Návod k použití NOKIA 2710 NAVIGATION EDITION

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 2710 NAVIGATION EDITION. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 2710 NAVIGATION EDITION bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 2710 NAVIGATION EDITION.


NOKIA 2710 NAVIGATION EDITION : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (512 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 2710 NAVIGATION EDITION (587 ko)
   NOKIA 2710 NAVIGATION EDITION (608 ko)
   NOKIA 2710 NAVIGATION EDITION (608 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 2710 NAVIGATION EDITION

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Protokol hovor 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 17 17 17 Nastavení Profily Tóny Displej Datum a cas Klávesové zkratky Synchronizace a zálohování Pipojení Hovory a telefon Píslusenství Konfigurace Obnovení standardního nastavení Menu operátora Galerie Aplikace Budík Kalendá a seznam úkol Dalsí doplky Fotoaparát a video Rádio FM Hlasový záznamník Pehrávac médií Mapy O aplikaci Mapy Nokia Map Loader Systém GPS Pijímac GPS Navigace k cíli Web nebo Internet Pipojit k webové sluzb Sluzby SIM Zelené tipy Úspory energie Recyklace Dalsí informace 18 18 18 18 19 19 19 19 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 28 29 30 30 30 30 30 30 Obsah Bezpecnost Podpora Zacínáme Instalace karty SIM a baterie Vlození karty microSD Vyjmutí karty microSD Nabíjení baterie Anténa GSM Headset Pipojení datového kabelu USB Magnety a magnetická pole Tlacítka a cásti telefonu Pístupové kódy Zapnutí a vypnutí Domovská obrazovka Zámek klávesnice Funkce bez SIM karty Aplikace spustné na pozadí Volání Volání a pijímání hovoru Reproduktor Volání pomocí zkratek Psaní textu Textové rezimy Tradicní zadávání textu Prediktivní vkládání textu Navigace v menu Zprávy Textové a multimediální zprávy Zprávy flash Zvukové zprávy Nokia Xpress Posta Nokia Hlasové zprávy Nastavení zpráv Kontakty Obsah Obecné informace Píslusenství Baterie Informace o baterii a nabíjecce Pokyny k ovení pravosti baterií Nokia Pecujte o svj pístroj Recyklace Doplkové bezpecnostní informace Malé dti Provozní prostedí Zdravotnická zaízení Dopravní prostedky Potenciáln výbusná prostedí Tísová volání Certifikacní informace (SAR) Rejstík 31 31 31 31 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 34 36 3 4 Bezpecnost Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. ZAPÍNEJTE BEZPECN Nezapínejte pístroj tam, kde je pouzívání bezdrátových telefon zakázáno nebo kde mze zpsobit rusení nebo jiné nebezpecí. [. . . ] Ulození stanice Nalate pozadovanou stanici a zvolte moznost Volby > Ulozit stanici. Pepínání mezi ulozenými stanicemi Procházejte stanicemi stisknutím navigacního tlacítka vlevo nebo vpravo nebo stisknte tlacítko císlice odpovídající pozadované stanici v pamti. Ponechání zapnutého rádia na pozadí Stisknte tlacítko Konec. Vypnutí rádia Podrzte stisknuté tlacítko Konec. Hlasový záznamník Zvolte moznost Menu > Aplikace > Záznamník. Zahájení nahrávání Zvolte ikonu nahrávání. Zahájení nahrávání v prbhu hovoru Zvolte moznost Volby > Více > Nahrávat. Pi nahrávání hovoru drzte telefon v normální poloze u ucha. Nahrávka bude ulozena do slozky Nahrávky ve slozce Galerie. Poslech poslední nahrávky Zvolte moznost Volby > Pehrát posl. Odeslání poslední nahrávky v multimediální zpráv Zvolte moznost Volby > Odesl. záznam. 26 Mapy Pehrávac médií Tento pístroj obsahuje pehrávac médií pro poslech skladeb nebo jiných zvukových soubor MP3 nebo AAC. Upozornní: Trvalé psobení nadmrného hluku mze poskodit vás sluch. Poslouchejte hudbu o pimené hlasitosti a nedrzte pístroj u ucha, pokud je pouzíván hlasitý reproduktor. Zvolte moznost Menu > Aplikace > Pehrávac médií. Zahájení a pozastavení pehrávání Stisknte navigacní tlacítko. Pechod na zacátek aktuální skladby Stisknte navigacní tlacítko vlevo. Návrat na pedchozí skladbu Dvakrát stisknte navigacní tlacítko vlevo. Rychlé posunutí aktuální skladby vzad Podrzte stisknuté navigacní tlacítko vlevo. Rychlé posunutí aktuální skladby vped Podrzte stisknuté navigacní tlacítko vpravo. Vypnutí nebo zapnutí zvuku pehrávace médií Stisknte tlacítko #. Ponechání zapnutého pehrávace médií na pozadí Stisknte tlacítko Konec. [. . . ] Obcházení píslusných právních pedpis je zakázáno. Programy tetích stran dodávané spolecn s vasím pístrojem mohly být vytvoeny a mohou být vlastnny fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou osobami pidruzenými ke spolecnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Spolecnost Nokia nevykonává autorská práva ci práva dusevního vlastnictví k tmto programm tetích osob. Nokia proto nepebírá zádnou odpovdnost za jakoukoli podporu koncového uzivatele nebo funkcnost tchto program, ani za informace uvádné v programech nebo tchto materiálech. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 2710 NAVIGATION EDITION

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 2710 NAVIGATION EDITION bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag