Návod k použití NOKIA 3720 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 3720 CLASSIC. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 3720 CLASSIC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 3720 CLASSIC.


NOKIA 3720 CLASSIC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (767 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 3720 CLASSIC (743 ko)
   NOKIA 3720 CLASSIC (651 ko)
   NOKIA 3720 CLASSIC (637 ko)
   NOKIA 3720 CLASSIC (651 ko)
   NOKIA 3720 CLASSIC V1 (1047 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 3720 CLASSIC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Moznosti fotoaparátu a videa Galerie 4 5 7 7 7 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 15 15 15 15 16 16 16 17 19 21 23 23 25 28 29 29 30 Zábava Poslech hudby Web Hry a aplikace Mapy Stahování map Mapy a GPS Doplkové sluzby Organizování Správa kontakt Vizitky Datum a cas Budík Kalendá Seznam úkol Poznámky Nokia PC Suite Kalkulacka Odpocítávací mic Stopky Podpora a aktualizace Podpora My Nokia Stazení obsahu Aktualizace softwaru pomocí pocítace Aktualizace softwaru prostednictvím sít Obnovení standardního nastavení Zelené tipy Úspory energie Recyklace Dalsí informace Správa digitálních práv (DRM) 30 30 32 32 35 36 37 38 38 39 39 39 40 40 41 41 41 41 41 41 42 42 43 43 43 43 43 44 44 45 45 45 45 46 Obsah Bezpecnost Trvanlivost Zacínáme Klávesy a soucásti Instalace karty SIM a baterie Vlození a vyjmutí pamové karty Nabíjení baterie Anténa Píslusenství Zapnutí O vasem pístroji Síové sluzby Pístupové kódy Zapnutí a vypnutí pístroje Pohotov. rezim Navigace v menu Svítilna Zámek klávesnice Funkce bez SIM karty Profil Letadlo Pizpsobte pístroj svým páním Základní nastavení Pizpsobení telefonu Pipojení Sluzby operátora sít Zstate v kontaktu Volání Text a zprávy E-mail Obrázek a video Fotografování Nahrávání videoklipu 2 © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Obsah Aplikace tetích stran Píslusenství Baterie Informace o baterii a nabíjecce Pokyny k ovení pravosti baterií Nokia Péce a údrzba Recyklace Dalsí bezpecnostní informace Magnety a magnetická pole Malé dti Provozní prostedí Zdravotnická zaízení Dopravní prostedky Potenciáln výbusná prostedí Tísová volání Certifikacní informace (SAR) Rejstík 46 46 46 46 47 47 48 48 48 48 48 48 49 49 49 50 51 3 © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 3 4 Bezpecnost KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby. [. . . ] Slozky a soubory 1 Chcete-li zobrazit seznam slozek, zvolte Menu > Galerie. 2 Chcete-li zobrazit seznam soubor ve slozce, vyberte slozku a Otevít. 3 Chcete-li pi pesunování souboru zobrazit slozky na pamové kart, pejdte na pamovou kartu a stisknte navigacní klávesu vpravo. Tisk obrázk Tento telefon podporuje tiskové esení Nokia XpressPrint pro tisk obrázk ve formátu JPEG. 1 Chcete-li pipojit telefon ke kompatibilní tiskárn, pouzijte datový kabel nebo odeslete obrázek pomocí Bluetooth na tiskárnu podporující technologii Bluetooth. Vyberte obrázek, který chcete tisknout, a zvolte Volby > Tisk. Náhled snímku Pro zobrazení snímku okamzit po jeho poízení zvolte moznost Volby > Nastavení > Doba náhledu obr. V prbhu náhledu zvolte Zpt pro vyfotografování jiného snímku, nebo Odeslat pro odeslání obrázku v multimediální zpráv. Vás pístroj podporuje snímání obrázk v rozlisení az 1200x1600 bod. Nahrávání videoklipu Aktivace rezimu videa Zvolte moznost Menu > Média > Videorekordér. V rezimu fotografií mzete také stisknout navigacní tlacítko vlevo nebo vpravo. Zahájení nahrávání videoklipu Nahrávání zahájíte a mzete ovládat moznostmi Nahrát, Pozastav. Moznosti fotoaparátu a videa V rezimu fotoaparátu nebo videa zvolte Volby a vyberte z tchto mozností: Efekty -- Pouzití rzných efekt (napíklad odstíny sedi nebo falesné barvy) na vyfotografovaný snímek. Vyvázení bílé -- Pizpsobení fotoaparátu aktuálním svtelným podmínkám. 2 Sdílení obrázk a videa online Sdílení obrázk a videoklip v kompatibilních sluzbách online sdílení na webu. 30 © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Obrázek a video Pro sdílení na webu se musíte zaregistrovat u sluzby online sdílení (online sluzba). Chcete-li obrázek nebo videoklip odeslat na server online sdílení, vyberte soubor v galerii, zvolte moznost Volby > Odeslat > Odeslat na web a vyberte sluzbu online sdílení. Dalsí informace o sdílení online a provozovatelích kompatibilních sluzeb najdete na stránkách podpory výrobku na serveru spolecnosti Nokia nebo na místním serveru Nokia. Odeslané polozky si mzete z pístroje prohlízet na internetových stránkách sluzby online sdílení. Pamová karta Pamová karta slouzí k ukládání multimediálních soubor, napíklad videoklip, skladeb, zvukových soubor, obrázk nebo zpráv. Nkteré slozky ve slozce Galerie, jejichz obsah vyuzívá telefon (nap. Formátování pamové karty Nkteré dodávané pamové karty jsou jiz pedem naformátovány. Formátováním pamové karty trvale odstraníte vsechna data na kart. 1 Chcete-li formátovat pamovou kartu, zvolte moznost Menu > Galerie nebo Aplikace, vyberte slozku pamové karty a zvolte moznost Volby > Formát. [. . . ] Dalsí informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www. nokia. com. 50 © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Rejstík 51 Rejstík A aktualizace -- software pístroje aktualizace softwaru aktualizace softwaru telefonu aplikace B baterie bezpecnostní kód bleskové zprávy C chat Chat cookies C cekání hovoru na lince cistota hlasu císlo stediska zpráv D datový kabel datový USB kabel digitální práva displej doba bhem hovoru E ekvalizér e-mail F fotoaparát fotografování G GPS © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 43 44 17 36 7, 9 12 27 27 27 35 25 24 26 21 21 46 13, 18 25 34 28 29, 30 29 38 H handsfree headset heslo pro blokování hlasová volba hlasová záznamník hlasové píkazy hry I ID volajícího indikátory Informace o podpoe spolecnosti Nokia informacní zprávy intenzita signálu internet J jazyk K kalkulacka karta microSD keyguard klávesové zkratky klávesy klávesy zrychlené volby konfigurace kontakty -- pam M Mapy menu operátora modul zabezpecení motivy My Nokia N nastavení z výroby navigace 24 11 12 23 34 19 36 25 14 43 22 13 35 16 41 9 16 14, 18 7 19 22 39 37 21 12 18 43 44 15 51 52 Rejstík 17 29 27 15 24 9, 31 41 21 12 15 11 41 16 25 16 17 35 24 32 24 24 22 12 25 12 33 24 25 18 25 19 34 35 35 SIM -- sluzby SIM karta software, aktualizace spoic displeje spoic energie stahování stav nabití baterie stavové indikátory stopky svítilna T tapeta tisk obrázk tón po zapnutí tóny tradicní psaní textu U UPIN Ú úspora energie V velikost písma videoklipy vizitky volání volání pomocí zkratek vyrovnávací pam výchozí zobrazení W web Z zámek klávesnice záznamník zdroje podpory zprávy na SIM kart 21 7, 15 43 18 18 43 13 13 42 15 18 30 17 18 25 12 14 18 30 40 23 23 35 14, 18 35 15 34 43 22 nápovda O obrázek odesílání zpráv offline rezim opakované vytácení P pamová karta PC Suite PictBridge PIN posouvání poutko poznámky pozadavek na rezim Letadlo prediktivní psaní textu profil Letadlo profily prohlízec protokol hovor pehrávac médií pesmrování hovor píjem libovolnou klávesou píkazy sluzby pístupové kódy psaní textu PUK R rádio reproduktor rezim císlic rezim spánku rezimy textu rozpoznávání hlasu rozsíení sterea S sdílení sdílení online 52 © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Rejstík zrychlená volba 19, 23, 25 53 © 2009 Nokia. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 3720 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 3720 CLASSIC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag