Návod k použití NOKIA 6720 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 6720 CLASSIC. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 6720 CLASSIC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 6720 CLASSIC.


NOKIA 6720 CLASSIC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1632 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 6720 CLASSIC (1614 ko)
   NOKIA 6720 CLASSIC (1468 ko)
   NOKIA 6720 CLASSIC (1468 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 6720 CLASSIC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PROHLÁSENÍ O SHOD Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-424 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI a logo Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované produkty a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. [. . . ] Chcete-li upravit kartu kontaktu, vyberte ji a zvolte moznost Volby > Upravit. Pozadovaný kontakt mzete hledat také zadáním prvních písmen jména do pole hledání. Chcete-li ke kart kontaktu pipojit obrázek, otevete kartu a zvolte moznost Volby > Pidat obrázek. Kdyz tento kontakt zavolá, uvidíte jeho obrázek. Chcete-li vyzváncí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváncích tón moznost Výchozí tón. Chcete-li zobrazit, zmnit nebo odebrat obrázek kontaktu, vyberte kontakt, moznost Volby > Obrázek a pozadovanou moznost. Kopírování kontakt Zvolte moznost > Kontakty. Pi prvním otevení seznamu kontakt se pístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a císla ze SIM karty do pístroje. © 2009 Nokia. 47 Galerie Zrusení kopírování -- Zvolte moznost Zrusit. Pístroj se zeptá, zda chcete kontakty ze SIM karty zobrazit v adresái Zahájení kopírování -- Zvolte moznost OK. kontakt. Pístroj oteve seznam kontakt a jména ulozená na SIM kart . V galerii mzete pouzívat rzné typy médií, napíklad obrázky a videa, hudbu, zvukové klipy, odkazy pro streamování a prezentace. Vsechny zobrazené obrázky a videosoubory a vsechna hudba a zvukové klipy jsou automaticky ukládány do galerie. Zvukové klipy a hudba jsou pehrávány v aplikaci Hudební pehrávac, odkazy pro streamování v aplikaci Videocentrum. Fotografie pístroj zobrazuje a videa pehrává v aplikaci Fotografie. Chcete-li kopírovat nebo pesouvat soubory na jiné místo v pamti, vyberte soubor, zvolte moznost Volby > Pesouvání a kopírování a vyberte nkterou z dostupných mozností. Pomocí aplikace Videos & TV mzete stahovat a pehrávat streamované videoklipy od kompatibilních sluzeb internetového videa. Stahování a streamování videoklip vyzaduje síovou sluzbu. Videoklipy mzete do pístroje penést i z kompatibilního pocítace a poté je zobrazit v aplikaci Video & TV. Stahování videoklip pes pístupový bod pro paketová data mze vyzadovat penos velkého mnozství dat sítí provozovatele sluzeb. Informujte se u svého poskytovatele sluzeb o poplatcích za datové penosy. Poskytovatelé sluzeb mohou poskytovat bezplatný nebo © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Soubory ulozené na kompatibilní pamové kart (je-li . vlozena) jsou oznaceny ikonou Vse -- Zobrazení vsech polozek. Share online -- Odeslání fotografií nebo videa na web. O aplikaci Fotografie Zvolte moznost > Galerie > Obrázky a videa a nkterou z následujících mozností: Poízené -- Prohlízení vsech poízených obrázk a videoklip. Msíce -- Zobrazení fotografií a videoklip seazených podle msíce poízení. [. . . ] Zmte profil Off-line nebo Letadlo na profil umozující volání. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymazte displej a pipravte pístroj na telefonování. Zadejte oficiální císlo tísové linky dle své aktuální polohy. Císla tísových linek se v rzných oblastech lisí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 6720 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 6720 CLASSIC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag