Návod k použití NOKIA ASHA 302

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA ASHA 302. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA ASHA 302 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA ASHA 302.


NOKIA ASHA 302 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1418 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA ASHA 302 (1347 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA ASHA 302

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Posílání zvukových zpráv 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 Pizpsobení telefonu Výchozí zobrazení Pidávání zástupc do výchozího zobrazení Pizpsobení výchozího zobrazení Pizpsobení tón telefonu Práce s casem Zmna data a casu Budík Pidání schzky Pipojení Bluetooth Datový USB kabel Pipojení k síti WLAN Hudba a zvuk FM rádio Pehrávac médií Fotoaparát Fotografování Nahrávání videa Posílání obrázk nebo videosoubor Web O webovém prohlízeci Procházení webu Pizpsobení velikosti webové stránky displeji telefonu Pidání zálozky Vymazání historie procházení Zstate ve spojení s webovými páteli O aplikaci Sociální sít E-mail a chat O aplikaci E-mail 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 24 24 25 27 27 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 30 30 Obsah Bezpecnost Zacínáme Tlacítka a cásti telefonu Psaní na klávesnici Tlacítko Zprávy Vlození SIM karty nebo baterie Vlození pamové karty Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí telefonu Umístní antén Pipojení poutka Základní pouzití 11 Pístupové kódy 11 Zamknutí klávesnice 12 Indikátory 12 Kopírování kontakt a dalsího obsahu ze starého telefonu 13 Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa 13 Práce s telefonem bez SIM karty 14 Volání Volání Volání posledního volaného císla Zobrazení nepijatých hovor Kontakty Ulození jména a telefonního císla Zrychlená volba Psaní textu Psaní na klávesnici Prediktivní psaní textu Zprávy Posílání zpráv Poslech hlasových zpráv 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 17 17 18 Obsah Posílání posty Ctení posty a odpovídání na postu O aplikaci Chat Chatování s páteli Nokia Services Dostupnost a ceny sluzeb Nokia Services Pístup ke sluzbám Nokia Services Práce s telefonem Aktualizace softwaru telefonu z telefonu Aktualizace softwaru telefonu pomocí pocítace Obnovení nastavení z výroby Zálohování obrázk a dalsího obsahu na pamovou kartu Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 34 34 34 34 3 Informace o výrobku a bezpecnostní informace 35 Rejstík 41 4 Bezpecnost Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Dalsí informace najdete v úplné uzivatelské pírucce. VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO V místech, kde není povoleno pouzívání mobilních telefon nebo kde mze pístroj zpsobit rusení ci nebezpecí, napíklad v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických pístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci trhavin, pístroj vypínejte. [. . . ] 3 Zvolte moznost Volby > Odeslat oznacené a vyberte pozadovaný zpsob odeslání. Web O webovém prohlízeci Vyberte moznost Menu > Internet. Sledujte nejnovjsí zprávy a navstvujte své oblíbené weby. Ve webovém prohlízeci si mzete prohlízet webové stránky na internetu. Webový prohlízec komprimuje a optimalizuje webový obsah pro telefon. Mzete tedy webem procházet rychleji a usetíte poplatky za penos dat. Chcete-li procházet webem, musíte být pipojeni k internetu. Informace o dostupnosti a cenách sluzeb a návody získáte od provozovatele sluzby. Nastavení pro procházení mzete pijmout v konfiguracní zpráv od provozovatele sluzeb. Tip: Pokud nemáte u poskytovatele objednán datový pausál, mzete náklady na penásení dat usetit tak, ze se budete k internetu pipojovat pes bezdrátovou sí WLAN. Zobrazení historie procházení, doporucených server a zálozek Mezi kartami Historie, Doporuc. a Oblíbené mzete pecházet stisknutím navigacního tlacítka vlevo nebo vpravo. Pechod na webovou stránku Pejdte na panel adres a zadejte adresu. Piblízení Pejdte na pozadovanou cást stránky a vyberte oblast. Web Oddálení Zvolte moznost Zpt. 29 Hledání v internetu Pejdte do pole hledání a zadejte hledané slovo. Na pozádání vyberte výchozí modul hledání. Návrat na díve navstívenou webovou stránku Pejdte na kartu Historie a vyberte webovou stránku. Pi prvním otevení bude webová aplikace pidána jako zálozka. Pizpsobení velikosti webové stránky displeji telefonu Webový prohlízec dokáze webové stránky optimalizovat pro displej telefonu. Místo piblizování bude webová stránka uspoádána do jediného sloupce vtsího, citelnjsího textu a obrázk. Zvolte moznost Volby > Nástroje > Zobrazení sloupc. Chcete-li rychle pejít na rzné cásti webové stránky, vyberte nkterou z následujících mozností: / Pechod na pedchozí nebo dalsí cást webové stránky. Toto zobrazení není k dispozici pro webové servery urcené pro mobilní pouzívání. Pidání zálozky Pokud navstvujete stále stejné stránky, ulozte si na n pro snadný pístup zálozky. [. . . ] The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. Licence k tomuto výrobku je udlena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské uzití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské cinnosti, a (ii) pro uzití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s píslusným oprávnním. Licence není udlena a nezahrnuje jakékoli jiné zpsoby uzití. Dalsí informace, vcetn informací týkajících se uzití pro reklamní, interní a podnikatelské úcely, je mozné získat od spolecnosti MPEG LA, LLC. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA ASHA 302

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA ASHA 302 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag