Návod k použití NOKIA 1202

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 1202. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 1202 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 1202.


NOKIA 1202 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1129 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 1202 (316 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 1202

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání PROHLÁSENÍ O SHOD Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-491 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. © 2009 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Mail for Exchange, OVI a logo Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. [. . . ] Záznamy pro vybraný den jsou zobrazeny v seznamu. O aplikaci Kalendá Chcete-li vytvoit záznam v kalendái, pejdte na datum, zvolte Volby > Nový záznam a typ záznamu. Chcete-li nastavit prioritu pro schzky, zvolte Volby > Priorita. Výrocí vás upozorní na narozeniny a zvlástní data. Vztahují se k urcitému dni, ale nikoli ke specifickému casu. Záznamy typu výrocí jsou opakovány kazdý rok. Úkol vám pipomíná práci, která má termín dokoncení, ale není svázána s urcitým casem dne. Kdyz vidíte ikonu , otevete stisknutím navigacního tlacítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavení seznamu stisknte navigacní tlacítko vlevo. V kalendái mzete vytvoit tyto typy záznam: Schzky vás upozorují na události, které mají specifické datum a cas. Pozvánky na schzku mzete posílat dalsím úcastníkm. Nez mzete vytvoit pozvánku na schzku, musíte mít v pístroji nastavenu kompatibilní schránku. Poznámky se vztahují k celému dni, nikoli na urcitý cas dne. 50 Vytváení záznam v kalendái Chcete-li vytvoit pozvánku na schzku k záznamu typu schzka, zvolte Volby > Pidat úcastníky. Chcete-li odeslat záznam do kompatibilního pístroje, zvolte Volby > Odeslat. Pro definování zpsobu, jak se záznam zpracuje pi synchronizaci, zvolte Soukromé pro skrytí záznamu ped nahlízejícími (je-li kalendá dostupný online), Veejné pro zviditelnní záznamu nahlízejícím a Zádná pro nekopírování záznamu do vaseho pocítace. Vytvoení pozvánky na schzku Zvolte > Kalendá. Nez mzete vytvoit pozvánku na schzku, musíte mít v pístroji nastavenu kompatibilní schránku. Vytvoení záznamu typu pozvánky na schzku: © 2009 Nokia. Pro vytvoení záznamu pozvánka na schzku vyberte den a zvolte Volby > Nový záznam > Zádost o schzku. Chcete-li pidat jména ze seznamu kontakt, zadejte prvních nkolik znak a vyberte z nabízených shod. Pro pidání dalsích píjemc zvolte Volby > Pidat úcastníky. Zadejte cas a datum zahájení a konce, nebo zvolte Celodenní událost. Pro opakovanou schzku nastavte cas opakování a zadejte datum konce. Chcete-li nastavit prioritu pro pozvánku na schzku, zvolte Volby > Priorita. Tém vsechny digitální mapy jsou v urcitém rozsahu nepesné a neúplné. Nikdy výhradn nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro uzívání v tomto pístroji. Chcete-li pi úpravách schzky nebo pozadavku na schzku pidat informace o míst z aplikace Mapy, vyhledejte pole místa a zvolte moznost Volby > Pidat umístní. Pokud jste ke schzce nebo pozadavku na schzku pidali informace z aplikace Mapy, mzete místo zobrazit na map. Otevete schzku nebo pozadavek na schzku a zvolte moznost Ukázat v ap. [. . . ] Zmte profil Off-line nebo Letadlo na profil umozující volání. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymazte displej a pipravte pístroj na telefonování. Zadejte oficiální císlo tísové linky dle své aktuální polohy. Císla tísových linek se v rzných oblastech lisí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 1202

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 1202 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag