Návod k použití NOKIA N900

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA N900. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA N900 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA N900.


NOKIA N900 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4462 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA N900 (5116 ko)
   NOKIA N900 ISSUE 1.2 (5497 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA N900

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2 Obsah Úvod Software Maemo Plocha Menu aplikací Oblast stavu a menu stavu Ovládací panel Dotyková obrazovka Základní pouzití Informace o pístroji Ochrana pístroje Vkládání textu Pouzívání zkratek Pizpsobení pístroje Úpravy a pizpsobení plochy Nastavení profilu Zmna obrázku na pozadí Zmna jazyka pístroje Zmna motiv Pipojení pístroje Moznosti pipojení Nastavení sít Pouzití pipojení k síti WLAN Pouzití spojení paketovými daty Aktivní datová spojení Vypnutí bezdrátových pipojení Nastavení pipojení k internetu Pipojení Bluetooth 15 15 15 16 16 18 18 20 20 21 21 24 25 25 26 26 27 27 27 27 27 28 31 32 32 33 33 Obsah Bezpecnost O vasem pístroji Síové sluzby Sdílená pam Nastavení pístroje Vlození karty SIM a baterie Vlození pamové karty Nabíjení baterie Klávesy a cásti Klávesy a cásti (zepedu) Klávesy a cásti (zadní strana) Klávesy a cásti (horní strana) Klávesy a cásti (boky) První spustní Zapnutí pístroje Úvodní prvodce Stojánek Dotykové pero Pouzívání píslusenství Headset Poutko 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 Obsah Pipojení USB Prohlízení webu Prohlízec Otevení a uspoádání webových stránek Panel nástroj prohlízece Uspoádání zálozek Vymazání soukromých dat Zabezpecení pipojení Stahování soubor Ukládání webových stránek Zobrazení historie prohlízení Instalace pídavných modul Zmna nastavení prohlízece Uspoádání kontakt Pidávání a úpravy kontakt Pidávání a úpravy vlastních informací azení kontakt Import a export kontakt Odesílání karet kontakt Pidávání zkratek na plochu Synchronizace kontakt Kontakty, nastavení Telefonování Hovory Snímac vzdálenosti Uskutecování hlasových hovor Uskutecování internetových volání 35 35 35 36 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 42 43 43 44 44 44 45 45 45 45 46 47 Moznosti v prbhu hovoru Casovace hovor Tísová volání Odesílání textových zpráv a zpráv chatu Konverzace Odesílání textových zpráv Odesílání zpráv chatu Odstraování zpráv a konverzací Filtrování konverzací Nastavení textových zpráv a zpráv chatu E-mail E-mail Ctení pracovních e-mail s aplikací Mail for Exchange Nastavení e-mailu Ctení a odesílání e-mailu Uspoádání e-mailu Synchronizace s aplikací Mail for Exchange Zmna nastavení e-mailu Poizování snímk a nahrávání videoklip Fotoaparát Fotografování Nahrávání videoklip Zmna nastavení fotoaparátu Zobrazování fotografií s aplikací Fotografie Sdílení obrázk a videoklip Sdílení obsahu 3 48 49 49 50 50 50 51 52 52 53 53 53 53 54 56 58 59 59 63 63 63 65 67 69 71 71 4 Obsah 71 72 72 72 72 72 73 73 73 73 74 74 74 75 77 77 78 79 79 79 81 82 82 83 83 Zálohování a obnova dat Zálohování Vytvoení nové zálohy Obnovení zálohy Aktualizace softwaru a instalace aplikací O programu Správce aplikací Instalování dalsích aplikací Pidávání katalog Kontrola aktualizací Aktualizace softwaru Správa casu Zobrazení casu a nastavení budík Zobrazení a správa kalendáe Pouzívání nástroj a správa dat Správa soubor Pam Obnovení pvodních nastavení Pouzití nástroj Hraní her Kostky Sachy Mahjong Kulicky Instalace jiných her Zmna nastavení Zmna nastavení pizpsobení 84 84 84 84 84 84 85 86 87 87 88 88 89 92 92 92 94 94 96 96 97 98 98 99 99 99 Vytvoení úctu pro sdílení Sdílení polozek Znacky Sdílení polozek prostednictvím pipojení Bluetooth Odesílání polozek pomocí e-mailu Zmna nastavení sdílení Zobrazení stavu sdílení Úpravy úctu sdílení Pehrávání hudby a videoklip Pehrávac médií Formáty soubor Pidání pomcky Média na plochu Hledání mediálních soubor Pehrávání hudby s aplikací Pehrávac médií Pouzití vysílace FM Pehrávání videoklip s aplikací Pehrávac médií Poslech internetového rádia s aplikací Pehrávac médií Procházení server médií Hledání a zobrazování míst Zjisování polohy (GPS) Mapy Ovi pro mobilní pístroj Synchronizace a penos obsahu z jiného pístroje Synchronizace obsahu Penos dat Správa podrobností penosu Obsah Zmna nastavení pipojení Zmna obecných nastavení Nastavení aplikací od jiných dodavatel Open source software notice Normy Píslusenství Baterie Informace o baterii a nabíjecce Pokyny k ovení pravosti baterií Nokia Pecujte o svj pístroj Recyklace Doplující bezpecnostní informace Malé dti Provozní prostedí Zdravotnická zaízení Dopravní prostedky Potenciáln výbusná prostedí Tísová volání Certifikacní informace (SAR) Rejstík 101 104 105 106 106 107 107 107 108 108 109 109 109 109 109 110 110 110 110 112 5 6 Bezpecnost KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby. PÍSLUSENSTVÍ A BATERIE Pouzívejte pouze schválené píslusenství a baterie. Udrzujte jej v suchu. Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. [. . . ] Pokud fotoaparát není zaosten, je indikátor zaostení cervený. Nepohybujte pístrojem, dokud snímek není ulozen. 14 Zempisné souadnice ( , je-li zapnuto piazování zempisných souadnic). Pi nacítání souadnic místa ikona bliká. Související témata · Viz , , Rezimy scény", s. Fotografování Pi fotografování se ite tmito pokyny: · · · Aby byl pístroj v klidu, drzte jej obma rukama. Kvalita digitáln zvtseného snímku je nizsí nez u nezvtseného snímku. Pokud do minuty neprovedete zádnou akci, pejde fotoaparát do úsporného rezimu. Chcete-li pokracovat ve fotografování, aktivujte dotykovou obrazovku. 4 Zvtsení nebo zmensení Pouzijte tlacítka hlasitosti. Pepnutí mezi normálním rezimem a rezimem celé obrazovky Klepnte na oblast hledácku. Související témata · Viz , , Akce s dotykovou obrazovkou", s. Piazování zempisných souadnic obrázkm a videoklipm Pokud zapnete piazování zempisných souadnic, pístroj ulozí pro kazdý poízený obrázek nebo nahraný videoklip informace o poloze, jako je napíklad zem, msto a mstská cást. Piazování zempisných souadnic k souborm vyzaduje pipojení k internetu. Získání informací o zempisných souadnicích mze trvat nkolik minut. Dostupnost a kvalita signál systému GPS mze být ovlivnna vasim umístním, budovami, pírodními pekázkami a povtrnostními podmínkami. Informace o Pi pouzívání blesku dodrzujte bezpecnou vzdálenost. Nepouzívejte blesk v tsné blízkosti osob nebo zvíat. Fotografování 1 Fotoaparát zapnete otevením krytu objektivu. fotografií, zvolte 3 Chcete-li fotoaparát zaostit, stisknte spous do poloviny (namácknte). Fotoaparát zobrazí zelený Poizování snímk a nahrávání videoklip zempisných souadnicích nejsou ukládány nikam jinam nez do vaseho pístroje. Pi sdílení souboru s informacemi o zempisných souadnicích jsou sdíleny i tyto informace a osoby, které soubor prohlízejí, mohou zjistit vasi polohu. Zapnutí piazování zempisných souadnic Pi prvním aktivování fotoaparátu se vás pístroj zeptá, zda chcete zapnout piazování zempisných souadnic. Chceteli piazování zempisných souadnic zapnout pozdji, postupujte takto: 1 2 3 > Fotoaparát. [. . . ] Dostupnost urcitých výrobk, aplikací a sluzeb pro tyto výrobky se mze lisit podle oblastí. Podrobnjsí informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento pístroj mze obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou pedmtem právních pedpis upravujících export platných v USA a dalsích zemích. Obcházení píslusných právních pedpis je zakázáno. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA N900

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA N900 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag