Návod k použití NOKIA 7100 SUPERNOVA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 7100 SUPERNOVA. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 7100 SUPERNOVA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 7100 SUPERNOVA.


NOKIA 7100 SUPERNOVA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (441 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 7100 SUPERNOVA (1129 ko)
   NOKIA 7100 SUPERNOVA (1001 ko)
   NOKIA 7100 SUPERNOVA (388 ko)
   NOKIA 7100 SUPERNOVA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (388 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 7100 SUPERNOVA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání PROHLÁSENÍ O SHOD NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-438 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. [. . . ] Pro zajistní moznosti spolupráce s ostatními pístroji podporujícími technologii Bluetooth pouzívejte píslusenství schválená spolecností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zaízení, zda je jejich pístroj kompatibilní s tímto pístrojem. Funkce pouzívající technologii Bluetooth zvysují spotebu elektrické energie baterie a snizují zivotnost baterie. Pipojení Bezdrátová technologie Bluetooth Nastavení Bluetooth spojení Zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Bluetooth a provete následující kroky: 38 © 2008 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Pouzijte technologii Bluetooth pro pipojení svého kompatibilního PC k internetu bez pouzití softwaru PC Suite. Vás telefon musí mít aktivovaného poskytovatele sluzby, který podporuje pístup k internetu, a vás PC musí mít pístup k osobní síti Bluetooth (PAN). Po pipojení k pístupovému bodu sít (NAP) sluzeb telefonu a spárování © 2008 Nokia. Pro pipojení telefonu s audio rozsíením zvolte klávesu Pipojit audio píslus. Pro spárování telefonu s libovolným pístrojem Bluetooth v dosahu zvolte Spárované pístroje > Pidat nový pístr. . Zadejte do telefonu heslo (o velikosti az 16 znak) a umoznte pipojení k druhému pístroji Bluetooth. Chcete-li zajistit bezpecnost, vypnte funkci Bluetooth nebo nastavte Viditelnost mého tel. Zvolte Název mého telefonu a zadejte název vaseho telefonu. Pro aktivaci Bluetooth spojení zvolte Bluetooth > indikuje aktivní Bluetooth. Zapnuto. Nastavení 39 s PC vás telefonní automaticky oteve datové pakety pro pipojení k internetu. Nastavení Datové pakety Síová sluzba GPRS (General packet radio service) umozuje mobilním telefonm odesílat a pijímat data v sítích zalozených na protokolu IP (internet protokol). Chcete-li definovat zpsob pouzívání sluzby, zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Datové pakety > Spoj. pakety a vyberte z následujících mozností: Podle poteby -- pro sestavení spojení datovými pakety, pokud jej aplikace potebuje. Vzdy online -- pro automatické pipojení k síti datových paket po zapnutí telefonu. Telefon mzete pouzívat jako modem, pokud jej pipojíte ke kompatibilnímu PC pomocí technologie Bluetooth. Podrobné informace najdete v dokumentaci k softwaru Nokia PC Suite. Hovory a telefon Pro pesmrování píchozích hovor (síová sluzba) zvolte Pesmrování. Podrobnjsí informace získáte od poskytovatele sluzby. 40 © 2008 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Zvolte Menu > Nastavení > Volání. Pro zapnutí funkce sít, která vás bude upozorovat na píchozí hovor i v pípad, ze jiz telefonujete (síová sluzba), zvolte Sluzba hov. na lince > Aktivovat. Chcete-li po neúspsném pokusu o pipojení provést az deset dalsích pokus, zvolte Automatická volba > Zapnuto. Nastavení Pro nastavení, zda se volané osob zobrazí vase telefonní císlo (síová sluzba), zvolte Odeslat moji id. Chcete-li nastavit jazyk displeje telefonu, zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk telefonu. Toto menu a jeho polozky jsou zobrazeny pouze tehdy, pokud telefon je nebo byl pipojen ke kompatibilnímu mobilnímu píslusenství. [. . . ] Podle toho, z jakého pístroje voláte, budete mozná nuceni ucinit následující: Vlozte SIM kartu, pokud ji pístroj pouzívá. Vypnte nkterá omezení volání, která jsou v pístroji aktivní. Zmte profil Off-line nebo Letadlo na profil umozující volání. Opakovaným tisknutím tlacítka Konec vymazte displej a pipravte pístroj na telefonování. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 7100 SUPERNOVA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 7100 SUPERNOVA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag