Návod k použití NOKIA 6700 SLIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 6700 SLIDE. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 6700 SLIDE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 6700 SLIDE.


NOKIA 6700 SLIDE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1257 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 6700 SLIDE (1219 ko)
   NOKIA 6700 SLIDE (1145 ko)
   NOKIA 6700 SLIDE (1145 ko)
   NOKIA 6700 SLIDE V1.0 (1055 ko)
   NOKIA 6700 SLIDE V2.0 (1125 ko)
   NOKIA 6700 SLIDE ISSUE 1 (1197 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 6700 SLIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Videohovory Nastavení hovor Sdílení videa Pizpsobení Motivy Profily Fotoaparát Fotografování Panoramatický rezim Nahrávání videoklip Galerie O aplikaci Fotografie Kontakty Správa jmen a telefonních císel Ukládání a úpravy jmen a tel. císel Vyzváncí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty Kopírování kontakt Psaní textu Tradicní psaní textu Prediktivní metoda psaní Zmna jazyka psaní Kopírování a mazání textu Zprávy Psaní a odeslání zpráv E-mail Internet Webový prohlízec Share online Videocentrum Hledání Práce s casem Kalendá Budík 18 19 21 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 31 34 34 36 37 38 39 39 39 Obsah Bezpecnost O vasem pístroji Síové sluzby Hledání nápovdy Podpora Aktualizace softwaru zasílané bezdrátov Aktualizace softwaru pomocí pocítace Nápovda v pístroji Zacínáme Instalace karty SIM a baterie Vlození pamové karty Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí pístroje Umístní antén Nastavení konfigurace Prvodce nastavením Tento pístroj Tlacítka a cásti Domovská obrazovka Profil Offline Indikátory na displeji Spoic energie Menu Ovládání hlasitosti Zámek klávesnice (keyguard) Pístupové kódy Vzdálené zamykání Instalace Pipojení kompatibilního headsetu Pipojení datového kabelu USB Poutko Funkce volání Hlasové hovory 2 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Obsah Nastavení hodin Hudba Hudební pehrávac FM rádio Nastavení Nastavení aplikace Zabezpecení pístroje a SIM karty Obecné nastavení píslusenství Obnovení pvodního nastavení Správa dat Instalace a odebírání aplikací Správce soubor Správce pístroje Pipojení Penásení obsahu z jiného pístroje Pipojení k pocítaci Bluetooth Datový kabel Synchronizace Tipy pro zivotní prostedí Úspora energie Recyklace Úspora papíru Naucte se více Píslusenství Baterie Informace o baterii a nabíjecce Pokyny k ovení pravosti baterií Nokia Pecujte o svj pístroj Recyklace Dalsí bezpecnostní informace Malé dti Provozní prostedí © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 3 55 55 55 55 56 57 40 40 40 41 42 42 42 42 42 43 43 44 45 46 46 47 47 50 50 51 51 51 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54 54 Zdravotnická zaízení Dopravní prostedky Potenciáln výbusná prostedí Tísová volání Certifikacní informace (SAR) Rejstík 3 4 Bezpecnost KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby. [. . . ] Odmítnout -- Odmítnutí pozvánky na schzku. Pedat dál -- Poslání vybrané pozvánky na schzku dalsím píjemcm. Odebrat z kalendáe -- Odstranní zrusené schzky z kalendáe. > Zprávy a vyberte 33 Pro hledání polozek mezi píjemci, pedmty a texty e-mail zvolte moznost Volby > Hledat. Hledání zastavíte zvolením moznosti Volby > Zastavit hledání. Chcete-li spustit nové hledání, zvolte moznost Volby > Nové hledání. Odstranní e-mail Zvolte moznost > Zprávy a vyberte schránku. Chcete-li odstranit vybraný e-mail, zvolte moznost Volby > Akce > Odstranit. Zpráva je umístna do slozky Odstranné polozky, pokud je k dispozici. Chcete-li vyprázdnit slozku Odstranné polozky, vyberte slozku a zvolte moznost Volby > Vyprázdnit odstr. Pepínání mezi slozkami e-mailu Zvolte moznost > Zprávy a vyberte schránku. zpráv nebo schránku, zvolte v horní cásti displeje moznost Dorucená posta. Odpojení od schránky Zvolte moznost > Zprávy a vyberte schránku. Chcete-li zrusit synchronizaci mezi pístrojem a e-mailovým serverem a dále pracovat s e-mailem bez bezdrátového pipojení, zvolte moznost Volby > Odpojit. Pokud schránka nenabízí 33 © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 34 Internet moznost Odpojit, odpojte se od schránky mozností Volby > Konec. Pro nové spustní synchronizace zvolte moznost Volby > Pipojit. Nastavení automatické odpovdi v nepítomnosti > Zprávy. Zvolte moznost Chcete-li nastavit automatickou odpov v nepítomnosti (je-li k dispozici), vyberte schránku a zvolte moznost Volby > Nastav. > Nastavení schránky > Mimo kancelá > Zap. . Obecná nastavení e-mailu Zvolte moznost > Zprávy. > Obecné nastavení a nkterou z následujících mozností: Rozlození sezn. [. . . ] SPOLECNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PEDCHOZÍHO UPOZORNNÍ TENTO DOKUMENT ZMNIT NEBO UKONCIT JEHO PLATNOST. Zptné inzenýrství softwaru v pístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umozují píslusné právní pedpisy. Do té míry, do jaké tato uzivatelská pírucka omezuje prohlásení, záruky, právo na náhradu skody, na smluvní pokuty a odpovdnost spolecnosti Nokia, taková omezení podobn omezují jakákoli prohlásení, právo na náhradu skody, na smluvní pokuty, odpovdnost a záruky poskytovatel licence spolecnosti Nokia. Dostupnost urcitých výrobk, aplikací a sluzeb pro tyto výrobky se mze lisit podle oblastí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 6700 SLIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 6700 SLIDE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag