Návod k použití NOKIA E75-1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA E75-1. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA E75-1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA E75-1.


NOKIA E75-1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2545 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA E75-1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-412 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http:// www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E75 a N-Gage jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků. Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. [. . . ] Chcete-li opakovat hlasový pokyn, zvolte možnost Volby > Opakovat. Chcete-li nastavit hlasitost hlasových pokynů, zvolte možnost Volby > Hlasitost. Chcete-li zobrazit detaily události včetně možností změny trasy, zvolte možnost Volby > Otevřít. Pro aktualizaci dopravních informací zvolte Aktualizovat dopr. info. Pro zobrazení informací o dopravních událostech zvolte možnost Volby > Dopr. Události jsou zobrazeny na mapě jako trojúhelníčky a linky. Průvodci Zvolte možnost Menu > Aplikace > GPS > Mapy. Průvodci poskytují informace o atrakcích, restauracích, hotelech a dalších zajímavých místech. Někteří Cestování 93 Chcete-li zahájit navigaci, přejděte na místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost Pěšky do místa. Služba je k dispozici, pokud jste si ji zakoupili. Chcete-li zobrazit informace o událostech v dopravě, které mohou mít vliv na vaši cestu (doplňková služba), zvolte možnost Volby > Dopr. Info. Cestování Chcete-li koupit a stáhnout průvodce nebo zobrazit již stažené průvodce, zvolte možnost Volby > Extra > Průvodci. Za průvodce můžete zaplatit kreditní kartou nebo v telefonním účtu, pokud to podporuje váš poskytovatel služby. průvodci obsahují videa a zvukové klipy. Průvodci musí být před použitím koupeni a staženi. Chcete-li vybrat přístupový bod pro použití při připojování k internetu, zvolte možnost Výchozí přístupový bod. Chcete-li nastavit, aby vás přístroj upozorňoval, když se zaregistruje do jiné než domovské sítě, zvolte možnost Upozornění na roaming. Nastavení aplikace Mapy Nastavení navigace Zvolte možnost Menu > Aplikace > GPS > Mapy. Vyberte možnost Volby > Nástroje > Nastavení a některou z následujících možností: • Internet — Nastavte možnosti internetu jako je výchozí přístupový bod a upozorňování na roaming. • Navigace — Nastavte možnosti navigace jako je nastavení hlasové navigace a aktualizace dopravních informací. • Trasa — Nastavte možnosti trasy jako je způsob přepravy a způsob počítání trasy. • Mapa — Nastavte možnosti mapy jako jsou barvy mapy a použitá soustava jednotek. Zvolte možnost Menu > Aplikace > GPS > Mapy a Volby > Nástroje > Nastavení > Navigace. Chcete-li vybrat jazyk hlasové navigace, zvolte možnost Hlasové navádění. Výběr jazyka může vyžadovat stažení hlasových souborů. Chcete-li nastavit podsvícení, zvolte možnost Podsvícení. Chcete-li nastavit interval aktualizací dopravních informací, zvolte možnost Aktualizace dopr. info. . Chcete-li přístroj nastavit tak, aby naplánoval novou trasu a vyhnul se dopravním událostem, zvolte možnost Změnit tr. kvůli provozu. Nastavení internetu Nastavení trasy Zvolte možnost Menu > Aplikace > GPS > Mapy a Volby > Nástroje > Nastavení > Internet. Zvolte možnost Menu > Aplikace > GPS > Mapy a Volby > Nástroje > Nastavení > Trasa. 94 Chcete-li určit, zda může aplikace Mapy při spuštění navázat připojení k internetu, zvolte možnost Připojit při spuštění. Chcete-li vybrat způsob přepravy, zvolte možnost Způsob přepravy > Pěšky nebo Autem. Pokud vyberete možnost Pěšky, jednosměrné ulice jsou považovány za běžné ulice a lze používat cesty pro pěší. Chcete-li naplánovat trasu kombinující výhody nejkratší a nejrychlejší trasy, zvolte možnost Výběr trasy > Optimální. Chcete-li vypočítat nejkratší trasu, zvolte možnost Výběr trasy > Kratší trasa. Chcete-li aktualizovat mapy v přístroji, zvolte možnost Volby > Nástroje > Nastavení > Mapa > Volby > Hledání aktualizací map nebo použijte aplikaci Nokia Map Loader. Chcete-li aplikaci Mapy aktualizovat, navštivte stránku www. nokia. com/maps. Nastavení mapy Nokia Map Loader Zvolte možnost Menu > Aplikace > GPS > Mapy a Volby > Nástroje > Nastavení > Mapa. Chcete-li vybrat kategorie zajímavých míst, které chcete zobrazit na mapě, zvolte možnost Kategorie. [. . . ] propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti. Provádění tísňového volání: 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky: • Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá. • Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA E75-1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA E75-1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag