jakákoli zodpovědnost za nepřímou nebo následnou ztrátu či škodu jakéhokoli druhu vzniklou zákazníkovi nebo způsobenou zákazníkem kvůli vadě produktu, obzvláště pak za ztrátu nebo škodu způsobenou na objektivech, filmech nebo jiných zařízeních či příslušenství používaných s produktem, případně za jakoukoli ztrátu vyplývající z opožděné opravy nebo ztráty dat. Poznámky k platnosti záruky 1 Tato záruka bude platná pouze v případě, že je záruční list náležitě vyplněn společností Olympus nebo autorizovaným prodejcem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 14€

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 14€ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag