Návod k použití NOKIA 6303CI

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 6303CI. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 6303CI bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 6303CI.


NOKIA 6303CI : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1287 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 6303CI (1195 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 6303CI

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Volání pomocí zkratek Hlasová volba Možnosti v průběhu hovoru Hlasové zprávy výpis volání Nastavení volání Text a zprávy Psaní textu Textové a multimediální zprávy Zprávy flash Zvukové zprávy Nokia Xpress Nastavení zpráv Pošta a chat Pošta služby Zprávy Nokia Chat služby Zprávy Nokia Připojení Bezdrátová technologie Bluetooth USB, datový kabel Připojení paměťového zařízení USB Synchronizace a zálohování Paketové datové spojení Obrázek a video Fotografování Nahrávání videoklipů Nastavení fotoaparátu Galerie Tisk obrázků Sdílení obrázků a videoklipů online. Paměťová karta Poslech hudby Přehrávač médií Přenos hudby z počítače Rádio Hlasový záznamník Ekvalizér Rozšířené stereo Web Procházení webu 25 26 26 27 27 27 28 28 29 31 31 31 32 32 33 35 35 36 37 37 37 38 38 39 39 39 41 41 41 42 42 44 44 46 46 47 47 47 Obsah Bezpečnost Začínáme Tlačítka a součásti Instalace SIM karty a baterie Vložení a vyjmutí paměťové karty Nabíjení baterie Anténa GSM Připojení headsetu Připojení kabelu USB Připojení poutka Zapnutí O vašem přístroji Síťové služby Přístupové kódy Zapnutí a vypnutí přístroje Domovská obrazovka Navigace v menu Zamykání tlačítek Funkce přístupné bez SIM karty Profil Letadlo Podpora a aktualizace Podpora My Nokia Stahování obsahu Aktualizace softwaru přístroje přes počítač Aktualizace softwaru na dálku Obnovení nastavení z výroby Přizpůsobte si přístroj Navštivte web Ovi Základní nastavení Přizpůsobení přístroje Služby operátora sítě Volání Provádění hlasového volání Ovládání hlasových hovorů 4 5 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 20 23 25 25 25 Obsah Share online Nastavení prohlížeče Vyrovnávací paměť Zabezpečení prohlížeče Hry a aplikace Otevření aplikace Stahování aplikací Mapy O aplikaci Mapy Nokia Map Loader Přijímač GPS Navigace k cíli Organizování Práce s kontakty Vizitky Datum a čas Budík Kalendář Seznam úkolů Poznámky Nokia Ovi Suite Instalace sady Nokia Ovi Suite do počítače Kalkulačka Odpočítávání času Stopky Zelené tipy Úspory energie Recyklace 48 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 52 53 53 54 55 55 55 56 56 56 57 58 58 58 59 59 59 3 Informace o výrobku a bezpečnostní informace 59 Rejstřík 66 4 Bezpečnost Bezpečnost Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku. [. . . ] Přes spojení Bluetooth spárujte přístroj s počítačem. Přístroj automaticky naváže paketové datové připojení k internetu. USB, datový kabel Pro přenos dat mezi přístrojem a kompatibilním počítačem nebo tiskárnou podporující standard PictBridge můžete použít datový kabel USB. Výběr režimu USB Chcete-li přístroj aktivovat pro přenos dat nebo tisk obrázků, připojte datový kabel USB a vyberte některou z následujících možností: PC Suite — Použijte sadu Nokia PC Suite nebo Ovi Suite v počítači. Tisk a média — Použití přístroje s tiskárnou kompatibilní se standardem PictBridge nebo s kompatibilním počítačem. Připojení Ukládání dat — Připojení k počítači, který neobsahuje software Nokia, a použití přístroje jako zařízení pro ukládání dat. Změna režimu USB Zvolte možnost Menu > Nastavení > Připojení > Datový kabel USB a vyberte požadovaný režim USB. 37 Připojení paměťového zařízení USB K přístroji můžete připojit paměťové médium USB (například paměťovou klíčenku) a procházet systémem souborů a přenášet soubory. 1 2 3 Připojte kompatibilní kabel adaptéru k USB portu vašeho přístroje. Zvolte možnost Menu > Galerie a vyberte zařízení USB. Nejsou podporována všechna USB úložiště, v závislosti na jejich spotřebě energie. Synchronizace a zálohování Zvolte možnost Menu > Nastavení > Synchr. > Synchronizace a některou z následujících možností: Výměna telef. — Synchronizace nebo kopírování vybraných dat mezi vaším přístrojem a jiným přístrojem pomocí technologie Bluetooth. Vytvořit zálohu — Vytvoření zálohy vybraných dat. Obnovit zálohu — Vyberte uložený soubor zálohy a obnovte data do přístroje. Zvolte Volby > Detaily pro informaci o zvoleném záložním souboru. Přenos dat — Synchronizace nebo kopírování vybraných dat mezi přístrojem a jiným přístrojem, počítačem nebo serverem v síti (síťová služba). Paketové datové spojení Síťová služba GPRS (General Packet Radio Service) umožňuje mobilním přístrojům odesílat a přijímat data v sítích založených na protokolu IP (Internet Protocol). 38 Obrázek a video Zvolte možnost Menu > Nastavení a Připojení > Paketová data > Spojení paketov. Vyberte z následujících možností: Podle potřeby — Sestavení paketového datového spojení, když jej aplikace potřebuje. Vždy online — Automatické připojení k paketové datové síti po zapnutí telefonu. Přístroj můžete používat jako modem připojený ke kompatibilnímu počítači. Podrobnější údaje najdete v dokumentaci k sadě Nokia Ovi Suite. Obrázek a video Fotografování a natáčení videoklipů a jejich správa, úpravy a zobrazování v přístroji. Fotografování Aktivování fotoaparátu Zvolte možnost Menu > Aplikace > Fotoaparát. V režimu videa můžete také stisknout navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Přiblížení a oddálení V režimu fotografií stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů nebo stiskněte tlačítka nastavení hlasitosti. [. . . ] Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků. Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 6303CI

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 6303CI bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag