Návod k použití NOKIA C1-02 V1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA C1-02. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA C1-02 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA C1-02.


NOKIA C1-02 V1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (516 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA C1-02 (458 ko)
   NOKIA C1-02 (451 ko)
   NOKIA C1-02 V1.1 (463 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA C1-02V1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Kontakty 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 Fotografie Fotografování a nahrávání videoklip Prohlízení fotografie a videoklip Hudba Pehrávac hudby Rádio FM Protokol hovor Web nebo Internet Pipojit k webové sluzb Nastavení Profily Tóny Displej Datum a cas Klávesové zkratky Synchronizace a zálohování Pipojení Hovory a telefon Píslusenství Konfigurace Obnovení standardního nastavení Aplikace Budík Galerie Dalsí doplky Hlasový záznamník Seznam úkol Menu operátora Sluzby SIM Zelené tipy Úspory energie 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 23 24 24 24 24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 Obsah Bezpecnost Podpora Zacínáme Instalace karty SIM a baterie Tlacítka a cásti telefonu Zapnutí a vypnutí Nabíjení baterie Antény Headset Vlození pamové karty Vyjmutí karty microSD Pipojení datového kabelu USB Pipojení poutka Pístupové kódy Zámek klávesnice Práce s pístrojem bez SIM karty Aplikace spustné na pozadí Volání Volání a pijímání hovoru Reproduktor Volání pomocí zkratek Psaní textu Textové rezimy Tradicní zadávání textu Prediktivní vkládání textu Navigace v menu Zprávy Textové a multimediální zprávy Zprávy flash Zvukové zprávy Nokia Xpress Sluzba Nokia Messaging Hlasové zprávy Nastavení zpráv Obsah Recyklace 27 3 Informace o výrobku a bezpecnostní informace 27 Rejstík 35 4 Bezpecnost Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO Vypnte pístroj tam, kde není pouzívání mobilních telefon povoleno nebo kde mze zpsobit rusení ci nebezpecí, napíklad v letadle, v blízkosti zdravotnických pístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci trhavin. [. . . ] Automatické opakování vytácení desetkrát po neúspsném pokusu Zvolte moznost Automatická volba > Zapnuto. Upozornní na píchozí hovory, pokud práv hovoíte Zvolte moznost Cekání hovoru na lince > Aktivovat(síová sluzba). Zobrazení nebo skrytí vaseho telefonního císla volanému úcastníkovi Zvolte moznost Odeslat moji iden-tifikaci volajícího (síová sluzba). Podrobnjsí informace získáte od poskytovatele sluzby. Nastavení jazyka displeje Zvolte moznost Jazyková nastavení > Jazyk telefonu. 24 Aplikace Píslusenství Toto menu je k dispozici pouze v pípad, ze je pístroj pipojen ke kompatibilnímu píslusenství. Zvolte moznost Menu > Nastavení > Píslusenství. Vyberte píslusenství a moznost odpovídající píslusenství. Konfigurace Pístroj mzete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyzadována pro správnou funkci nkterých sluzeb. Tato nastavení vám mze také poslat provozovatel sluzeb. Vyberte nkterou z následujících mozností: Stand. -- Zobrazení provozovatel sluzeb ulozených v pístroji a nastavení výchozího provozovatele sluzeb. -- Aktivace výchozí konfigurace podporovaných aplikací. Preferovaný pístupový bod -- Zobrazení ulozených pístupových bod. Osobní nastavení konfigurace -- Pidání nových osobních úct pro rzné sluzby a jejich aktivování nebo odstraování. Chcete-li pidat nový osobní úcet, zvolte moznost Pid. Chcete-li aktivovat osobní úcet, vyhledejte ho a zvolte moznost Volby > Aktivovat. Obnovení standardního nastavení Chcete-li obnovit telefon na nastavení provedená z výroby, zvolte Menu > Nastavení > Obnovit std. -- Resetuje vsechna nastavení, ale neodstraní zádná osobní data. Obnovit vse -- Resetuje vsechna nastavení a odstraní vsechna osobní data, jako jsou napíklad kontakty, zprávy, multimediální soubory a aktivacní klíce. Aplikace Budík Telefon mzete nastavit tak, aby v pozadovaném case spustil upozornní. Nastavení upozornní 1 Zvolte moznost Menu > Aplikace > Budík. 2 Pro zapnutí upozornní stisknte navigacní tlacítko vlevo nebo vpravo. 4 Chcete-li upozornní opakovat v urcité dny v týdnu, zvolte moznost Volby > Dny opakování a vyberte dny. Aplikace 5 6 7 25 Chcete-li vybrat tón upozornní, zvolte moznost Volby > Tón signalizace. [. . . ] Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/ phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobk a spolecností zmiované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami píslusných vlastník. Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA C1-02

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA C1-02 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag