Návod k použití NOKIA 5530 XPRESSMUSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 5530 XPRESSMUSIC. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 5530 XPRESSMUSIC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 5530 XPRESSMUSIC.


NOKIA 5530 XPRESSMUSIC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1929 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 5530 XPRESSMUSIC (1944 ko)
   NOKIA 5530 XPRESSMUSIC (1759 ko)
   NOKIA 5530 XPRESSMUSIC (1759 ko)
   NOKIA 5530 XPRESSMUSIC (1793 ko)
   NOKIA 5530 XPRESSMUSIC ISSUE 3 (1764 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 5530 XPRESSMUSIC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-504 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi a XpressMusic jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. [. . . ] Chcete-li se vrátit k hledácku rezimu sekvence, stisknte spous. Chcete-li rezim sekvence vypnout, zvolte moznost > Jeden sním. . Zvolte moznost Menu > Aplikace > Fotoaparát. Nahrávání videa Nahrávání videoklip 1. Chcete-li v pípad poteby pepnout z rezimu fotografování do rezimu videa, zvolte moznost a rezim videa . © 2009 Nokia. Pro zahájení nahrávání stisknte spous nebo klepnte na ikonu . Pístroj zobrazí cervenou ikonu nahrávání a vydá zvukový signál. Nahrávání mzete kdykoli pozastavit pomocí moznosti Pauza. Kdyz nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete zádné tlacítko, bude nahrávání ukonceno. Chcete-li motiv piblízit nebo oddálit, pouzijte tlacítko zoomu pístroje. Maximální délka videoklipu je piblizn 30 sekund v kvalit pro sdílení a 90 minut pi ostatních nastaveních kvality. Ovládací prvky a indikátory na displeji pro nahrávání videa Hledácek pi nahrávání videa zobrazuje následující symboly: 1 -- Indikátor rezimu snímání. 4 -- Zapnutí a vypnutí osvtlení pro snímání videa. Pro zmnu tohoto nastavení zvolte moznost Volby > Nastavení > Kvalita videa. Vsechna práva vyhrazena. 9 -- Dostupná doba pro nahrávání. Pi nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu také uplynulý a zbývající cas nahrávky. 10 -- Místo pro ukládání videoklip. Galerie Po nahrání videoklipu Po nahrání videoklipu mzete vybrat následující moznosti (pouze kdyz je vybrána moznost Volby > Nastavení > Ukázat video > Ano): Pehrát -- Pehrání práv nahraného videoklipu. -- Odeslání snímku do kompatibilního online alba. Odstranit -- Odstranní videoklipu. Pro návrat do hledácku a nahrávání dalsího videoklipu stisknte spous fotoaparátu. 12. Galerie Chcete-li ukládat a organizovat obrázky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy pro streamování, zvolte moznost Menu > Galerie. Tip: Pro rychlý pístup k zobrazení obrázk a videoklip otevete klepnutím . na tlacítko multimédií ( ) panel multimédií a zvolte moznost Zobrazování a organizování soubor Obrázky a videa -- Zobrazení obrázk v prohlízeci obrázk a videí v aplikaci Videocentrum. Mzete procházet, otevírat a vytváet slozky a oznacovat, kopírovat, pesouvat a pidávat polozky do slozek. Zvolte moznost Menu > Galerie a nkterou z následujících mozností: © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 85 Soubory ulozené na kompatibilní pamové kart (je-li vlozena) jsou oznaceny ikonou . Galerie Soubor otevete jeho výbrem v seznamu. Videoklipy a soubory s píponou RAM pístroj otevírá a pehrává v aplikaci Videocentrum, hudbu a zvukové klipy v aplikaci Hudební pehrávac. [. . . ] Císla tísových linek se v rzných oblastech lisí. Pi provádní tísového volání uvete co nejpesnji vsechny dlezité informace. Vás bezdrátový pístroj mze být jediným komunikacním prostedkem na míst nehody. Tento mobilní pístroj spluje naízení pro vystavení rádiovým vlnám. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 5530 XPRESSMUSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 5530 XPRESSMUSIC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag