Návod k použití NOKIA 300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 300. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 300.


NOKIA 300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1552 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 300 (1471 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Vytvoení vlastního profilu Pizpsobení tón 4 5 5 5 7 8 9 10 10 Telefon Volání Zobrazení nepijatých hovor Volání posledního volaného císla Pesmrování hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo Ulození císla z pijatého hovoru nebo zprávy Blokování volání nebo pijímání hovor 19 19 19 19 20 20 20 21 21 Obsah Bezpecnost Zacínáme Tlacítka a cásti telefonu Vlození SIM karty a baterie Vlození pamové karty Nabíjení baterie Nabíjení baterie pes kabel USB Umístní antén Pipojení poutka Zapnutí 10 Síové sluzby a poplatky 10 Pístupové kódy 11 Zapnutí a vypnutí telefonu 12 Zamknutí tlacítek a displeje 12 Akce na dotykové obrazovce 12 Vypnutí vibracní zptné vazby dotykové obrazovky 14 Interaktivní prvky výchozího zobrazení 14 Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa 14 Indikátory 15 Tlacítko Zprávy 15 Kopírování kontakt nebo obrázk ze starého telefonu 15 Práce s telefonem bez SIM karty 16 Práce s telefonem offline 16 Pizpsobení Výchozí zobrazení Pidání zástupce do výchozího zobrazení Pidání dlezitých kontakt do výchozího zobrazení Pizpsobení menu Pejít Pizpsobení výchozího zobrazení Zmna vzhledu telefonu 17 17 17 17 18 18 18 Kontakty 21 Ulození jména a telefonního císla 21 Zrychlená volba 22 Posílání kontaktních údaj 22 Vytvoení skupiny kontakt 22 Pesouvání nebo kopírování kontakt na SIM kartu 23 Psaní textu Pepínání mezi rezimy psaní textu Tradicní psaní Prediktivní zpsob psaní Zprávy Posílání zpráv Odeslání zprávy skupin lidí Ulození pílohy Zobrazení konverzace Poslech hlasových zpráv Posílání zvukových zpráv E-mail a chat O aplikaci E-mail Posílání posty Ctení posty a odpovídání na postu O aplikaci Chat Chatování s páteli 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 Obsah Pipojení Bluetooth Datový USB kabel Web O webovém prohlízeci Procházení webu Vymazání historie prohlízení Obrázky a video Fotografování Nahrávání videa Posílání obrázk nebo videosoubor Fotografie Tisk obrázk Hudba a zvuk Pehrávac médií FM rádio Práce se záznamníkem Práce s casem Zmna data a casu Nastavení upozornní Pidání schzky Hry a aplikace Hry a aplikace Lepsí zázitky pi hraní Stahování her nebo aplikací O aplikaci Komunity Práce s kalkulackou Pevádní mn a mr Práce s telefonem Podpora Aktualizace softwaru telefonu z telefonu Aktualizace softwaru telefonu pomocí pocítace Obnovení nastavení z výroby Organizace soubor 28 28 30 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 34 34 36 37 38 38 38 38 39 39 39 39 39 40 40 41 41 41 43 43 43 3 Synchronizace kalendáe a kontakt se serverem Ovi by Nokia 43 Zálohování obrázk a dalsího obsahu na pamovou kartu 44 Ochrana telefonu Zamknutí telefonu Ochrana pamové karty heslem Formátování pamové karty Píprava telefonu k recyklaci Nokia Services Dostupnost a ceny sluzeb Nokia Services Nokia Services Pístup ke sluzbám Nokia Services Sluzba Nokia Obchod Sada Nokia Suite Instalace sady Nokia Ovi Suite do pocítace Nokia Ovi Player Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 47 48 48 48 48 Informace o výrobku a bezpecnostní informace 49 Rejstík 55 4 Bezpecnost Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO V místech, kde není povoleno pouzívání mobilních telefon nebo kde mze pístroj zpsobit rusení ci nebezpecí, napíklad v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických pístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci trhavin, pístroj vypínejte. [. . . ] Zvolte moznost Menu > Hudba > Moje hudba > Jít na Pehrávac > Volby > Více > Ekvalizér. Aktivování existujícího zvukového profilu Vyberte nastavení a zvolte moznost Aktivovat. Vytvoení nového zvukového profilu 1 Vyberte v seznamu jedno ze dvou posledních nastavení. Pipojení reproduktor k telefonu Hudbu z telefonu mzete poslouchat pes kompatibilní reproduktory (k dispozici samostatn). Berte si svou hudební knihovnu s sebou a poslouchejte oblíbené skladby bez kabel. Bezdrátová technologie Bluetooth umozuje streamování hudby z telefonu, kde je ulozena, do zaízení, kde je pehrávána. Nepipojujte výrobky, které vytváejí výstupní signál, protoze by to mohlo zaízení poskodit. Nepipojujte zádný napový zdroj do AV konektoru Nokia. Kdyz do AV konektoru Nokia pipojujete sluchátka nebo libovolné externí zaízení jiné nez schválené spolecností Nokia pro pouzití s tímto pístrojem, vnujte zvýsenou pozornost nastavení hlasitosti. Pipojení reproduktor kabelem Pipojte reproduktory k 3, 5mm AV konektoru v telefonu. Pipojení reproduktor Bluetooth 1 Zvolte moznost Menu > Nastavení > Pipojení > Bluetooth a Zapnuto. 3 Chcete-li telefon spárovat s reproduktory, zvolte moznost Pip. Dalsí informace najdete v uzivatelské pírucce k reproduktorm. 36 Hudba a zvuk FM rádio FM rádio Zvolte moznost Menu > Hudba > Rádio. V telefonu mzete poslouchat rozhlasové stanice FM - stací pipojit headset a vybrat stanici. Chcete-li poslouchat rádio, musíte k pístroji pipojit kompatibilní sluchátka. Rádio nelze poslouchat pes headset Bluetooth. Poslech rádia Pipojte k telefonu kompatibilní headset. Nastavení rádia pro hraní na pozadí Stisknte tlacítko Konec. Vypnutí rádia pracujícího na pozadí Podrzte stisknuté tlacítko Konec. Hledání a ukládání rozhlasových stanic Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a ulozte si je, abyste je mohli pozdji snadno naladit. Hudba a zvuk Zvolte moznost Menu > Hudba > Rádio. Hledání dalsí dostupné stanice nebo Vyberte a podrzte moznost Ulození stanice Zvolte moznost Volby > Ulozit stanici. . 37 Automatické hledání rozhlasových stanic Zvolte moznost Volby > Vyhl. Nejlepsích výsledk dosáhnete pi hledání mimo budovy nebo u okna. [. . . ] Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. 54 Copyright a dalsí upozornní Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. Licence k tomuto výrobku je udlena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské uzití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské cinnosti, a (ii) pro uzití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s píslusným oprávnním. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag