Návod k použití NOKIA N79

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA N79. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA N79 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA N79.


NOKIA N79 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1129 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA N79 (1787 ko)
   NOKIA N79 V1 (3403 ko)
   NOKIA N79 ISSUE 1 (1643 ko)
   NOKIA N79 MY GUIDE IN ENGLISH (59 ko)
   NOKIA N79 PTT GUIDE IN ENGLISH (160 ko)
   NOKIA N79 DOWNLOAD GUIDE IN ENGLISH (135 ko)
   NOKIA N79 GET STARTED GUIDE IN ENGLISH (935 ko)
   NOKIA N79 PRINT ONLINE GUIDE IN ENGLISH (137 ko)
   NOKIA N79 SHARE ONLINE GUIDE IN ENGLISH (135 ko)
   NOKIA N79 SETTINGS WIZARD GUIDE IN ENGLISH (72 ko)
   NOKIA N79 INSTANT MESSAGING GUIDE IN ENGLISH (143 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA N79

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání PROHLÁSENÍ O SHOD Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-491 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. © 2009 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Mail for Exchange, OVI a logo Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. [. . . ] Záznamy pro vybraný den jsou zobrazeny v seznamu. O aplikaci Kalendá Chcete-li vytvoit záznam v kalendái, pejdte na datum, zvolte Volby > Nový záznam a typ záznamu. Chcete-li nastavit prioritu pro schzky, zvolte Volby > Priorita. Výrocí vás upozorní na narozeniny a zvlástní data. Vztahují se k urcitému dni, ale nikoli ke specifickému casu. Záznamy typu výrocí jsou opakovány kazdý rok. Úkol vám pipomíná práci, která má termín dokoncení, ale není svázána s urcitým casem dne. Kdyz vidíte ikonu , otevete stisknutím navigacního tlacítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavení seznamu stisknte navigacní tlacítko vlevo. V kalendái mzete vytvoit tyto typy záznam: Schzky vás upozorují na události, které mají specifické datum a cas. Pozvánky na schzku mzete posílat dalsím úcastníkm. Nez mzete vytvoit pozvánku na schzku, musíte mít v pístroji nastavenu kompatibilní schránku. Poznámky se vztahují k celému dni, nikoli na urcitý cas dne. 50 Vytváení záznam v kalendái Chcete-li vytvoit pozvánku na schzku k záznamu typu schzka, zvolte Volby > Pidat úcastníky. Chcete-li odeslat záznam do kompatibilního pístroje, zvolte Volby > Odeslat. Pro definování zpsobu, jak se záznam zpracuje pi synchronizaci, zvolte Soukromé pro skrytí záznamu ped nahlízejícími (je-li kalendá dostupný online), Veejné pro zviditelnní záznamu nahlízejícím a Zádná pro nekopírování záznamu do vaseho pocítace. Vytvoení pozvánky na schzku Zvolte > Kalendá. Nez mzete vytvoit pozvánku na schzku, musíte mít v pístroji nastavenu kompatibilní schránku. Vytvoení záznamu typu pozvánky na schzku: © 2009 Nokia. Pro vytvoení záznamu pozvánka na schzku vyberte den a zvolte Volby > Nový záznam > Zádost o schzku. Chcete-li pidat jména ze seznamu kontakt, zadejte prvních nkolik znak a vyberte z nabízených shod. Pro pidání dalsích píjemc zvolte Volby > Pidat úcastníky. Zadejte cas a datum zahájení a konce, nebo zvolte Celodenní událost. Pro opakovanou schzku nastavte cas opakování a zadejte datum konce. Chcete-li nastavit prioritu pro pozvánku na schzku, zvolte Volby > Priorita. Tém vsechny digitální mapy jsou v urcitém rozsahu nepesné a neúplné. Nikdy výhradn nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro uzívání v tomto pístroji. Chcete-li pi úpravách schzky nebo pozadavku na schzku pidat informace o míst z aplikace Mapy, vyhledejte pole místa a zvolte moznost Volby > Pidat umístní. Pokud jste ke schzce nebo pozadavku na schzku pidali informace z aplikace Mapy, mzete místo zobrazit na map. Otevete schzku nebo pozadavek na schzku a zvolte moznost Ukázat v ap. [. . . ] Zmte profil Off-line nebo Letadlo na profil umozující volání. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymazte displej a pipravte pístroj na telefonování. Zadejte oficiální císlo tísové linky dle své aktuální polohy. Císla tísových linek se v rzných oblastech lisí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA N79

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA N79 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag