Návod k použití NOKIA C2-01

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA C2-01. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA C2-01 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA C2-01.


NOKIA C2-01 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1017 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA C2-01 (458 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA C2-01

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Textové a multimediální zprávy E-mail Chatování s páteli Zprávy flash Zvukové zprávy Nokia Xpress Hlasové zprávy Nastavení zpráv Organizér Budík Kalendá a seznam úkol Web nebo Internet Pipojit k webové sluzb Média Fotoaparát a video Rádio FM Hlasový záznamník Pehrávac hudby Galerie Nastavení Profily Tóny Displej Datum a cas Synchronizace a zálohování Pipojení Hovory a telefon Obnovení standardního nastavení Dalsí nápovda Podpora Aktualizace softwaru pístroje Aktualizace softwaru pístroje z pístroje Aktualizace softwaru pístroje z pocítace Chrate zivotní prostedí 18 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 28 28 29 30 31 31 31 31 32 33 33 Obsah Bezpecnost O vasem pístroji Síové sluzby Zacínáme Tlacítka a soucásti Instalace karty SIM a baterie Vlození pamové karty Vyjmutí pamové karty Nabíjení baterie Pipevnní poutka Zapnutí a vypnutí pístroje Anténa GSM Headset Základní pouzívání Zámek klávesnice Pístupové kódy Ovládání hlasitosti Pohotovostní rezim Indikátory Navigace v menu Klávesové zkratky Menu operátora Práce s pístrojem bez SIM karty Psaní textu Úcet Nokia a sluzby Ovi spolecnosti Nokia O Obchod Ovi Kontakty Volání Volání a pijímání hovoru Reproduktor Volání pomocí zkratek Protokol Zprávy 4 5 5 7 7 7 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 Obsah Úspory energie Recyklace 33 33 3 Informace o výrobku a bezpecnostní informace 34 4 Bezpecnost Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. ZAPÍNEJTE BEZPECN Nezapínejte pístroj tam, kde je pouzívání bezdrátových telefon zakázáno nebo kde mze zpsobit rusení nebo jiné nebezpecí. [. . . ] Poslouchejte hudbu o pimené hlasitosti a nedrzte pístroj u ucha, pokud je pouzíván hlasitý reproduktor. Zvolte Menu > Média > Pehrávac médií. Zahájení a pozastavení pehrávání Stisknte navigacní tlacítko. Pechod na zacátek aktuální skladby Stisknte navigacní tlacítko vlevo. Návrat na pedchozí skladbu Dvakrát stisknte navigacní tlacítko vlevo. Rychlé posunutí aktuální skladby vzad Podrzte stisknuté navigacní tlacítko vlevo. Rychlé posunutí aktuální skladby vped Podrzte stisknuté navigacní tlacítko vpravo. Vypnutí nebo zapnutí zvuku hudebního pehrávace Stisknte tlacítko #. Ponechání zapnutého hudebního pehrávace na pozadí Stisknte tlacítko Konec. Zavení hudebního pehrávace Podrzte stisknuté tlacítko Konec. Galerie Tento telefon podporuje systém správy digitálních práv (DRM) pro ochranu získaného obsahu. Ped získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivacním klíci a podmínkách dorucení. Získání urcitého obsahu mze být zpoplatnno. Nastavení Správa digitálních oprávnní (DRM) 27 Vlastníci obsahu mohou pouzívat rzné typy technologií pro správu digitálních oprávnní (DRM) k zajistní ochrany jejich dusevního vlastnictví vcetn autorských práv. Tento pístroj pouzívá rzné typy softwaru DRM pro pístup k obsahu chránnému pomocí DRM. S tímto pístrojem si mzete zjednat pístup k obsahu chránnému pomocí WMDRM 10, OMA DRM 1. 0, OMA DRM 1. 0 forward lock a OMA DRM 2. 0. Pokud nkterý software DRM nedokáze obsah ochránit, vlastník obsahu mze pozádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána moznost pístupu k obsahu chránnému novou verzí DRM. Odebrání moznosti pístupu mze rovnz zabránit obnovení takového obsahu chránného pomocí DRM, který je jiz v pístroji. Odebrání moznosti pístupu tohoto softwaru DRM neovlivní uzití obsahu chránného jinými typy DRM nebo uzívání obsahu nechránného pomocí DRM. Obsah chránný správou digitálních práv (DRM) je dodán s pidruzeným aktivacním klícem, který vymezuje vase práva k pouzívání obsahu. Je-li ve vasem pístroji obsah chránný pomocí OMA DRM, pouzijte pro zálohování aktivacních klíc i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite. Jiné zpsoby penosu nemusí penést aktivacní klíce, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokracovat v pouzívání obsahu chránného pomocí OMA DRM po zformátování pamti pístroje. Aktivacní klíce byste mohli potebovat obnovit i v pípad, ze dojde k poskození soubor ve vasem pístroji. Je-li ve vasem pístroji obsah chránný pomocí WMDRM, dojde po zformátování pamti pístroje ke ztrát aktivacních klíc i obsahu. [. . . ] Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Licence k tomuto výrobku je udlena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské uzití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské cinnosti, a (ii) pro uzití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s píslusným oprávnním. Licence není udlena a nezahrnuje jakékoli jiné zpsoby uzití. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA C2-01

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA C2-01 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag