Návod k použití NOKIA 2220 SLIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 2220 SLIDE. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 2220 SLIDE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 2220 SLIDE.


NOKIA 2220 SLIDE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (413 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 2220 SLIDE (399 ko)
   NOKIA 2220 SLIDE (355 ko)
   NOKIA 2220 SLIDE (355 ko)
   NOKIA 2220 SLIDE V1.1 (439 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 2220 SLIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Nastavení Profily Tóny Displej Datum a cas Klávesové zkratky Synchronizace a zálohování Pipojení Hovory a telefon Píslusenství Konfigurace Obnovení standardního nastavení Menu operátora Galerie Média Fotoaparát a video Rádio FM Hlasový záznamník Pehrávac hudby Aplikace Organizér Budík Kalendá a seznam úkol Web nebo Internet Pipojit k webové sluzb Sluzby SIM Zelené tipy Úspory energie Recyklace Dalsí informace 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 21 21 21 22 22 23 23 23 23 23 23 Obsah Bezpecnost Podpora Zacínáme Instalace karty SIM a baterie Nabíjení baterie Anténa Headset Magnety a magnetická pole Tlacítka a cásti telefonu Pístupové kódy Zapnutí a vypnutí Pohotovostní rezim Zámek klávesnice Funkce bez SIM karty Aplikace spustné na pozadí Volání Volání a pijímání hovoru Reproduktor Volání pomocí zkratek Psaní textu Textové rezimy Tradicní zadávání textu Prediktivní vkládání textu Navigace v menu Zprávy Textové a multimediální zprávy Bleskové zprávy Zvukové zprávy Nokia Xpress E-mail Chat Hlasové zprávy Nastavení zpráv Kontakty Protokol hovor 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13 14 15 Informace o výrobku a bezpecnostní informace 24 Rejstík 31 Bezpecnost 3 Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. ZAPÍNEJTE BEZPECN Nezapínejte pístroj tam, kde je pouzívání bezdrátových telefon zakázáno nebo kde mze zpsobit rusení nebo jiné nebezpecí. [. . . ] Pechod na zacátek aktuální skladby Stisknte navigacní tlacítko vlevo. Návrat na pedchozí skladbu Dvakrát stisknte navigacní tlacítko vlevo. Rychlé posunutí aktuální skladby vzad Podrzte stisknuté navigacní tlacítko vlevo. Rychlé posunutí aktuální skladby vped Podrzte stisknuté navigacní tlacítko vpravo. Vypnutí nebo zapnutí zvuku hudebního pehrávace Stisknte tlacítko #. Ponechání zapnutého hudebního pehrávace na pozadí Stisknte tlacítko Konec. Aplikace Zavení hudebního pehrávace Podrzte stisknuté tlacítko Konec. 21 Aplikace Software telefonu mze obsahovat nkteré hry a aplikace JavaTM specificky urcené pro tento telefon Nokia. Otevení hry nebo aplikace Zvolte moznost Hry nebo Sbírka. Zobrazení velikosti pamti dostupné pro instalaci her a aplikací. Stazení hry nebo aplikace Zvolte moznost Volby > Stazení > Stazení her nebo Stazení aplikací. Dlezité: Instalujte a pouzívejte pouze programy a dalsí software z dvryhodných zdroj, napíklad programy oznacené Symbian Signed nebo programy, které prosly testovacím procesem Java VerifiedTM. Stazené aplikace mohou být ulozeny do slozky Galerie, místo do slozky Aplikace. Organizér Budík Zvolte klávesu Menu > Organizér > Budík. Zapnutí nebo vypnutí upozornní Zvolte Výstraha:. Nastavení telefonu na upozorování v urcené dny v týdnu Zvolte Opakovat:. Pizpsobení tónu upozornní Zvolte Tón signalizace:. 22 Web nebo Internet Nastavení prodlevy pro odklad upozornní Zvolte Prodl. Necháte-li telefon vyzvánt po dobu jedné minuty nebo zvolíte moznost Dospat, perusí signalizaci na zvolenou dobu a poté ji opt obnoví. Kalendá a seznam úkol Zvolte Menu > Organizér > Kalendá. Pokud daný den obsahuje njaké poznámky, je zobrazen tucn. Pidání záznamu do kalendáe Vyhledejte pozadované datum a zvolte moznost Volby > Zapsat poznámku. Zobrazení podrobností záznamu Pejdte na záznam a zvolte moznost Ukázat. Odstranní vsech záznam z kalendáe Zvolte Volby > Odstranit pozn. Zobrazení seznamu úkol Zvolte Menu > Organizér > Seznam úkol. Chcete-li pidat ci odstranit poznámku, odeslat poznámku, oznacit poznámku jako hotovou nebo seadit seznam úkol podle data dokoncení, zvolte Volby. Web nebo Internet Prostednictvím prohlízece telefonu máte pístup k rzným sluzbám internetu. [. . . ] OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROM ZÁKONNÝCH POZADAVK SE VE VZTAHU K PESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ZÁDNÉ VYJÁDENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VCETN, NIKOLI VSAK POUZE, NEVYJÁDENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚCEL. SPOLECNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PEDCHOZÍHO UPOZORNNÍ TENTO DOKUMENT ZMNIT NEBO UKONCIT JEHO PLATNOST. Dostupnost urcitých výrobk, aplikací a sluzeb pro tyto výrobky se mze lisit podle oblastí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 2220 SLIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 2220 SLIDE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag