Návod k použití NOKIA X3-00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA X3-00. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA X3-00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA X3-00.


NOKIA X3-00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1384 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA X3-00 (1417 ko)
   NOKIA X3-00 (1417 ko)
   NOKIA X3-00 V2 (1417 ko)
   NOKIA X3-00 V2.0 (1417 ko)
   NOKIA X3-00 ISSUE 1 (1722 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA X3-00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Obnovení standardního nastavení 4 6 6 8 9 11 12 12 14 14 15 15 16 17 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 Pizpsobte pístroj svým páním Základní nastavení Pizpsobení telefonu Pipojení Sluzby operátora sít Zstate v kontaktu Volání Text a zprávy Posta a chat Obrázky a video Fotografování Nahrávání videoklip Nastavení fotoaparátu Galerie Tisk obrázk Pamová karta Zábava Poslech hudby Web Hry a aplikace Mapy Stahování map Mapy a GPS Doplkové sluzby 25 25 25 27 31 36 38 38 42 47 52 52 52 53 53 55 56 57 57 64 67 68 69 69 70 Obsah Bezpecnost Zacínáme Klávesy a soucásti Instalace karty SIM a baterie Vlození a vyjmutí pamové karty Nabíjení baterie Anténa GSM Píslusenství Zapnutí O vasem pístroji Síové sluzby Pístupové kódy Zapnutí a vypnutí pístroje Pohotovostní rezim Navigace v menu Zamknutí tlacítek Funkce bez SIM karty Profil Letadlo Podpora a aktualizace Podpora My Nokia Stazení obsahu Aktualizace softwaru pomocí pocítace Aktualizace softwaru prostednictvím sít Obsah Organizování Správa kontakt Vizitky Datum a cas Budík Kalendá Seznam úkol Poznámky Kalkulacka Odpocítávací mic Stopky Zelené tipy Úspory energie Recyklace Dalsí informace Informace o výrobku a bezpecnostní informace Rejstík 71 71 73 73 73 74 75 75 75 75 76 77 77 77 77 78 88 3 4 Bezpecnost Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. ZAPÍNEJTE BEZPECN Nezapínejte pístroj tam, kde je pouzívání bezdrátových telefon zakázáno nebo kde mze zpsobit rusení nebo jiné nebezpecí. [. . . ] Odhlásení z chatu Zvolte moznost Volby > Odhlásit se. Vsechny konverzace budou uzaveny. 50 Zstate v kontaktu Posta Nokia Messaging Díky této sluzb mzete pistupovat ke svým úctm u rzných provozovatel z mobilního pístroje a císt, psát a posílat postu. Nez zacnete pracovat s postou, musíte mít postovní úcet. Pokud úcet zatím nemáte, vytvote si ho u sluzby Ovi. Nastavení posty Mzete se pihlásit k novému postovnímu úctu si zaregistrovat nový úcet sluzby Posta Ovi. Zvolte moznost Menu > Zprávy > E-mailová zpráva. Pihlásení k postovnímu úctu 1 Vyberte svého provozovatele postovních sluzeb. 3 Mozností Zapamatovat heslo vypnete dotaz na heslo pi pístupu k postovnímu úctu. Chcete-li se pihlásit k dalsímu postovnímu úctu, zvolte moznost Pidat úcet. Nastavení sluzby Posta Ovi Pokud postovní úcet zatím nemáte, mzete si vytvoit úcet Nokia zahrnující i sluzbu Posta Ovi. Postupujte podle pokyn na displeji. Po vytvoení úctu Nokia se mzete pihlásit ke sluzb Posta Ovi a posílat a pijímat postu. Pomocí tohoto úctu se mzete pihlasovat i k dalsím sluzbám Ovi, napíklad ke sluzb Chat. Dalsí informace získáte na adrese www. ovi. com. Zstate v kontaktu Ctení, vytváení a posílání posty Zvolte moznost Menu > Zprávy > E-mailová zpráva a vyberte postovní úcet. Ctení posty a odpovídání 1 Vyberte zprávu a zvolte moznost Otevít. 2 Pro zobrazené celé zprávy pouzijte navigacní tlacítko. 3 Chcete-li na zprávu odpovdt nebo ji pedat dál, zvolte moznost Volby. Zobrazování a ukládání píloh Zprávy s pílohami, napíklad s obrázky, jsou oznaceny ikonou sponky. Nkteré pílohy nemusejí být s pístrojem kompatibilní a nelze je v pístroji zobrazit. Chcete-li pílohu ulozit do pístroje, zvolte moznost Ulozit. 51 Vytvoení a odeslání zprávy 1 Zvolte moznost Volby > Vytvoit. 3 Chcete-li ke zpráv pilozit pílohu, zvolte moznost Volby > Pilozit soubor. 4 Chcete-li ke zpráv pilozit snímek, který vyfotografujete, zvolte moznost Volby > Pilozit nový obrázek. Ukoncení postovní aplikace Zvolte moznost Odhlásit. [. . . ] Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/ phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, XpressRadio, XpressMusic a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. 86 Copyright a dalsí upozornní Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA X3-00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA X3-00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag