Návod k použití NOKIA 2710 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 2710 CLASSIC. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 2710 CLASSIC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 2710 CLASSIC.


NOKIA 2710 CLASSIC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (587 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 2710 CLASSIC (527 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 2710 CLASSIC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Protokol hovorů 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 17 17 Nastavení Profily Tóny Displej Datum a čas Klávesové zkratky Synchronizace a zálohování Připojení Hovory a telefon Příslušenství Konfigurace Obnovení standardního nastavení Menu operátora Galerie Aplikace Budík Kalendář a seznam úkolů Další doplňky Fotoaparát a video Rádio FM Hlasový záznamník Přehrávač médií Mapy O aplikaci Mapy Úvod Navigace k cíli Web nebo Internet Připojit k webové službě Služby SIM Zelené tipy Úspory energie Recyklace Další informace 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 28 30 31 31 31 31 31 32 Obsah Bezpečnost Podpora Začínáme Instalace karty SIM a baterie Vložení karty microSD Vyjmutí karty microSD Nabíjení baterie Anténa GSM Headset Připojení datového kabelu USB Magnety a magnetická pole Tlačítka a části telefonu Přístupové kódy Zapnutí a vypnutí Domovská obrazovka Zámek klávesnice Práce s přístrojem bez SIM karty Aplikace spuštěné na pozadí Volání Volání a přijímání hovoru Reproduktor Volání pomocí zkratek Psaní textu Textové režimy Tradiční zadávání textu Prediktivní vkládání textu Navigace v menu Zprávy Textové a multimediální zprávy Zprávy flash Zvukové zprávy Nokia Xpress Pošta Nokia Hlasové zprávy Nastavení zpráv Kontakty Informace o výrobku a bezpečnostní informace 32 Obsah Rejstřík 40 3 4 Bezpečnost Bezpečnost Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku. ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí. [. . . ] Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Přehrávač médií. Zahájení a pozastavení přehrávání Stiskněte navigační tlačítko. Přechod na začátek aktuální skladby Stiskněte navigační tlačítko vlevo. Návrat na předchozí skladbu Dvakrát stiskněte navigační tlačítko vlevo. Přechod na další skladbu Přejděte vpravo. 26 Mapy Rychlé posunutí aktuální skladby vzad Podržte stisknuté navigační tlačítko vlevo. Rychlé posunutí aktuální skladby vpřed Podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo. Vypnutí nebo zapnutí zvuku přehrávače médií Stiskněte tlačítko #. Ponechání zapnutého přehrávače médií na pozadí Stiskněte tlačítko Konec. Zavření přehrávače médií Podržte stisknuté tlačítko Konec. Mapy O aplikaci Mapy Zvolte možnost Menu > Mapy. V aplikaci Mapy můžete procházet mapy různých měst a zemí, hledat adresy a zajímavá místa a zobrazovat aktuální polohu. Můžete také plánovat trasy a poslouchat podrobné pokyny ke změnám směru. Pokud jsou v přístroji nebo na vložené paměťové kartě k dispozici mapy, můžete je procházet bez připojení k internetu. Když přejdete na oblast, která není pokryta dosud staženými mapami, přístroj automaticky stáhne mapu této oblasti přes internet. Přístroj vás může vyzvat k vybrání přístupového bodu pro připojení k internetu. Stahování map může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za přenos dat získáte u poskytovatele služeb. Některé služby nemusejí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány pouze ve vybraných jazycích. Když spustíte aplikaci Mapy, vyberte některou z následujících možností: Aktuální poloha — Zobrazení aktuálního místa. lokality — Zobrazení míst, které jste procházeli. Najít adresu — Hledání konkrétní adresy. Nasměrovat na — Zobrazení směru k cíli přímou čarou. [. . . ] Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 2710 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 2710 CLASSIC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag