Návod k použití NIKON D70

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON D70. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON D70 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON D70.


NIKON D70 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (11664 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NIKON D70 BROCHURE (2059 ko)
   NIKON D70 DATASHEET (425 ko)
   NIKON D70 (22260 ko)
   NIKON D70 BROCHURE (568 ko)
   NIKON D70 DATASHEET (524 ko)
   NIKON D70 QUICK START GUIDE (5323 ko)
   NIKON D70 ANNEXE 480 BROCHURE (2504 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON D70

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nikon Cz Návod na obslluhu diigiittállníího ffottoaparáttu Návod na obs uhu d g á n ho o oapará u D 70 i Produktová dokumentace Dokumentace k tomuto výrobku obsahuje uvedené návody na obsluhu. Pectte si prosím pozorn vsechny návody na obsluhu, aby jste byli schopní pouzívat vás fotoaparát kompletn. Strucný návod na obsluhu Strucný návod na obsluhu (Quick Start Guide) vám objasní proces vybalení a nastavení vaseho digitálního fotoaparátu Nikon, dále proces zhotovení prvních fotografií a jejich penos do pocítace. Návod na obsluhu (tento návod) Poskytuje kompletní pokyny na obsluhu fotoaparátu. [. . . ] Není-li pi pouzití vestavného blesku zobrazena indikace pipravenosti k záblesku , nelze provést expozici snímku. Urcete kompozici snímku, ujistte se, ze se snímaný objekt nachází v rozmezí pracovního rozsahu blesku ( 100), zaostete a exponujte. Bliká-li po expozici snímku po bobu cca tí sekund indikace pipravenosti k záblesku, znamená to, ze byl odpálen záblesk na plný výkon a hrozí podexpozice snímku. Je-li snímek podexponovaný, zmte nastavení a expozici opakujte. 7. 99 Pouzití vestavného blesku Dojde-li k vyklopení vestavného blesku v rezimu sériového snímání, lze pi kazdém stisknutí spoust zhotovit pouze jeden snímek. Stabilizace obrazu (u objektiv typu VR) nepracuje pi namácknutí tlacítka spoust do poloviny v prbhu nabíjení blesku. Po expozici série snímk s vestavným bleskem mze dojít ke krátkodobému vypnutí blesku pro ochranu výbojky. Vestavný blesk lze opt pouzít po krátké pauze. Pracovní rozsah blesku Pracovní rozsah blesku se nemní podle nastavení citlivosti (ekvivalent ISO( a clony. Clony pro odpovídající ekvivalenty citlivosti ISO 250 2 2, 8 4 5, 6 8 11 16 22 Pracovní rozsah 1600 5, 6 8 11 16 22 32 250 2, 2 3, 2 4, 5 6, 3 9 13 18 25 320 2, 5 3, 5 5 7, 1 10 14 20 29 400 2, 8 4 5, 6 8 11 16 22 32 500 3, 2 4, 5 6, 3 9 13 18 25 640 3, 5 5 7, 1 10 14 20 29 800 4 5, 6 8 11 16 22 32 1000 4, 5 6, 3 9 13 18 25 1250 5 7, 1 10 14 20 29 m 1, 0 ­ 7, 7 0, 7 ­ 5, 5 0, 6 ­ 4, 0 0, 6 ­ 3, 8 0, 6 ­ 1, 9 0, 6 ­ 1, 4 0, 6 ­ 0, 9 0, 6 ­ 0, 7 ft 3´3" ­ 25´3" 2´4" ­ 18´1" 2´ ­ 13´1" 2´ ­ 12´6" 2´ ­ 6´3" 2´ ­ 4´7" 2´ ­ 2´11" 2´ ­ 2´4" Minimální vzdálenost, na kterou je vestavný blesk schopen osvítit obrazové pole, je 0, 6 m (2"). V rezimech P, , , a je podle nastavení citlivosti (ekvivalent ISO), limitována následujícím zpsobem maximální (nejmensí clonové císlo) pouzitelná clona: Maximální hodnota clony nastavené citlivosti (ekvivalent ISO) Rezim 200 250 320 400 500 640 800 100 1250 1600 P, , , 2, 8 5, 6 3 6 3, 2 6, 3 3, 3 6, 7 3, 5 7, 1 3, 8 7, 6 4 8 4, 2 8, 5 4, 5 9 4, 8 9, 5 Pro kazdý pírstek citlivosti o jednu clonu ( tedy nap. Je-li svtlost objektivu nizsí, nez uvedené maximální hodnoty clony, pak bude maximální nastavitelná hodnota (nejmensí clonové císlo) rovna svtelnosti objektivu. i-TTL ízení záblesku je k dispozici v celém rozmezí citlivosti (ekvivalent ISO). 100 Kompatibilní objektivy Vestavný blesk lze pouzít v kombinaci s libovolným objektivem s vestavným CPU, s ohniskovou vzdáleností v rozmezí 20 ­ 300 mm. Následující objektivy je teba pouzívat výhradn v uvedených rozmezích (v opacném pípad nemusí být vestavný blesk schopen osvítit celé obrazové pole snímk): Objektiv AF-S DX ED 12 ­ 24 mm f/4G Poloha zoomu 20 mm 24 mm AF-S ED 17 ­ 35 mm f/2, 2D 20 mm, 24 mm 28 mm 20 mm, 24 mm AF-S DX IF ED 17 ­ 55 mm f/3, 5 ­ 4, 5D 28 mm 35 mm AF ED 18 ­ 55 mm f/3, 5 ­ 4, 5D 20 mm 24 mm AF 20 ­ 35 mm f/2, 8D AF-S VR ED 24 ­ 120 mm f/3, 5 ­ 5, 6 G AF-S ED 28 ­ 70 mm f/2, 8D 20 mm 24 mm 24 mm 28 mm 35 mm AF-S VR 200 ­ 400 mm f//4G 200 mm 250 mm Minimální vzdálenost 2, 5 m/8´2" 1, 0 m/3´3" 2, 5 m/8´2" 1, 0 m/3´3" 2, 5 m/8´2" 1, 5 m/4´11" 0, 7 m/2´4" 2, 0 m/6´7" 0, 7 m/2´4" 1, 5 m/4´11" 1, 0 m/3´3" 0, 8 m/2´7" 3, 0 m/9´10" 1, 0 m/3´3" 4, 0 m/13´1" 2, 5 m/8´2" Minimální pracovní vzdálenost vestavného blesku je 0, 6 m (2"). Vestavný blesk nelze pouzít pi nastavení makro-zoom do makro-rozsahu. Vestavný blesk lze pouzít rovnz v kombinaci s objektivy Ai-S, Ai a Ai ­ modifikovanými objektivy bez CPU, s rozsahem ohniskových vzdáleností 20 ­ 200 mm. Omezení se vztahují na následující objektivy: · Ai 25 ­ 50 mm f/4; Ai-S 25 ­ 500 mm f/4; Ai 25 ­ 500 mm f/4 a Ai-S 35 ­ 70 mm f/3, 5: lze pouzít od ohniska 35 mm od vzdálenosti 1, 0 m/3´3" · Ai 50 ­ 300 mm f/4, 5; Ai-modifikovaný 50 ­ 300 mm f/4, 5; Ai-S ED 50 ­ 300 f/4, 5 a Aimodifikovaný 85 ­ 250 mm f/4: lze pouzít od ohniska 135 mm · Ai 50 ­ 300 mm f/4, 5: lze pouzít od ohniska 105 mm · Ai-S ED a Ai-ED 200 mm f/2: nelze pouzít 101 Korekce zábleskové expozice V expozicních rezimech P, S, A a M lze pouzít korekci zábleskové expozice ke zvýsení resp. snízení zábleskové expozice oproti hodnot, nastavené fotoaparátem (korekce zábleskové expozice není k dispozici pi pouzití digitálních motivových program). Záblesková expozice mze být zvýsena pro jasnjsí zobrazení hlavního objektu nebo snízena pro zamezení vzniku nechtných jas resp. Jako vodítko pro stanovení korekce zábleskové expozice lze pouzít následující informaci: Kladná korekce je vhodná v pípad, kdy je hlavní tmavsí nez pozadí, záporná korekce je vhodná, je-li hlavní objekt jasnjsí nez pozadí. 1. M a zpsobem, popsaným 97 - 98), nastavte rezim v krocích 1 ­ 4 , , Pouzití vestavného blesku" ( synchronizace blesku. Stisknte tlacítko , otácejte pomocným píkazovým volicem a soucasn kontrolujte aktuální hodnotu korekce zábleskové expozice na kontrolním panelu resp. Korekci zábleskové expozice lze nastavit na hodnoty v rozmezí -3 EV (tmavsí) az +1 EV (svtlejsí), v krocích po EV. [. . . ] Píklad 1 Objektiv Zoom Nikkor AF-S 18-70 mm f/3, 5 ­ 4, 5 G IF ED; sériové snímání; Continuous-servo AF; 1 nastavení kvality obrazu JPEG Basic; nastavení velikosti obrazu M; cas závrky /250 s; namácknutí tlacítka spoust do poloviny po dobu 3 s; zmna zaostení z nekonecna na nejblizsí zaostitelnou vzdálenost tikrát u kazdého snímku; po expozici sesti snímk zapnutí monitoru na pt sekund a poté vypnutí; opakování cyklu po vypnutí expozimetru. Pocet snímk (EN-EL3): 2000 Pocet snímk (CR2): 560 Píklad 2 Objektiv Zoom Nikkor AF-S 18-70 mm f/3, 5 ­ 4, 5 G IF ED; jednotlivé snímky; Single-servo AF; nastavení 1 kvality obrazu JPEG Normal nastavení velikosti obrazu L; cas závrky /250 s; namácknutí tlacítka spoust do poloviny po dobu 5 s; zmna zaostení z nekonecna na nejblizsí zaostitelnou vzdálenost jednou u kazdého snímku; odpálení záblesku u vestavného blesku na plný manuální výkon u kazdého druhého snímku; cinnost pomocného AF reflektoru u snímk s bleskem; opakování cyklu po vypnutí expozimetru. Kazdých deset snímk vypnutí fotoaparátu na 1s. Pocet snímk (EN-EL3): 400 Pocet snímk (CR2): 160 Následující cinnosti regulují znacn zivotnost baterie: · Pouzití monitoru · Trvající namácknutí tlacítka spoust do poloviny · Opakovaná cinnost autofokusu · Ukládání snímk ve formátu NEF (RAW) · Pouzití dlouhých cas závrky Pro dosazení maximální výkonnosti baterie: · Kontakty baterie udrzujte v cistot. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON D70

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON D70 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag