Návod k použití OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40MM 1:2.8

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40MM 1:2.8. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40MM 1:2.8 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40MM 1:2.8.


OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40MM 1:2.8 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2116 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40MM 1:2.8

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Poté kartu vytáhněte. 4 Podle kroků 1 a 2 zavřete kryt baterie/karty. 1 Kryt konektoru Elektrická zásuvka 2 Při použití fotoaparátu se ujistěte, zda je kryt baterie/karty uzavřen a uzamčen. Kabel USB (dodán s fotoaparátem) Nabíjení baterie Připojte kabel USB a napájecí adaptér USB k fotoaparátu a nabijte baterii. Pokyny pro nabíjení v zahraničí viz „Použití nabíječky a napájecího adaptéru USB-v zahraničí“ (str. Před použitím nabíjejte baterii tak dlouho, dokud indikátor nezhasne (až 4 hodiny). CS 5 Kdy je vhodné baterii nabít Baterii nabijte, jakmile se zobrazí níže uvedená chybová zpráva. Chybové hlášení ● Při připojení fotoaparátu k počítači prostřednictvím rozhraní USB lze nabít baterii. [. . . ] Více informací o používání softwaru naleznete v nápovědě online. 3 Zkopírujte si návod k použití fotoaparátu. ● Klikněte na tlačítko „Camera Instruction Manual“. Otevře se složka, která obsahuje návody k fotoaparátu. Návod ve vašem jazyce si zkopírujte do počítače. CS 55 Přímý tisk (PictBridge) Po připojení fotoaparátu k tiskárně, která je kompatibilní s technologií PictBridge, můžete snímky tisknout přímo – bez použití počítače. Chcete-li zjistit, zda vaše tiskárna podporuje technologii PictBridge, nahlédněte do návodu k použití tiskárny. ● Režim tisku, formát papíru a jiné parametry nastavitelné pomocí fotoaparátu závisí na použité tiskárně. Bližší informace naleznete v návodu k použití tiskárny. ● Bližší informace o dostupných typech papíru, vkládání papíru a instalaci inkoustových náplní naleznete v příručce k tiskárně. ● V nabídce nastavení nastavte možnost [USB Connection] na hodnotu [Print]. 45) 2 Zapněte tiskárnu a poté k ní připojte fotoaparát. Multikonektor Kryt konektoru I (doprava) Tisk snímků s použitím standardního nastavení tiskárny [Easy Print] Kabel USB (dodán s fotoaparátem) 1 Na displeji zobrazte snímek, který chcete vytisknout. ●„ Prohlížení snímků“ (str. Chcete-li vytisknout další snímek, vyberte jej pomocí joysticku HI a stiskněte tlačítko A. Ukončení tisku Po zobrazení vybraného snímku na displeji odpojte kabel USB z fotoaparátu i tiskárny. 56 CS Změna tiskových nastavení tiskárny [Custom Print] 5 1 2 3 4 Pomocí tlačítek FG vyberte položku [Size] (podnabídka 3) a stiskněte tlačítko I. ● Pokud se nezobrazí možnost [Printpaper], položky [Size], [Borderless] a [Pics/Sheet] jsou nastaveny na standardní hodnoty tiskárny. Printpaper Size Back MENU Borderless Na displeji zobrazte snímek, který chcete vytisknout. ●„ Prohlížení snímků“ (str. 21) Zapněte tiskárnu a poté k ní připojte fotoaparát. Nová objednávka DPOF vytvořená tímto fotoaparátem vymaže objednávku vytvořenou jiným přístrojem. ● Tiskovou objednávku můžete vytvořit nejvýše pro 999 snímků na jedné kartě. Print All Print Multi Print All Index Print Order Zrušení tisku 1 Pokud se zobrazí zpráva [Do Not Remove USB Cable], stiskněte tlačítko m. 2 Pomocí joysticku FG vyberte položku [Cancel] a poté stiskněte tlačítko A. Tisková objednávka jednoho snímku [<] 12 Stiskněte tlačítko m. 13 Jakmile se zobrazí zpráva 1 2 Zobrazte nabídku nastavení. ● „Použití nabídky nastavení“ (str. 32) [Remove USB Cable], odpojte kabel USB od fotoaparátu i tiskárny. V nabídce přehrávání q vyberte položku [Print Order] a poté stiskněte tlačítko A. CS 59 3 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [<] a stiskněte tlačítko A. Print Order Print OK Objednání jednoho výtisku pro každý snímek na kartě [U] 4/30 1 2 3 0 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [U] a stiskněte tlačítko A. Postupujte podle kroků 5 a 6 v části [<]. NORM 4608 3456 100-0004 ’13/02/26 12:30 4 Pomocí tlačítek HI vyberte snímek, pro nějž chcete vytvořit tiskovou objednávku. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. Použití Vytiskne se pouze snímek. Vytiskne se snímek s časem pořízení. Zrušení všech tiskových objednávek 5 1 2 3 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Reset] a stiskněte tlačítko A. Podnabídka 2 No Date Time 6 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Set] a stiskněte tlačítko A. 60 CS Zrušení tiskové objednávky pro vybrané snímky 1 2 3 4 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [<] a stiskněte tlačítko A. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nesprávnému zacházení (jako je například provedení operace, která není popsána v návodu nebo jiných materiálech s pokyny). Jakákoli vada, ke které došlo kvůli opravě, úpravě, čištění atd. , při činnosti, která byla provedena někým jiným než společností Olympus nebo jejím autorizovaným servisním centrem. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli přepravě, pádu, nárazu atd. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli požáru, zemětřesení, povodním, úderu blesku nebo jiným přírodním katastrofám, znečištění životního prostředí a nepravidelným zdrojům napětí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40MM 1:2.8

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40MM 1:2.8 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag