Návod k použití OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12€

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12€. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12€ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12€.


OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12€ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2064 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12€

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V zájmu trvalého zlepšování svých výrobků si Olympus vyhrazuje právo změn informací, obsažených v tomto návodu. Dodržujte prosím bezpečnostní opatření na konci tohoto návodu. M. ZUIKO DIGITAL ED 12€_CZ. fm Seite 2 Mittwoch, 25. Januar 2006 9:53 09 Obsah návodu Schéma fotoaparátu / začínáme strana 3 strana 5 Zde naleznete důležitá témata pro využití fotoaparátu. Přečtěte si před pořízením prvního snímku. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Základní obsluha Tipy před pořízením snímku Základní funkce pořizování snímků strana 10 strana 17 Pokročilé funkce pořizování snímků strana 24 Vysvětlení postupů od základních k pokročilým, které vás obeznámí se všemi funkcemi ohledně pořizování snímků. Další funkce pořizování snímků strana 34 Prohlížení, úprava a třídění pořízených snímků. Přehrávání strana 38 Nastavení přístroje pro usnadnění obsluhy. Nastavení strana 53 Tisk pořízených snímků Tisk snímků strana 61 Využití pořízených snímků v počítači. [. . . ] Doporučuje se používat sít’ový adaptér. Mazání snímků Tato funkce umožňuje mazání uložených snímků. Snímky můžete mazat po jednom, nebo všechny snímky z interní paměti nebo z karty najednou. Poznámka 6 Přehrávání • Jednou smazaný snímek nelze obnovit. Každý snímek před mazáním zkontrolujte, abyste nesmazali omylem důležitý snímek. gstrana 51 • Když je vymazán snímek v albu, je vymazán také z alba. Mazání jednoho snímku 1 2 Zvolte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko S. g »Přímá tlačítka« (strana 6) Vyberte [YES] a stiskněte Z. • Zobrazený snímek je vymazán. Vymazání všech snímků Hlavní nabídka [MODE MENU] [MEMORY (CARD)] [ALL ERASE] g»Používání nabídek« (strana 8) 1 Vyberte [YES] a stiskněte Z. • Všechny snímky jsou smazány. 52 CZ M. ZUIKO DIGITAL ED 12€_CZ. fm Seite 53 Mittwoch, 25. Januar 2006 9:53 09 Formátování vnitřní paměti nebo karty (MEMORY FORMAT / FORMAT) Tato funkce vám umožní formátovat vnitřní pamět’ nebo pamět’ovou kartu. Formátování připravuje kartu nebo vnitřní pamět’ pro přijetí dat. • Při formátování vnitřní paměti dejte pozor, aby ve fotoaparátu nebyla zasunuta pamět’ová karta. • Před použitím jiných karet než Olympus, nebo karet, které byly formátovány na počítači, je nutné zformátovat kartu v tomto fotoaparátu. Všechna data z paměti, včetně chráněných snímků, jsou při formátování vnitřní paměti nebo karty smazána. Ujistěte se, že jste před formátováním vnitřní paměti nebo karty uložili nebo přenesli všechna důležitá data do počítače. Hlavní nabídka [MODE MENU] [MEMORY (CARD)] [MEMORY FORMAT (FORMAT)] g»Používání nabídek« (strana 8) 1 Vyberte [YES] a stiskněte Z. • Během formátování vnitřní paměti nebo karty se zobrazí lišta [BUSY]. Poznámka • Během formátování neprovádějte následující operace, mohlo by dojít k poškození karty. Otevírání krytu prostoru pro baterie, otevírání krytu karty, připojování a odpojování sít’ového adaptéru (bez ohledu na to, zda jsou ve fotoaparátu baterie nebo ne). Vrácení nastavení do výchozí hodnoty (RESET) Fotoaparát zachová změněná nastavení pro funkce snímání, i když je vypnutý. Pomocí [PW ON SETUP] nebo [PW OFF SETUP] zobrazte obrazovku, kterou jste zaregistrovali. gstrana 55 Hlavní nabídka [MODE MENU] [SETUP] [SCREEN SETUP] [PW ON SETUP] / [PW OFF SETUP] g»Používání nabídek« (strana 8) • Pokud je snímek již registrován, zobrazí se obrazovka [IMAGE EXISTING] s dotazem, zda chcete zrušit aktuálně registrovaný snímek a zaregistrovat nový. Pro registraci nového snímku vyberte [RESET] a stiskněte Z. Pokud zvolíte [KEEP], obrazovka se vrátí do nabídky. SCREEN SETUP IMAGE EXISTING RESET KEEP 7 Nastavení 1 2 Zvolte obrázek, který chcete registrovat, a stiskněte Z. Zvolte [OK] a stiskněte Z. • Obrázek se zaregistruje a obrazovka se vrátí do nabídky. CANCEL SELECT GO OK CZ 55 M. ZUIKO DIGITAL ED 12€_CZ. fm Seite 56 Mittwoch, 25. Januar 2006 9:53 09 Okamžité prohlédnutí obrázku (REC VIEW) Můžete si zvolit, zda chcete, aby se na obrazovce zobrazil právě pořízený snímek. ON OFF Zobrazí se obrázek, který je nahráván. Obrázek, který je nahráván, se nezobrazí. Hlavní nabídka [MODE MENU] [SETUP] [REC VIEW] [ON] / [OFF] g»Používání nabídek« (strana 8) Nastavování zvuků fotoaparátu (8 / BEEP / SHUTTER SOUND / VOLUME) 8 BEEP SHUTTER SOUND VOLUME Pro výstražný zvuk fotoaparátu zvolte [OFF], [LOW] nebo [HIGH]. Pro zvuk používaných tlačítek zvolte [OFF], [1] nebo [2]. Nastavení hlasitosti pro přehrávání statických snímků a videosekvencí se zvukem. (8 Hlavní nabídka [MODE MENU] [SETUP] [8] [OFF] / [LOW] / [HIGH] g»Používání nabídek« (strana 8) ( BEEP (pípnutí) Hlavní nabídka [MODE MENU] [SETUP] [BEEP] g»Používání nabídek« (strana 8) 7 Nastavení 1 Zvolte [OFF], [1] nebo [2]. Pokud jste zvolili [1] nebo [2], vyberte [LOW] (slabě) nebo [HIGH] (silně), a stiskněte Z. Hlavní nabídka [MODE MENU] [SETUP] [SHUTTER SOUND] g»Používání nabídek« (strana 8) ( SHUTTER SOUND (zvuk spouště) 1 Zvolte [OFF], [1] nebo [2]. [. . . ] (j) Pokud není s tímto záručním listem předložen důkaz o zakoupení. Tato záruka se vztahuje pouze na výrobek, nevztahuje se na jiná zařízení příslušenství, jako jsou například kryt, řemínek, kryt čočky a baterie. 10 Dodatek 88 CZ M. ZUIKO DIGITAL ED 12€_CZ. fm Seite 89 Mittwoch, 25. Výhradní zodpovědnost společnosti Olympus je v rámci této zaruky omezena na opravu nebo výměnu výrobku. Je vyloučena jakákoli zodpovědnost za nepřímou nebo následnou ztrátu či škodu jakéhokoliv druhu, vzniklou nebo utrpěnou zákazníkem kvůli vadě výrobku, a obzvláště za ztrátu nebo škodu způsobenou na čočkách, filmech nebo jiných zařízeních či příslušenství používaném s výrobkem, nebo za jakoukoli ztrátu vyplývající ze zdržení v opravě nebo za ztrátu dat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12€

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12€ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag