Návod k použití NOKIA ASHA 201

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA ASHA 201. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA ASHA 201 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA ASHA 201.


NOKIA ASHA 201 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1258 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA ASHA 201 (1195 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA ASHA 201

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Poslech hlasových zpráv Posílání zvukových zpráv 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 E-mail a chat O aplikaci E-mail Posílání posty Ctení posty a odpovídání na postu O aplikaci Chat Chatování s páteli Pipojení Bluetooth Datový USB kabel Hodiny Zmna data a casu Budík Obrázky a video Fotografování Nahrávání videa Posílání obrázk nebo videosoubor Organizace soubor Hudba a zvuk Pehrávac médií FM rádio Prohlízení webu O webovém prohlízeci Procházení webu Pidání zálozky Pizpsobení velikosti webové stránky displeji telefonu Setení náklad za penosy dat Vymazání historie procházení O aplikaci Komunity Správa pístroje Aktualizace softwaru pístroje z pístroje 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29 Obsah Bezpecnost Zacínáme Tlacítka a cásti telefonu Vlození SIM karty nebo baterie Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí telefonu Vlození pamové karty Anténa GSM Pipojení headsetu Pipevnní poutka Základní pouzití 10 Pístupové kódy 10 Zamknutí klávesnice 11 Indikátory 11 Kopírování kontakt nebo obrázk ze starého telefonu 11 Práce s telefonem bez SIM karty 12 Volání Volání Zobrazení nepijatých hovor Volání posledního volaného císla Pesmrování hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo Kontakty Ulození jména a telefonního císla Zrychlená volba Posílání kontaktních údaj Psaní textu Psaní na klávesnici Prediktivní psaní textu Zprávy Posílání zpráv Ulození pílohy 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 17 Obsah Aktualizace softwaru telefonu pomocí pocítace 31 Obnovení nastavení z výroby 31 Zálohování obrázk a dalsího obsahu na pamovou kartu 31 Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace 31 31 32 3 Informace o výrobku a bezpecnostní informace 32 4 Bezpecnost Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Dalsí informace najdete v úplné uzivatelské pírucce. VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO V místech, kde není povoleno pouzívání mobilních telefon nebo kde mze pístroj zpsobit rusení ci nebezpecí, napíklad v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických pístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci trhavin, pístroj vypínejte. [. . . ] Ukoncení hudebního pehrávace Stisknte tlacítko Konec. FM rádio FM rádio Zvolte moznost Menu > Hudba > Rádio. V telefonu mzete poslouchat rozhlasové stanice FM - stací pipojit headset a vybrat stanici. Chcete-li poslouchat rádio, musíte k pístroji pipojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouzí jako anténa. Poslech rádia Pipojte k telefonu kompatibilní headset. Nastavení hlasitosti Stisknte navigacní tlacítko nahoru nebo dol. 26 Prohlízení webu Vypnutí rádia Stisknte tlacítko Konec. Nastavení rádia pro hraní na pozadí Zvolte moznost Volby > Pehrávat v pozadí. Vypnutí rádia pracujícího na pozadí Podrzte stisknuté tlacítko Konec. Hledání a ukládání rozhlasových stanic Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a ulozte si je, abyste je mohli pozdji snadno naladit. Hledání dalsí dostupné stanice Podrzte stisknuté navigacní tlacítko vlevo nebo vpravo. Automatické hledání rozhlasových stanic Zvolte moznost Volby > Vyhledat vsechny stanice. Nejlepsích výsledk dosáhnete pi hledání mimo budovy nebo u okna. Pepnutí na ulozenou stanici Stisknte navigacní tlacítko vlevo nebo vpravo. Pejmenování stanice 1 Zvolte moznost Volby > Stanice. Tip: Chcete-li ke stanici pistupovat pímo ze seznamu ulozených stanic, stisknte tlacítko s císlicí odpovídající císlu stanice. Prohlízení webu O webovém prohlízeci Vyberte moznost Menu > Internet. Sledujte nejnovjsí zprávy a navstvujte své oblíbené weby. Ve webovém prohlízeci si mzete prohlízet webové stránky na internetu. Prohlízení webu 27 Webový prohlízec komprimuje a optimalizuje webový obsah pro telefon. Mzete tedy webem procházet rychleji a usetíte poplatky za penos dat. Chcete-li procházet webem, musíte být pipojeni k internetu. Informace o dostupnosti a cenách sluzeb a návody získáte od provozovatele sluzby. Nastavení pro procházení mzete pijmout v konfiguracní zpráv od provozovatele sluzeb. Zobrazení historie procházení, doporucených server a zálozek Mezi kartami Historie, Doporuc. [. . . ] Podle pravidel ICNIRP je nejvyssí hodnota SAR pro pouzití pístroje u ucha 0, 95 W/kg. Pi pouzití píslusenství s pístrojem mze dojít ke zmn hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lisit podle národních pozadavk, pozadavk na testování a frekvence pouzité v síti. Dalsí informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu www. nokia. com. Copyright a dalsí upozornní PROHLÁSENÍ O SHOD Copyright a dalsí upozornní 37 Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-799 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA ASHA 201

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA ASHA 201 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag