Návod k použití NOKIA 7510 SUPERNOVA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 7510 SUPERNOVA. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 7510 SUPERNOVA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 7510 SUPERNOVA.


NOKIA 7510 SUPERNOVA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (604 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 7510 SUPERNOVA (1129 ko)
   NOKIA 7510 SUPERNOVA (544 ko)
   NOKIA 7510 SUPERNOVA (1001 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 7510 SUPERNOVA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia 7510 Supernova - Uzivatelská pírucka 9210916 1. vydání PROHLÁSENÍ O SHOD NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-398 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. © 2008 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. [. . . ] Mozná nebudete moci pesmrovat hovory, pokud jsou aktivní nkteré funkce blokování. -- Umozuje pijmout píchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlacítka krom vypínace, levého a pravého výbrového tlacítka a tlacítka Konec. Automatická volba -- Automatické opakované vytácení císla, pokud hovor selze. Cistota hlasu -- Zvýsení zetelnosti eci, zvlást v hlasitém prostedí. Zrychlená volba -- Volání jmen a telefonních císel piazených císelným tlacítkm (2 az 9) stisknutím a podrzením píslusného císelného tlacítka. na lince -- Upozorování na píchozí volání bhem hovoru (síová sluzba). délky hovoru -- Zobrazení doby trvání probíhajícího hovoru. Informace o volání -- Krátké zobrazení piblizné doby posledního hovoru. -- Zobrazení vaseho telefonního císla volanému úcastníkovi (síová sluzba). Chcete-li pouzít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem sluzby, zvolte moznost Nastavení sítí. -- Zvolení telefonní linky pro odchozí volání (pokud SIM karta podporuje funkci více telefonních linek, síová sluzba) Pijm. -- Pijímání a ukoncování hovor otevením a zavením telefonu. © 2008 Nokia. 33 Levá a pravá výbrová klávesa Nastavení Dalsí zkratky Volání Nastavení Zvolte moznost Menu > Nastavení > Telefon a vyberte nkterou z tchto mozností: Jazyková nastavení -- Chcete-li nastavit jazyk telefonu, zvolte moznost Jazyk telefonu a vyberte jazyk. Moznost Jazyk telefonu > Automaticky vybere jazyk telefonu podle informací na SIM kart. -- Automatické zamknutí klávesnice po nastavené prodlev, kdyz je telefon v pohotovostním rezimu a není pouzívána zádná funkce. klávesnice -- Nastavení telefonu, aby se pi odemykání klávesnice zeptal na bezpecnostní kód. Rozpoznávání hlasu -- Viz , , Hlasové píkazy", s. Výzva Letadlo -- Nastavte, zde se má telefon po zapnutí ptát na pepnutí do rezimu Letadlo. V rezimu Letadlo jsou vsechna rádiová spojení vypnuta. Aktualizace telefonu -- Pijímání aktualizací softwaru od provozovatele sluzby (síová sluzba). Tato moznost nemusí být dostupná (zálezí na vasem telefonu). Volba operátora -- Nastavení celulární sít dostupné ve vasí oblasti. [. . . ] Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatecn silný signál. Podle toho, z jakého pístroje voláte, budete mozná nuceni ucinit následující: Vlozte SIM kartu, pokud ji pístroj pouzívá. Vypnte nkterá omezení volání, která jsou v pístroji aktivní. Zmte profil Off-line nebo Letadlo na profil umozující volání. 56 © 2008 Nokia. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 7510 SUPERNOVA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 7510 SUPERNOVA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag