Návod k použití NOKIA N95 8GB EXTENDED

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA N95 8GB EXTENDED. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA N95 8GB EXTENDED bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA N95 8GB EXTENDED.


NOKIA N95 8GB EXTENDED : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1986 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA N95 8GB EXTENDED (2660 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA N95 8GB EXTENDED

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-320 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http:// www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. © 2009 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N95, N-Gage, Visual Radio a Nokia Care jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků. [. . . ] 163. ● Sdílení obsahu — Povolí nebo zakáže sdílení multimediálních souborů s kompatibilními přístroji. Funkci sdílení obsahu nezapínejte, dokud nenakonfigurujete všechna ostatní nastavení. Pokud funkci sdílení obsahu zapnete, mohou ostatní kompatibilní přístroje UPnP v domácí síti zobrazovat a kopírovat soubory, které jste ve složce Obrázky a video vybrali pro sdílení. Nechcete-li, aby měly ostatní přístroje přístup k vašim souborům, funkci sdílení obsahu vypněte. ● Obrázky a video — Vyberte multimediální soubory pro sdílení s jinými přístroji nebo zobrazte stav sdílení obrázků a videa. Chcete-li aktualizovat obsah složky, zvolte možnost Volby > Obnovit obsah. ● Hudba — Vyberte seznamy skladeb pro sdílení s jinými přístroji nebo zobrazte sdílený obsah Zobrazování a sdílení multimediálních souborů Chcete-li sdílet své multimediální soubory s ostatními přístroji domácí sítě kompatibilními s architekturou UPnP, zapněte funkci sdílení obsahu. Viz „Zapnutí sdílení a definice obsahu“, s. I když je funkce sdílení obsahu v přístroji vypnuta, máte stále možnost zobrazovat a kopírovat multimediální soubory uložené v jiném přístroji v domácí síti (pokud je to druhým přístrojem povoleno). Zobrazení multimediálních souborů uložených v druhém přístroji 3. Sdílení ukončíte zvolením možnosti Volby > Ukončit zobrazování. Chcete-li multimediální soubory, které jsou uloženy v jiném přístroji domácí sítě, zobrazit v tomto přístroji (nebo například na kompatibilním televizoru), použijte tento postup: 1. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost Nástroje > Připojení > Dom. Tento přístroj začne vyhledávat ostatní kompatibilní přístroje. Vyberte přístroj v seznamu. Chcete-li obrázky, videoklipy a zvukové klipy uložené v tomto přístroji zobrazit v jiném přístroji domácí sítě, například v kompatibilním televizoru, použijte tento postup: 1. V aplikaci Galerie vyberte obrázek, videoklip nebo zvukový klip a zvolte možnost Volby > Zobrazit přes domácí síť. Zobrazení multimediálních souborů uložených v tomto přístroji 3. Vyberte typ multimédií, která chcete zobrazit z druhého přístroje. Dostupnost typů souborů závisí na funkcích druhého přístroje. Chcete-li podle různých kritérii hledat soubory, zvolte možnost Volby > Hledat. Pro seřazení nalezených souborů zvolte možnost Volby > Řadit podle. 2. Vyberte kompatibilní přístroj, ve kterém je multimediální soubor zobrazen. Obrázky jsou zobrazeny jak v druhém přístroji domácí sítě, tak 4. Vyberte mediální soubor nebo složku, kterou chcete zobrazit. Galerie 93 seznamů skladeb. Chcete-li aktualizovat obsah složky, zvolte možnost Volby > Obnovit obsah. v tomto přístroji. [. . . ] Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například zrnka, prach nebo kovové částečky). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA N95 8GB EXTENDED

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA N95 8GB EXTENDED bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag