Návod k použití NOKIA 5310 XPRESS MUSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 5310 XPRESS MUSIC. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 5310 XPRESS MUSIC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 5310 XPRESS MUSIC.


NOKIA 5310 XPRESS MUSIC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (749 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 5310 XPRESS MUSIC (737 ko)
   NOKIA 5310 XPRESS MUSIC (656 ko)
   NOKIA 5310 XPRESS MUSIC (665 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 5310 XPRESS MUSIC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia 5310 XpressMusic Uzivatelská pírucka 9203510 1. vydání PROHLÁSENÍ O SHOD NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-303 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. © 2007 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. [. . . ] pakety a vyberte z následujících mozností: Podle poteby -- spojení pro datové pakety bude navázáno, kdyz je aplikace potebuje. Vzdy online -- automatické pipojení k síti pouzívající datové pakety pi zapnutí telefonu Mzete pipojit telefon ke kompatibilnímu pocítaci pomocí Bluetooth nebo pomocí datového kabelu a pouzít telefon jako modem. 11. Pipojení pocítace k Internetu Datové pakety Datový kabel USB Datový kabel USB mzete pouzít pro penos dat mezi telefonem a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge. Chcete-li aktivovat telefon pro datový penos nebo tisk obrázk, pipojte datový kabel a zvolte rezim: PC Suite -- pouzití kabelu pro sadu PC Suite Tisk a média -- pouzití telefonu s tiskárnou kompatibilní se standardem PictBridge nebo s kompatibilním pocítacem Ukládání dat -- pipojení k pocítaci, který neobsahuje software Nokia, a pouzití telefonu jako zaízení pro ukládání dat Chcete-li zmnit rezim USB, zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Datový kabel USB a pozadovaný rezim USB. Pomocí sady Nokia PC Suite mzete spravovat hudbu, synchronizovat kontakty, kalendá, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním pocítacem nebo vzdáleným internetovým serverem (síová sluzba). Dalsí informace a software PC Suite naleznete na webových stránkách spolecnosti Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Zvolte Menu > Nastavení > Volání a vyberte z následujících mozností: Pesmrování -- pesmrování píchozích hovor (síová sluzba). Mozná nebudete moci pesmrovat hovory, pokud jsou aktivní nkteré funkce blokování. -- píjem píchozího hovoru krátkým stisknutím libovolného tlacítka krom vypínacího, levé a pravé výbrové klávesy a tlacítka Konec. 10) opakovaných pokus o navázání hovoru, pokud byl pokus o volání neúspsný. Cistota hlasu -- zlepsení srozumitelnosti eci zvlást v hlucném prostedí. Zrychlená volba -- volání jmen a telefonních císel piazených císelným tlacítkm 2 az 9 stisknutím a podrzením píslusného císelného tlacítka. na lince -- zapnutí funkce sít, která vás bude upozorovat na píchozí hovor i v pípad, ze jiz telefonujete (síová sluzba). Informace o volání -- po kazdém hovoru se krátce zobrazí piblizná doba trvání. -- volané osob se zobrazí vase telefonní císlo (síová sluzba). Chcete-li pouzít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem sluzby, zvolte Nastavení sítí. -- zvolení telefonní linky 1 nebo 2 pro odchozí volání, pokud funkci podporuje vase SIM karta (síová sluzba) Zvolte Menu > Nastavení > Telefon a vyberte z následujících mozností: Jazyková nastavení -- Chcete-li nastavit jazyk displeje telefonu, zvolte Jazyk telefonu. Chcete-li nastavit jazyk pro hlasové píkazy, zvolte Jazyk rozpoznávání. -- automatické zamknutí klávesnice po nastavené prodlev, je-li telefon v pohotovostním rezimu a není pouzívána zádná funkce. Rozpoznávání hlasu -- Viz , , Hlasové píkazy", s. klávesnice -- pi odemykání klávesnice se zobrazí dotaz na bezpecnostní kód Pozdrav -- napiste poznámku, která se zobrazí po zapnutí telefonu Aktualizace telefonu -- píjem aktualizací softwaru od provozovatele sluzeb (síová sluzba). Tato moznost nemusí být dostupná, v závislosti na vasem telefonu. Volba operátora -- nastavení celulární sít dostupné v dané oblasti Aktivace nápovdy -- zvolte, zda se bude ci nebude zobrazovat nápovda Tón pi aktivaci -- telefon po zapnutí pehraje tón Výzva Letadlo -- telefon po zapnutí zobrazí dotaz, zda má pouzít rezim Letadlo. [. . . ] Nkteré sít mohou vyzadovat platnou SIM kartu správn vlozenou v pístroji. Opakovaným tisknutím tlacítka Konec vymazte displej a pipravte pístroj pro provádní hovor. Zadejte oficiální císlo tísové linky dle své aktuální polohy. Císla tísových linek se v rzných oblastech lisí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 5310 XPRESS MUSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 5310 XPRESS MUSIC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag