Návod k použití NIKON D3100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON D3100. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON D3100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON D3100.


NIKON D3100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (18147 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NIKON D3100 BROCHURE (4754 ko)
   NIKON D3100 MANUAL 2 (17876 ko)
   NIKON D3100 DATASHEET (1498 ko)
   NIKON D3100 (15885 ko)
   NIKON D3100 BROCHURE (4707 ko)
   NIKON D3100 BROCHURE 2 (6295 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON D3100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k pouzití Cz Orientace v návodu Informace najdete v následujících kapitolách: i i i i i Obsah Vyhledejte funkce a polozky menu podle jejich názvu. 0 iv­viii Rejstík otázek a odpovdí 0 ii­iii Víte, co hledáte, ale neznáte pesný název funkce?Vyhledejte odpov v , , Rejstíku otázek a odpovdí". Vcný rejstík Hledejte podle klícových slov. 0 205­207 Chybová hlásení 0 192­194 Pokud se v hledácku nebo na monitoru zobrazí upozornní, naleznete potebné informace zde. esení mozných problém 0 188­191 Chová se fotoaparát neocekávaným zpsobem?esení naleznete zde. A Pro vasi bezpecnost Ped prvním pouzitím fotoaparátu si pectte pokyny uvedené v kapitole , , Pro vasi bezpecnost" (0 ix­xiv). Nápovda Nápovdu k polozkám menu a dalsím tématm zobrazíte pomocí integrované funkce nápovdy ve fotoaparátu. Podrobnosti najdete na stran 11. Rejstík otázek a odpovdí Obsah 0 ii 0 iv 0 1 X Úvod s Základy fotografování a pehrávání ! [. . . ] Výbr snímk pro zobrazení na celé obrazovce, zvtsení pi pehrávání (0 107), mazání (0 109) nebo nastavení ochrany (0 108) provete pomocí multifunkcního volice nebo píkazového volice. Pro zobrazení snímku na celé obrazovce stisknte tlacítko J . Monitor se vypne; snímky lze poizovat okamzit. Výbr snímk Zobrazení vybraného snímku Vymazání vybraného snímku Zmna stavu ochrany vybraného snímku Návrat do rezimu fotografování Zobrazení menu G J O L (A) I Podrobnjsí informace viz strana 129. 105 Pehrávání podle kalendáe Chcete-li prohlízet snímky poízené k vybranému datu, stisknte pi zobrazení 72 snímk tlacítko W. W W W W Pehrávání jednotlivých snímk Pehrávání náhled snímk Pehrávání podle kalendáe Seznam náhled Pro zobrazení seznamu dat anebo seznamu náhled snímk pro vybrané datum stisknte tlacítko W. Pouzijte multifunkcní volic pro výbr dat v seznamu dat nebo pro výbr snímk v seznamu náhled. Seznam dat Úkony, které mohou být provedeny, závisí na tom, zda je kurzor v seznamu dat nebo v seznamu náhled: Pro Pouzijte W I Pepínání mezi seznamem dat a seznamem náhled Návrat do rezimu pehrávání náhled/zvtsení vybraného snímku Výbr dat/výbr snímk Pepínání do rezimu pehrávání jednotlivých snímk Vymazání vybraného snímku (vybraných snímk) Zmna stavu ochrany vybraného snímku Návrat do rezimu fotografování Zobrazení menu X Popis Pro umístní kurzoru do seznamu náhled stisknte tlacítko W v seznamu dat. Pro návrat do seznamu dat stisknte tlacítko jest jednou. · Seznam dat: Návrat do rezimu pehrávání 72 snímk. · Seznam náhled snímk: Pro zvtsení vybraného snímku stisknte a podrzte tlacítko X. · Seznam náhled: Výbr snímku. J O · Seznam dat: Slouzí k zobrazení prvního snímku poízeného k vybranému datu. · Seznam dat: Slouzí k vymazání vsech snímk poízených k vybranému datu. · Seznam náhled: Vymazání vybraného snímku (0 109). L (A) Podrobnjsí informace viz strana 108. G Podrobnjsí informace viz strana 129. 106 Pohled na snímek zblízka: Zvtsení výezu snímku Pro zvtsení snímku zobrazeného v rezimu pehrávání jednotlivých snímk, nebo snímku oznaceného v pehrávání náhled nebo v pehrávání podle kalendáe stisknte tlacítko X. Bhem zvtsení snímku lze provést následující operace: Pro Pouzijte Popis Pro zvtsení snímk maximáln 27× (Velké snímky), 20× (Stední snímky) nebo 14× (Malé snímky) stisknte tlacítko X. Bhem zvtsení snímku zobrazíte pomocí multifunkcního volice cásti snímku, které nejsou viditelné na monitoru. Pro rychlé procházení oblastmi snímku podrzte multifunkcní volic stisknutý. Po zmn zvtsení se zobrazí navigacní obrazovka; aktuáln zobrazená cást snímku je vyznacena zlutým rámeckem. Tváe rozpoznané bhem zvtsení (az 35) jsou oznaceny bílými okraji v okn navigace. Pro zvtsení nebo zmensení stisknte tlacítka P a 1 nebo 3; pro zobrazení ostatních tváí stisknte tlacítka P a 4 nebo 2. Otácením píkazového volice zobrazíte stejnou oblast dalsích snímk pi aktuáln nastaveném zvtsení. J L (A) Zrusení zvtsení snímku a návrat do rezimu pehrávání jednotlivých snímk. G Podrobnjsí informace viz strana 129. Zvtsení/zmensení výezu snímku X/W Zobrazení dalsích cástí snímku P+ Výbr/zvtsení nebo zmensení tváe Zobrazení dalsích snímk Zrusení funkce zvtsení snímku Zmna nastavení ochrany snímku Návrat do rezimu fotografování Zobrazení menu I 107 Ochrana snímk ped vymazáním V rezimu pehrávání jednotlivých snímk, zvtsování, pehrávání náhled a pehrávání podle kalendáe mze být tlacítko L pouzito pro ochranu snímk ped náhodným vymazáním. Chránné snímky nelze vymazat pomocí tlacítka O nebo pomocí polozky Mazání snímk v menu pehrávání. Chránné snímky vsak budou vymazány po formátování pamové karty (0 21). [. . . ] 17 Objektiv typu D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Objektiv typu G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Obrazový úhel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Ohnisková vzdálenost . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Ochrana snímk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Okraj (PictBridge) . . . . . . . . . . . . . . . 54 Omalovánky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Oíznutí snímk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Oteplující filtr (filtrové efekty) . 155 Otocení na výsku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Ovládání zaízení (HDMI). . . . . . . . . . . 128 L LCD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Letní cas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 139 M Malý (S) (Velikost obrazu). . . . . . . . . . . . 66 Malý snímek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Manuální . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Manuální nastavení (Vyvázení bílé barvy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON D3100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON D3100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag