Návod k použití NOKIA C3-01

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA C3-01. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA C3-01 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA C3-01.


NOKIA C3-01 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1339 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA C3-01 (1239 ko)
   NOKIA C3-01 (1254 ko)
   NOKIA C3-01 V1.1 (1253 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA C3-01

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Synchronizace kalendáe a kontakt se serverem Ovi by Nokia 18 Zálohování obrázk a dalsího obsahu na pamovou kartu 18 Telefon Volání Zobrazení nepijatých hovor Volání posledního volaného císla Pesmrování hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo Ulození císla z pijatého hovoru nebo zprávy Internetová volání Zahájení internetového volání Konferencní hovor Povolení volání pouze na urcitá císla Blokování volání nebo pijímání hovor Kontakty Ulození jména a telefonního císla Zrychlená volba Posílání kontaktních údaj Vytvoení skupiny kontakt Pesouvání nebo kopírování kontakt na SIM kartu Psaní textu Pepínání mezi rezimy psaní textu Tradicní psaní textu Prediktivní psaní textu Zprávy Posílání zpráv Odeslání zprávy skupin lidí Ulození pílohy Zobrazení konverzace Poslech hlasových zpráv Posílání zvukových zpráv 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 Obsah Bezpecnost Zacínáme Tlacítka a soucásti Instalace karty SIM a baterie Vlození a vyjmutí pamové karty Nabíjení baterie Nabíjení baterie pes kabel USB Anténa GSM Pipojení poutka Zapnutí Síové sluzby a poplatky Pístupové kódy Zapnutí a vypnutí pístroje Zamknutí tlacítek a obrazovky Akce na dotykové obrazovce Nastavení dotykové obrazovky Interaktivní prvky výchozího zobrazení Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa Indikátory Kopírování kontakt nebo obrázk ze starého pístroje Funkce pístupné bez SIM karty Pouzívání pístroje v rezimu offline Svítilna Správa pístroje Podpora My Nokia Aktualizace softwaru pístroje z pístroje Aktualizace softwaru pístroje pes pocítac Obnovení nastavení z výroby Organizace soubor 4 5 5 6 7 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 17 17 17 Obsah Posta a chat Posta Nokia Messaging Chat Nokia Messaging Pizpsobení Výchozí zobrazení Pidání zástupce do výchozího zobrazení Pidání dlezitých kontakt do výchozího zobrazení Pizpsobení menu Pejít Pizpsobení výchozího zobrazení Zmna vzhledu pístroje Vytvoení vlastního profilu Pizpsobení tón Pipojení Bluetooth Datový USB kabel Pipojení k síti WLAN Sluzby Ovi spolecnosti Nokia Ovi by Nokia Pístup ke sluzbám Ovi spolecnosti Nokia Sada Nokia Ovi Suite Ovi Player Práce s casem Zmna data a casu Nastavení upozornní Odlození upozornní Plánování cvicení Nastavení odpocítávacího mice Kalendá Vytvoení nákupního seznamu Obrázky a video Fotografování Nahrávání videa Posílání obrázk nebo videosoubor 27 28 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 35 36 38 38 39 39 39 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 42 43 Fotografie Tisk obrázk Hudba a zvuk Pehrávac médií FM rádio Práce se záznamníkem Web O webovém prohlízeci Procházení webu Vymazání historie prohlízení Hry a aplikace Hry a aplikace Lepsí zázitky pi hraní Stahování her nebo aplikací O aplikaci Komunity Práce s kalkulackou Pevádní mn a mr Ochrana pístroje Zamknutí pístroje Ochrana pamové karty heslem Formátování pamové karty Píprava pístroje k recyklaci Zelené tipy Úspory energie 3 43 44 44 44 47 48 49 49 49 49 50 50 50 50 50 51 51 52 52 53 53 53 54 54 Informace o výrobku a bezpecnostní informace 54 Rejstík 61 4 Bezpecnost Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO Vypnte pístroj tam, kde není pouzívání mobilních telefon povoleno nebo kde mze zpsobit rusení ci nebezpecí, napíklad v letadle, v blízkosti zdravotnických pístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci trhavin. [. . . ] Pipojte se k bezdrátové místní síti (WLAN) a spravujte pipojení k sítím WLAN. Pipojení 37 Dlezité: Pro zvýsení bezpecnosti pipojení k sítím WLAN pouzívejte sifrování. Pouzití sifrování zmensuje riziko pístupu jiných osob k vasim datm. Poznámka: Pouzívání sítí WLAN mze být v nkterých zemích omezeno. Napíklad ve Francii je povoleno pouzívat sít WLAN pouze uvnit budov. Dalsí informace získáte u místních orgán. Pipojení k domácí síti WLAN Chcete-li usetit náklady na penos dat, pipojujte se doma k domácí síti WLAN a procházejte web v pístroji pes ni. Zvolte moznost Menu > Nastavení > Pipojení > WLAN. První pipojení 1 Chcete-li najít domácí sí WLAN, zvolte moznost Dostupné WLAN. 4 Pokud si domácí sí WLAN ulozíte, nemusíte ji v budoucnu pokazdé hledat. Vyberte a podrzte sí WLAN a v rozevíracím menu zvolte moznost Ulozit. Pipojení k ulozené domácí síti WLAN 1 Zvolte moznost Ulozené WLAN. 2 Vyberte a podrzte svou domácí sí WLAN a v rozevíracím menu zvolte moznost Pipojit. Odpojení od sít WLAN Vyberte a podrzte sí WLAN, ke které jste pipojeni, ( ) a v rozevíracím menu zvolte moznost Odpojit. Pipojení k síti WLAN na cestách Pipojení k bezdrátové síti WLAN je snadnou cestou k internetu v dob, kdy nejste doma. Mzete se pipojovat k veejným sítím WLAN na veejných místech jako jsou knihovny nebo internetové kavárny. Zvolte moznost Menu > Nastavení > Pipojení > WLAN. Pro pipojení k zabezpeceným sítím WLAN 1 potebujete heslo. Chcete-li vyhledat dostupné sít WLAN, zvolte moznost Dostupné WLAN. 38 2 3 Sluzby Ovi spolecnosti Nokia Vyberte sí WLAN. . Odpojení od sít WLAN Vyberte sí WLAN, ke které jste pipojeni Pipojení ke skryté síti WLAN Zvolte moznost Menu > Nastavení > Pipojení > WLAN. Ke skryté síti WLAN se mzete pipojit, kdyz znáte její název (SSID) a heslo. 1 2 3 Chcete-li vyhledat dostupné sít WLAN, zvolte moznost Dostupné WLAN. . Odpojení od sít WLAN Vyberte sí WLAN, ke které jste pipojeni Sluzby Ovi spolecnosti Nokia Ovi by Nokia Dostupnost a ceny sluzeb Ovi spolecnosti Nokia Dostupnost sluzeb Ovi spolecnosti Nokia se mze v jednotlivých oblastech lisit. [. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. 60 Copyright a dalsí upozornní Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Licence k tomuto výrobku je udlena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské uzití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské cinnosti, a (ii) pro uzití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s píslusným oprávnním. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA C3-01

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA C3-01 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag