Návod k použití NIKON D70S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON D70S. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON D70S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON D70S.


NIKON D70S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (26835 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NIKON D70S BROCHURE (1319 ko)
   NIKON D70S (25941 ko)
   NIKON D70S BROCHURE (3461 ko)
   NIKON D70S QUICK START GUIDE (6261 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON D70S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Cz Návod k obsluze digitálního fotoaparátu Produktová dokumentace Dokumentace k tomuto výrobku obsahuje níže uvedené návody k obsluze. Přečtěte si prosím pečlivě všechny návody k obsluze, abyste byli schopni váš fotoaparát plně využít. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze (Quick Start Guide) vás provede procesem vybalení a nastavení vašeho digitálního fotoaparátu Nikon, zhotovením prvních snímků, a jejich přenosem do počítače. Návod k obsluze (tento návod) Podává kompletní instrukce k obsluze fotoaparátu. [. . . ] Předblesk proti červeným očím Některé objektivy mohou blokovat reflektor předblesku proti červeným očím, zabránit objektu v pohledu do reflektoru předblesku, a tím narušovat funkci předblesku proti červeným očím. Při nečinnosti blesku Pro úsporu energie v době, kdy nepracujete s bleskem, zaklopte vestavěný blesk fotoaparátu lehkým stiskem shora dolů (až zaklapne do aretované polohy) do transportní polohy. 97 4 Stiskněte tlačítko a otáčejte hlavním příkazovým voličem tak dlouho, až se na kontrolním panelu zobrazí symbol požadovaného režimu synchronizace blesku. Fotografování—Práce s bleskem Dostupnost jednotlivých režimů závisí na nastavení voliče provozních režimů: P, S, A, M Synchronizace na první lamelu závěrky Předblesk proti červeným očím Synchronizace s dlouhými časy závěrky/předblesk proti červeným očím1 Synchronizace na druhou lamelu závěrky3 Synchronizace s dlouhými časy závěrky2 1 K dispozici pouze v režimech P a A. Při nastavení voliče provozních režimů do polohy S resp. A, se aktivuje zábleskový režim (předblesk proti červeným očím). Při nastavení voliče provozních režimů do polohy S resp. A, se aktivuje zábleskový režim (synchronizace na první lamelu závěrky). 3 V režimech P a A je po uvolnění tlačítka nastaven zábleskový režim (synchronizace s dlouhými časy závěrky/synchronizace na druhou lamelu závěrky). , , Automatická aktivace blesku/ synchronizace na první lamelu Automatická aktivace blesku/ předblesk proti červeným očím Automatická aktivace blesku/ synchronizace s dlouhými časy závěrky Automatická aktivace blesku/ synchronizace s dlouhými časy závěrky/ předblesk proti červeným očím Trvale vypnutý blesk Trvale vypnutý blesk Studiové zábleskové systémy Synchronizaci blesku na druhou lamelu nelze použít v kombinaci se studiovými blesky, protože nelze dosáhnout správné synchronizace. 98 5 Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny a zkontrolujte expozici (čas závěrky a hodnotu clony). V režimech , , , a se v případě potřeby dodatečného osvětlení automaticky vyklopí vestavěný blesk a začne se nabíjet. Hodnoty časů závěrky a clony, které jsou dostupné po vyklopení vestavěného blesku, jsou uvedeny v tabulce níže. Expoziční režim P S A M , Čas závěrky Automaticky nastaven fotoaparátem (1/ 500–1/ 60 s) 1 Hodnota, nastavená uživatelem ( / Hodnota, nastavená uživatelem ( / 1 500 Fotografování—Práce s bleskem Clona Automaticky nastaven fotoaparátem Hodnota, nastavená uživatelem 3 Automaticky nastaven fotoaparátem 72 79 81 82 — — — –30 s) –30 s) 2 Automaticky nastaven fotoaparátem (1/ 500–1/ 60 s) 1 1 500 2 Automaticky nastaven fotoaparátem (1/ 500 –1/ 60 s) Automaticky nastaven fotoaparátem (1/ 500–1/ 125 s) Automaticky nastaven fotoaparátem ( / 1 500 –1 s) 1 Limit pro dlouhé časy závěrky lze nastavit pomocí uživatelské funkce č. Bez ohledu na provedené nastavení může fotoaparát volit časy až do 30 s při nastavení režimů: synchronizace s dlouhými časy závěrky, synchronizace s dlouhými časy závěrky/synchronizace na druhou lamelu, a synchronizace s dlouhými časy závěrky/předblesk proti červeným očím. 2 Časy závěrky kratší než 1500 s budou po vyklopení blesku do pracovní polohy (resp. / nasazení a zapnutí externího blesku) automaticky změněny na 1500 s. / 3 Pracovní rozsah blesku se mění podle nastavení clony. Nastavujete-li manuálně hodnotu clony v režimu A nebo M, postupujte podle údajů tabulky pracovních rozsahů blesku ( 100). 6 7 Zkontrolujte rozsvícení indikace připravenosti k záblesku v hledáčku. Není-li při použití vestavěného blesku zobrazena indikace připravenosti k záblesku, nelze provést expozici snímku. Určete kompozici snímku, ujistěte se, že se snímaný objekt nachází v rozmezí pracovního rozsahu blesku ( 100), zaostřete, a exponujte. Bliká-li po expozici snímku po dobu cca tří sekund indikace připravenosti k záblesku, znamená to, že byl odpálen záblesk na plný výkon, a hrozí podexpozice snímku. Je-li snímek podexponovaný, změňte nastavení a expozici opakujte. 99 Použití vestavěného blesku Dojde-li k vyklopení vestavěného blesku v režimu sériového snímání, lze při každém stisku spouště zhotovit pouze jeden snímek. Stabilizace obrazu (u objektivů typu VR) nepracuje při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny v průběhu nabíjení vestavěného blesku. Po expozici série snímků s vestavěným bleskem může dojít ke krátkodobému vypnutí blesku pro ochranu výbojky. Vestavěný blesk lze opět použít po krátké pauze. Pracovní rozsah blesku Pracovní rozsah blesku se mění podle nastavení citlivosti (ekvivalent ISO) a clony. [. . . ] Viz Podsvícení, Kontrolní panel Image dust off, 166–167 Indikace obrazové roviny, 74 Indikátor připravenosti k záblesku, 94, 97 ISO, 134. Viz také Citlivost ISO auto, 142–143 i-TTL řízení záblesku, 94 J Jas. Viz Menu Setup (Nastavení), Language JPEG, 41–45 K Kabelová spoušť, 191 Kontrast. Viz Tónová korekce Kontrola hloubky ostrosti, 76 Korekce expozice, 86 Korekce expozice záblesku, 102 Krok EV, 144 L Menu Shooting L. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON D70S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON D70S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag