Návod k použití NOKIA C5-03

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA C5-03. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA C5-03 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA C5-03.


NOKIA C5-03 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3032 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA C5-03 V1 (3057 ko)
   NOKIA C5-03 (1447 ko)
   NOKIA C5-03 (2900 ko)
   NOKIA C5-03 V1.0 (1931 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA C5-03

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Pijmutí nebo odmítnutí hovoru Konferencní hovor Zrychlená volba telefonního císla Cekání hovoru Hlasové vytácení Protokol Psaní textu Virtuální klávesnice Rucní psaní Psaní textu na virtuální klávesnici Nastavení dotykového vkládání Kontakty Ukládání telefonních císel a adres Správa jmen a císel Piazování výchozích císel a adres Vyzváncí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty Kopírování kontakt Sluzby SIM karty Zprávy Hlavní zobrazení aplikace Zprávy Psaní a posílání zpráv Pijímání zpráv Multimediální zprávy Data, nastavení a zprávy webové sluzby Nastavení el. posty Schránka Mail for Exchange Zobrazení zpráv na SIM kart Píkazy sluzby Nastavení zpráv Pizpsobení pístroje Zmna vzhledu pístroje Profily Slozka Hudba Hudební pehrávac 25 26 26 27 27 28 30 30 31 31 33 34 34 34 35 35 36 36 37 37 38 39 40 40 40 41 43 44 44 44 46 46 47 47 47 Obsah Bezpecnost Vyjmutí baterie Zacínáme Vlození karty SIM a baterie Vlození pamové karty Vyjmutí pamové karty Nabíjení baterie Tlacítka a cásti Zapnutí pístroje Zamykání tlacítek a dotykové obrazovky Domovská obrazovka Pístup k menu Akce na dotykové obrazovce Zmna vyzváncího tónu Nokia Services O Obchod Ovi Pístroj Nastavení pístroje Prvodce nastavením Kopírování obsahu ze starého pístroje Indikátory na displeji Lista kontakt Umístní antén Profil Off-line Klávesové zkratky Ovládání hlasitosti a reproduktoru Nastavení cidel a otácení displeje Vzdálené zamykání Headset Pipojení poutka Telefonování Hovory Bhem hovoru Hlasová schránka 5 5 6 6 8 9 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 16 16 17 17 18 19 20 20 21 21 22 22 23 23 23 23 24 25 Obsah Hudba Ovi Nokia Podcasting Rádio Fotoaparát Aktivování fotoaparátu Fotografování Nahrávání videa Galerie Zobrazování a organizování soubor Prohlízení obrázk a videoklip Organizování snímk a videoklip Sdílení online O sluzb Sdílet online Objednání sluzby sdílení online Správa úct Vytvoení píspvku Posílání soubor z Galerie Videocentrum Prohlízení a stahování videoklip Videovysílání Má videa Kopírování videosoubor mezi telefonem a pocítacem Nastavení aplikace Videocentrum Internet Webový prohlízec Procházení webu Pidání zálozky Objednávání webových zdroj Urcování polohy (GPS) Systém GPS O funkci A-GPS (Assisted GPS) Drzte pístroj správn Tipy pro navazování spojení GPS Pozadavky na zjistní polohy Orientacní body 49 50 51 52 52 53 55 56 56 56 57 58 58 58 58 59 59 59 60 61 61 62 62 63 63 63 63 64 64 64 65 65 65 67 67 GPS data Nastavení urcování polohy Mapy Pehled aplikace Mapy Zobrazení místa a mapy Zobrazení mapy Zmna vzhledu mapy Stahování a aktualizace map Metody zjisování polohy Hledání místa Zobrazení podrobností místa Ulození nebo zobrazení místa nebo trasy Posílání míst pátelm Tady jsem Synchronizace oblíbených polozek Získání hlasové navigace Pouzívání kompasu Jízda k cíli Zobrazení Navigace Získání dopravních a bezpecnostních informací Chze k cíli Plánování trasy Moznosti pipojení Datová spojení a pístupové body Nastavení sít Bezdrátové sít LAN Pístupové body Zobrazení aktivních datových pipojení Synchronizace Pipojení Bluetooth Penos dat kabelem USB Pipojení k pocítaci Administrativní nastavení Hledání O aplikaci Hledání Zahájení hledání 3 67 67 68 68 69 70 70 71 72 72 73 74 74 75 76 76 77 78 79 79 80 80 82 82 82 83 85 88 89 89 93 94 94 95 95 95 4 Obsah 96 96 97 98 99 102 103 103 104 104 104 104 105 110 111 111 112 112 113 113 113 114 114 115 115 115 Ostatní aplikace Hodiny Kalendá Správce soubor Správce aplikací RealPlayer Záznamník Psaní poznámek Výpocty Pevodník Slovník Nastavení Nastavení telefonu Nastavení volání Hledání nápovdy Nápovda v pístroji Podpora Aktualizace softwaru telefonu a aplikací pomocí telefonu Aktualizace softwaru telefonu pomocí pocítace Nastavení Pístupové kódy Prodlouzení zivotnosti baterie Zvtsení dostupné pamti Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace Informace o výrobku a bezpecnostní informace 116 Rejstík 123 Bezpecnost 5 Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Dalsí informace najdte v úplné uzivatelské pírucce. [. . . ] Vyberte ikonu a vyberte nkterou z následujících mozností: Mapy 71 Zobrazení mapy -- Standardní zobrazení mapy nabízí snadno citelné podrobnosti, jako jsou názvy míst nebo císla silnic. Satelitní zobrazení -- K podrobnjsímu zobrazení slouzí satelitní obrázky. Topografické zobrazení -- Pehledné zobrazení typu povrchu, napíklad pi pohybu mimo cesty. 3D zobrazení -- Pro realistictjsí zobrazení mzete zmnit perspektivu mapy. Orientacní body -- Zobrazení významných budov a atrakcí. Pi cestování v noci je mapa v tomto rezimu citelnjsí. Linky veejné dopravy -- Zobrazení vybraných sluzeb veejné dopravy, napíklad tras metra nebo tramvaje. Dostupné moznosti a funkce se mohou v jednotlivých oblastech lisit. Stahování a aktualizace map Ulozte si nové mapy mst do telefonu ped cestou, abyste je v zahranicí mohli procházet bez pipojení k internetu. Ke stahování a aktualizaci map v telefonu potebujete aktivní spojení WLAN. Stahování map 1 Zvolte moznost Aktualizace > Pidat nové mapy. Chcete-li stahování dokoncit pozdji, zvolte moznost Pauza nebo Konec stah. . Tip: Nejnovjsí podrobné mapy a soubory hlasových pokyn mzete také stáhnout pomocí sady Nokia Ovi Suite do pocítace a zkopírovat je do telefonu. Chcete-li si sadu Nokia Ovi Suite stáhnout a nainstalovat, pejdte na adresu www. nokia. com/ software. Pi instalaci novjsí verze aplikace Mapy do telefonu budou odstranny mapy zemí a oblastí. Nez zacnete sadou Nokia Ovi Suite stahovat nové mapy zemí nebo oblastí, spuste a ukoncete aplikaci Mapy a zkontrolujte, zda je v pocítaci nainstalována nejnovjsí verze sady Nokia Ovi Suite. Aktualizace map Zvolte moznost Aktualizace > Zkontrolovat aktualizace. 72 Mapy Metody zjisování polohy Aplikace Mapy zobrazuje vasi polohu na map pomocí systému GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN nebo ID buky. Systém GPS (Global Positioning System) je systém satelitní navigace pouzívaný k výpoctu polohy. Systém A-GPS (Assisted GPS) je síová sluzba posílající data GPS, zvysující rychlost a pesnost urcování polohy. Systém SA-GPS (Self-assisted GPS) nabízí nejrychlejsí zjistní polohy bez pipojení k síti. Zjisování polohy pomocí bezdrátové sít WLAN zvysuje pesnost urcení v situaci, kdy signály GPS nejsou k dispozici, zvlást kdyz se nacházíte v místnosti nebo mezi vysokými budovami. Pi zjisování polohy podle sít (ID buky) je poloha urcena podle antény, ke které je mobilní pístroj práv pipojen. [. . . ] Dalsí informace, vcetn informací týkajících se uzití pro reklamní, interní a podnikatelské úcely, je mozné získat od spolecnosti MPEG LA, LLC. V maximální míe povolené píslusnými právními pedpisy nejsou spolecnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatel licence za zádných okolností odpovdni za jakoukoli ztrátu dat nebo píjm ani za zvlástní, náhodné, následné ci nepímé skody zpsobené jakýmkoli zpsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a lezí". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti informací v nm obsazených se krom záruk stanovených píslusnými právními pedpisy neposkytují zádné dalsí záruky, výslovné nebo implicitní, vcetn (nikoli vsak pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti pouzití pro urcitý úcel. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA C5-03

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA C5-03 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag