Návod k použití NOKIA C2-02

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA C2-02. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA C2-02 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA C2-02.


NOKIA C2-02 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1511 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA C2-02 (1438 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA C2-02

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Posílání zpráv Poslech hlasových zpráv Posílání zvukových zpráv Pizpsobení telefonu Výchozí zobrazení Pizpsobení výchozího zobrazení Pizpsobení tón telefonu Práce s casem Zmna data a casu Nastavení upozornní Pidání schzky Pipojení Bluetooth Datový USB kabel Hudba a zvuk FM rádio pehrávac médií 17 18 18 18 18 19 19 20 20 21 21 21 21 22 23 23 24 Obsah Bezpecnost Zacínáme Tlacítka a cásti telefonu Vlození SIM karty a baterie Vlození pamové karty Nabíjení baterie Pipojení poutka Zapnutí a vypnutí telefonu Anténa GSM Základní pouzívání Pístupové kódy Zamknutí a odemknutí tlacítek a displeje Akce na dotykové obrazovce Spustní aplikace nebo funkce pejetím prstem Indikátory Kopírování kontakt nebo zpráv ze starého telefonu Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa Volání Volání Volání posledního volaného císla Zobrazení nepijatých hovor Kontakty Ulození jména a telefonního císla Zrychlená volba Psaní textu Pepínání mezi rezimy psaní textu Tradicní psaní Prediktivní zpsob psaní zprávy 4 5 5 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 17 17 Obrázky a video 25 Fotografování 25 Nahrávání videa 25 Posílání obrázk nebo videosoubor 25 sí 26 O webovém prohlízeci 26 Procházení webu 26 Pizpsobení velikosti webové stránky displeji telefonu 27 Pidání zálozky 27 Vymazání historie procházení 28 Stálé spojení s webovými páteli O aplikaci Komunity E-mail a chat O aplikaci E-mail Posílání posty Ctení posty a odpovídání na postu 28 28 29 29 29 29 Obsah O aplikaci Chat Chatování s páteli Mapy O Mapách Zobrazení aktuální polohy na map Hledání míst Sdílení aktuální polohy nebo místa Vytvoení psí trasy Sluzby Ovi spolecnosti Nokia Dostupnost a ceny sluzeb Ovi spolecnosti Nokia Pístup ke sluzbám Ovi spolecnosti Nokia Hledání nápovdy Podpora Objednání sluzby Tipy a nabídky Udrzování telefonu v aktuálním stavu Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace Informace o výrobku a bezpecnostní informace Rejstík 29 29 30 30 31 31 31 32 32 32 32 32 32 33 33 35 35 36 36 43 3 4 Bezpecnost Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Dalsí informace najdte v úplné uzivatelské pírucce. VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO V místech, kde není povoleno pouzívání mobilních telefon nebo kde mze pístroj zpsobit rusení ci nebezpecí, napíklad v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických pístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci trhavin, pístroj vypínejte. [. . . ] Pouzívání sluzeb sociálních sítí vyzaduje podporu sít. To mze vyzadovat penos velkého mnozství dat a odpovídající poplatky za penos dat. Informace o cenách za datové penosy zjistíte u svého poskytovatele sluzeb. Sluzby sociálních sítí jsou nezávislé sluzby neposkytované spolecností Nokia. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sít, kterou pouzíváte. Informace byste totiz mohli sdílet s velkou skupinou lidí. Pro sdílení informací prostednictvím sluzby sociální sít mohou platit píslusné podmínky pouzívání sluzby. Seznamte se s podmínkami pouzívání a zásadami ochrany soukromí dané sluzby. E-mail a chat 29 E-mail a chat O aplikaci E-mail Zvolte moznost Menu > Zprávy > E-mail. V telefonu mzete císt nebo posílat e-maily z úct u rzných poskytovatel e-mailových sluzeb. Pokud zatím nemáte postovní úcet, mzete si vytvoit úcet Nokia a pouzívat sluzbu Posta Ovi spolecnosti Nokia. S úctem Nokia mzete pistupovat ke vsem sluzbám Ovi spolecnosti Nokia. Posílání posty Zvolte moznost Menu > Zprávy > E-mail a vyberte postovní úcet. Chcete-li pilozit soubor, napíklad obrázek, zvolte moznost Volby > Pilozit > Pilozit soubor. Chcete-li vyfotografovat snímek a pilozit ho ke zpráv, zvolte moznost Volby > Pilozit > Pilozit nový obrázek. Zvolte moznost Odeslat. Ctení posty a odpovídání na postu Zvolte moznost Menu > Zprávy > E-mail a vyberte postovní úcet. Chcete-li na zprávu odpovdt nebo ji pedat dál, zvolte moznost Volby. O aplikaci Chat Zvolte moznost Menu > Zprávy > Chat. Pístroj vám umozuje posílat si s páteli zprávy chatu. Aplikaci Chat mzete nechat spustnou na pozadí a pracovat s jinými funkcemi telefonu. Aplikace vás bude upozorovat na nové zprávy chatu. Pouzívání sluzeb nebo stahování obsahu mze vyzadovat penos velkého mnozství dat, který mze být zpoplatnn. Chatování s páteli Zvolte moznost Menu > Zprávy > Chat. 30 Mapy Mzete se pihlásit do nkolika sluzeb chatu soucasn a konverzovat v nich. 1 2 3 4 5 Pokud je k dispozici více sluzeb chatu, vyberte pozadovanou sluzbu. [. . . ] Nokia, Nokia Connecting People, Ovi a WE: logo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobk a spolecností zmiované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami píslusných vlastník. Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA C2-02

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA C2-02 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag