Návod k použití NOKIA 5130 XPRESSMUSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 5130 XPRESSMUSIC. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 5130 XPRESSMUSIC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 5130 XPRESSMUSIC.


NOKIA 5130 XPRESSMUSIC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (435 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 5130 XPRESSMUSIC (1129 ko)
   NOKIA 5130 XPRESSMUSIC (1001 ko)
   NOKIA 5130 XPRESSMUSIC (383 ko)
   NOKIA 5130 XPRESSMUSIC (383 ko)
   NOKIA 5130 XPRESSMUSIC ISSUE 1 (1117 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 5130 XPRESSMUSIC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia 5130 XpressMusic Uzivatelská pírucka 9213087 2. vydání PROHLÁSENÍ O SHOD NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-495 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. © 2008 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. [. . . ] Pro pipojení telefonu s audio rozsíením zvolte klávesu Pipojit audio píslus. Pro spárování telefonu s libovolným pístrojem Bluetooth v dosahu zvolte Spárované pístroje > Pidat nový pístr. . Zadejte do telefonu heslo (o velikosti az 16 znak) a umoznte pipojení k druhému pístroji Bluetooth. Chcete-li zajistit bezpecnost, vypnte funkci Bluetooth nebo nastavte Viditelnost mého tel. Pipojení pocítace k Internetu Nastavení Po pipojení k pístupovému bodu sít (NAP) sluzeb telefonu a spárování s PC vás telefonní automaticky oteve datové pakety pro pipojení k internetu. Síová sluzba GPRS (General packet radio service) umozuje mobilním telefonm odesílat a pijímat data v sítích zalozených na protokolu IP (internet protokol). Chcete-li definovat zpsob pouzívání sluzby, zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Datové pakety > Spoj. pakety a vyberte z následujících mozností: Podle poteby -- pro sestavení spojení datovými pakety, pokud jej aplikace potebuje. Vzdy online -- pro automatické pipojení k síti datových paket po zapnutí telefonu. Telefon mzete pouzívat jako modem, pokud jej pipojíte ke kompatibilnímu PC pomocí technologie Bluetooth. Podrobné informace najdete v dokumentaci k softwaru Nokia PC Suite. Datové pakety Hovory a telefon Chcete-li nastavit jazyk displeje telefonu, zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk telefonu. Pro nastavení, zda se volané osob zobrazí vase telefonní císlo (síová sluzba), zvolte Odeslat moji id. volaj. . Pro zapnutí funkce sít, která vás bude upozorovat na píchozí hovor i v pípad, ze jiz telefonujete (síová sluzba), zvolte Sluzba hov. na lince > Aktivovat. Chcete-li po neúspsném pokusu o pipojení provést az deset dalsích pokus, zvolte Automatická volba > Zapnuto. Pro pesmrování píchozích hovor (síová sluzba) zvolte Pesmrování. Podrobnjsí informace získáte od poskytovatele sluzby. Zvolte Menu > Nastavení > Volání. Pouzívejte svj telefon vyslovením hlasového píkazu a uskutecujte volání vyslovením jména ze seznamu Kontakty. Hlasové píkazy a vytácení hlasem jsou závislé na jazyce. Funkce rozpoznání hlasu není podporována ve vsech jazycích. Chcete-li zobrazit vsechny podporované jazyky, zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk rozpoznávání. Pro nastavení rozpoznávaného jazyka vyberte pozadovaný jazyk. Poznámka: Pouzití hlasových záznam mze být obtízné v hlucném prostedí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve vsech pípadech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu. 22 © 2008 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Hlasové píkazy a vytácení hlasem K nácviku funkce rozpoznání hlasu tak, aby rozpoznala vás hlas, zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Rozpoznávání hlasu > Cvicení rozp. Chcete-li pro funkci aktivovat hlasový píkaz, zvolte Menu > Nastavení > Telefon > ukazuje, ze je hlasový Rozpoznávání hlasu > Hlasové píkazy, moznost a funkci. [. . . ] Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatecn silný signál. Podle toho, z jakého pístroje voláte, provete tyto kroky: Vlozte SIM kartu, pokud ji pístroj pouzívá. Vypnte nkterá omezení volání, která jsou v pístroji aktivní. Zmte profil Off-line nebo Letadlo na profil umozující volání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 5130 XPRESSMUSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 5130 XPRESSMUSIC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag