Návod k použití NOKIA E65-1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA E65-1. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA E65-1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA E65-1.


NOKIA E65-1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2080 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA E65-1 (2035 ko)
   NOKIA E65-1 (2035 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA E65-1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 9255241 PROHLÁSENÍ O SHOD NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-208 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Symbol peskrtnutého kontejneru znamená, ze na území Evropské unie musí být výrobek po ukoncení jeho zivotnosti ulozen do oddleného sbru. To se netýká pouze vaseho pístroje, ale i kazdého píslusenství oznaceného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netídného komunálního odpadu. [. . . ] Nastavení pijatého e-mailu · · · · · · Nastavení, která lze upravovat, se mohou lisit. Nkterá nastavení mohou být pedem nastavena provozovatelem sluzby. posta a vyberte z následujících nastavení: Zvolte Menu > Zprávy > Volby > Nastavení > El. posta. Uzivatelské jméno -- Zadejte uzivatelské jméno pro e-mail. zpráv -- Zadejte adresu IP nebo název hostitele serveru, který pijímá vase e-maily. bod -- Vyberte pístupový bod k internetu, který pístroj pouzívá k nacítání pijatých e-mailových zpráv. Typ schránky -- Zvolte protokol schránky doporucovaný poskytovatelem vzdálené schránky. Toto nastavení je mozné zvolit pouze jednou a po ulození nebo ukoncení nastavování schránky jej nelze zmnit. Pokud pouzíváte protokol POP3, nejsou e-mailové zprávy v rezimu online automaticky aktualizovány. Chcete-li zjistit, zda máte ve vzdálené schránce nové zprávy, musíte se odpojit a poté se ke schránce znovu pipojit. · Zabezpecení (porty) -- Zvolte moznost zabezpecení pouzitou ke zvýsení zabezpecení pipojení. APOP (pouze pro POP3) -- Pouzijte s protokolem POP3 k sifrování odesílání hesel vzdálenému e-mailovému serveru pi pipojování ke schránce. Nastavení odesílaného e-mailu Zvolte Odchozí el. posta a vyberte z následujících nastavení: · Má adresa el. Na tuto adresu budou zasílány odpovdi na vase zprávy. · Uzivatelské jméno -- Zadejte uzivatelské jméno pro e-mail. zpráv -- Zadejte adresu IP nebo název hostitele postovního serveru, který odesílá vase e-maily. Mozná bude nutné pouzívat pouze postovní server pro odchozí zprávy vaseho operátora sít. Podrobnjsí informace získáte od svého provozovatele sluzeb. bod -- Vyberte pístupový bod k internetu, který pístroj pouzívá k odesílání e-mailových zpráv. · Zabezpecení (porty) -- Zvolte moznost zabezpecení pouzitou k zabezpecení pipojení ke vzdálené schránce. Nastavení uzivatele · Mé jméno -- Zadejte jméno, které se zobrazí ped vasí e-mailovou adresou pi odesílání e-mailu. [. . . ] Z tohoto dvodu není mozné zarucit pipojení za vsech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Opakovaným tisknutím tlacítka Konec vymazte displej a pipravte pístroj pro provádní hovor. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA E65-1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA E65-1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag