Návod k použití NOKIA 6303 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 6303 CLASSIC. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 6303 CLASSIC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 6303 CLASSIC.


NOKIA 6303 CLASSIC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (629 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 6303 CLASSIC (615 ko)
   NOKIA 6303 CLASSIC (526 ko)
   NOKIA 6303 CLASSIC (526 ko)
   NOKIA 6303 CLASSIC CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (535 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 6303 CLASSIC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Hry a aplikace 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 15 17 18 18 20 23 24 24 25 25 25 26 26 29 Mapy Stahování map Mapy a GPS Doplkové sluzby Organizování Správa kontakt Vizitky Datum a cas Budík Kalendá Seznam úkol Poznámky Nokia PC Suite Kalkulacka Odpocítávací mic Stopky Podpora a aktualizace Podpora My Nokia Stazení obsahu Aktualizace softwaru pomocí pocítace Aktualizace softwaru prostednictvím sít Obnovení standardního nastavení Píslusenství Baterie Informace o baterii a nabíjecce Pokyny k ovení pravosti baterií Nokia Péce a údrzba Recyklace Dalsí bezpecnostní informace Malé dti Provozní prostedí Zdravotnická zaízení Dopravní prostedky 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 37 37 38 38 38 38 39 39 40 40 40 40 40 Obsah Bezpecnost Zacínáme Tlacítka a soucásti Instalace SIM karty a baterie Vlození a vyjmutí pamové karty Nabíjení baterie Anténa Píslusenství Zapnutí O vasem pístroji Síové sluzby Pístupové kódy Zapnutí a vypnutí pístroje Pohotovostní rezim Navigace v menu Zámek klávesnice Funkce bez SIM karty Rezim Letadlo Pizpsobte si telefon Základní nastavení Pizpsobení telefonu Pipojení Sluzby operátora sít Zstate v kontaktu Volání Text a zprávy E-mail Obrázek a video Fotografování Nahrávání videoklipu Moznosti fotoaparátu a videa Galerie Zábava Poslech hudby Web Obsah Potenciáln výbusná prostedí Tísová volání Certifikacní informace (SAR) Rejstík 40 41 41 42 3 4 Bezpecnost PÍSLUSENSTVÍ A BATERIE Pouzívejte pouze schválené píslusenství a baterie. Udrzujte jej v suchu. Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. [. . . ] Telefon ukládá videoklipy na pamovou kartu, je-li k dispozici, nebo do pamti telefonu. Moznosti fotoaparátu a videa V rezimu fotoaparátu nebo videa zvolte Volby a vyberte z tchto mozností: Efekty -- Pouzití rzných efekt (napíklad odstíny sedi nebo falesné barvy) na vyfotografovaný snímek. Vyvázení bílé -- Pizpsobení fotoaparátu aktuálním svtelným podmínkám. Nastavení -- Zmna dalsích nastavení fotoaparátu a videa a zvolení úlozist fotografií a videoklip. Galerie Mzete spravovat obrázky, videoklipy, hudební soubory, motivy, grafiku, tóny, nahrávky a pijaté soubory. Soubory jsou ulozeny v pamti telefonu nebo na pamové kart a mohou být uspoádány do slozek. 25 Slozky a soubory 1 Chcete-li zobrazit seznam slozek, zvolte Menu > Galerie. 2 Chcete-li zobrazit seznam soubor ve slozce, vyberte slozku a Otevít. 3 Chcete-li pi pesunování souboru zobrazit slozky na pamové kart, pejdte na pamovou kartu a stisknte navigacní klávesu vpravo. Tisk obrázk Tento telefon podporuje tiskové esení Nokia XpressPrint pro tisk obrázk ve formátu JPEG. 1 Chcete-li pipojit telefon ke kompatibilní tiskárn, pouzijte datový kabel nebo odeslete obrázek pomocí Bluetooth na tiskárnu podporující technologii Bluetooth. Vyberte obrázek, který chcete tisknout, a zvolte Volby > Tisk. 2 Sdílení obrázk a videa online Sdílení obrázk a videoklip v kompatibilních sluzbách online sdílení na webu. Pro sdílení na webu se musíte zaregistrovat u sluzby online sdílení (online sluzba). Chcete-li obrázek nebo videoklip odeslat na server online sdílení, vyberte soubor v galerii, zvolte moznost Volby > Odeslat > Odeslat na web a vyberte sluzbu online sdílení. Dalsí informace o sdílení online a provozovatelích kompatibilních sluzeb najdete na stránkách podpory výrobku na serveru spolecnosti Nokia nebo na místním serveru Nokia. 26 Zábava Kontrola vyuzití pamti Chcete-li zjistit stav vyuzití pamti rznými skupinami dat nebo velikost dostupné pamti pro instalování nových aplikací na pamovou kartu, vyberte pamovou kartu a zvolte moznost Volby > Detaily. Odeslané polozky si mzete z pístroje prohlízet na internetových stránkách sluzby online sdílení. Pamová karta Pamová karta slouzí k ukládání multimediálních soubor, napíklad videoklip, skladeb, zvukových soubor, obrázk nebo zpráv. Nkteré slozky ve slozce Galerie, jejichz obsah vyuzívá telefon (nap. Formátování pamové karty Nkteré dodávané pamové karty jsou jiz pedem naformátovány. Formátováním pamové karty trvale odstraníte vsechna data na kart. 1 Chcete-li formátovat pamovou kartu, zvolte moznost Menu > Galerie nebo Aplikace, vyberte slozku pamové karty a zvolte moznost Volby > Formát. Po dokkoncení formátování zadejte název pamové karty. Zábava Poslech hudby Poslouchejte hudbu z hudebního pehrávace nebo rádia a nahrávejte zvuky nebo hlas aplikací záznamník. Stahujte hudbu z internetu nebo ji peneste ze svého pocítace. Pehrávac médií Telefon obsahuje pehrávac médií pro poslech hudebních skladeb a sledování videoklip. [. . . ] Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. V MAXIMÁLNÍ MÍE POVOLENÉ PÍSLUSNÝMI PRÁVNÍMI PEDPISY NEJSOU SPOLECNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATEL LICENCE ZA ZÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PÍJM ANI ZA ZVLÁSTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ CI NEPÍMÉ SKODY ZPSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPSOBEM. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 6303 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 6303 CLASSIC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag