Návod k použití NIKON COOLPIX P300 BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON COOLPIX P300. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON COOLPIX P300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON COOLPIX P300.


NIKON COOLPIX P300 BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5127 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NIKON COOLPIX P300 DATASHEET (1287 ko)
   NIKON COOLPIX P300 (12104 ko)
   NIKON COOLPIX P300 BROCHURE (6536 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON COOLPIX P300BROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzijte si ovládání vtsiny funkcí pro fotografování a pehrávání pouhým dotykem konecky prst a procházejte uzivatelsky pívtivá menu fotoaparátu. Uzivatelsky pívtivé dotykové rozhraní Jedním dotykem prstu se zobrazí srozumitelné nabídky funkcí. Magické prezentace Pomocí dotykového ovládání, vestavných animovaných efekt a hudebního doprovodu vytvoíte originální prezentace. Videosekvence Full HD se stereofonním zvukem Jednoduchým stisknutím tlacítka zaznamenáte videosekvence HD 720p vcetn stereofonního zvukového doprovodu. Prostednictvím vestavného minikonektoru HDMI pehrajete poízené záznamy na televizoru HDTV*. V prbhu záznamu videosekvence mzete navíc pouzívat 7× optický zoom. *Kabel HDMI je dostupný samostatn. Dalsí vlastnosti ·Obvod pro zpracování obrazu EXPEED C2 ·Motivový program Portrét zvíat ·Filtrové efekty ·Inteligentní portrétní systém ·Automatická volba motivových program ·20 optimalizovaných motivových program ·Nabíjení pomocí rozhraní USB a síového zdroje/ nabíjecky (soucást dodávky) nebo pocítace Poznámka: Vyobrazení na této stránce jsou simulovaná. 5 Zábavné fotografování v novém stylu. milion pixel 14 zoom 5x (3") LCD monitor 7, 5 cm Elegantní, extrémn plochý pístroj s intuitivním dotykovým ovládáním Extrémn plochý pístroj s elegantním tlem skrývá 7, 5 cm (3") LCD monitor s dotykovým ovládáním a piblizn 460 000 pixely. Fotoaparát perfektn padne do ruky a vyhoví kazdému fotografickému stylu. [. . . ] Pístroj nabízí znacnou kompozicní svobodu a kvalitní optiku v pesném objektivu NIKKOR s 5× zoomem zacínajícím sirokoúhlou ohniskovou vzdáleností 28 mm*. *Ekvivalent u kinofilmu. Zjednodusený automatický rezim a inteligentní portrétní systém Pi pouzití zjednoduseného automatického rezimu stací jen zapnout fotoaparát a zacít fotografovat, zatímco pi pouzití automatické volby motivových program fotoaparát navíc automaticky zvolí motivový program zarucující dosazení optimálních výsledk. A pokrocilé funkce inteligentního portrétního systému, jako je Autofokus s prioritou tváe, Samospous detekující úsmv, Varovná indikace mrknutí, Kontrola mrknutí, Zmkcení pleti a Redukce cervených ocí ve fotoaparátu, pomáhají dosáhnout perfektních portrétních snímk. Kompatibilita s bateriemi R6/AA pro vyssí komfort COOLPIX L23 je napájen pomocí bzn dostupných alkalických lithiových nebo NiMH tuzkových baterií R6/AA a zbavuje tak prakticky kdekoli obav z nedostupnosti zdroje energie. Dalsí vlastnosti ·Obvod pro zpracování obrazu EXPEED C2 ·Záznam videosekvencí s velikostí obrazu VGA (frekv. piblizn 30 obr. /s) Poznámka: Vyobrazení na této stránce jsou simulovaná. 13 milionu pixel 14, 1 zoom 5x (3, 5") monitor OLED 8, 7 cm Sofistikovaný fotoaparát vybavený jasným dotykovým monitorem OLED. Brilantní monitor OLED pro zábavné a komfortní ovládání a fotografování Rozmrný dotykový monitor OLED s úhlopíckou 8, 7 cm (3, 5") a 819 000 pixely (rozlisení Full Wide VGA) zobrazí kazdý poízený snímek s maximem detail. Úrove zábavy a komfortu pi fotografování, pehrávání a sdílení snímk zvysuje také intuitivní ovládání funkcí fotoaparátu konecky prst a pozorovací úhel tém 180°. Dalsí vlastnosti · Extrémn ploché provedení a objektiv ·Pt pokrocilých funkcí pro stabilizaci obrazu ·Záznam videosekvencí HD 720p se ·Propojitelnost pomocí rozhraní HDMI stereofonním zvukem NIKKOR s 5× zoomem Uzivatelsky pívtivé rozhraní pro komfortní fotografování a sdílení snímk Intuitivní dotykové ovládání a nové uzivatelské rozhraní zarucují pohodlné a snadné fotografování pi drzení fotoaparátu na výsku i na síku. ·Inteligentní portrétní systém ·Zjednodusený automatický rezim ·Retusovací filtrové efekty pro vtsí tvrcí ·Nabíjení pomocí rozhraní USB a síového svobodu zdroje/nabíjecky (soucást dodávky) nebo pocítace (kabel HDMI je dostupný samostatn) Pepínatelné zobrazení symbol Symboly nenarusují obrazové pole pi tvorb výezu snímku. Funkce hodnocení Poízené snímky lze za pomoci hodnocení (jedna az pt hvzdicek) tídit do rzných adresá. milionu pixel 14, 1 zoom 5x (3") LCD monitor 7, 5 cm Promítejte své snímky ve velkém formátu. Vylepsený projektor pinásí zábavu do sirsího spektra mozných prostedí Vylepsený vestavný projektor fotoaparátu umozuje promítat oblíbené snímky a videosekvence na libovolnou rovnou plochu. Promítané snímky lze nyní pozorovat soucasn na LCD monitoru fotoaparátu, coz výrazn usnaduje a zefektivuje ovládání. A krom snímk a videoklip ozivujících setkání s páteli lze promítat rovnz veskerá data ulozená v pocítaci pro efektivní obchodní cinnost. Dotykové interaktivní ovládání zahrnuje moznost pímého kreslení poznámek nebo ilustrací do promítaných snímk jednoduchým dotykem na rozmrném 7, 5 cm (3") dotykovým monitoru s vysokým rozlisením piblizn 460 000 pixel. Dalsí vlastnosti ·Záznam videosekvencí ve vysokém rozlisení ·Sirokoúhlý objektiv NIKKOR s 5× zoomem ·Retusovací filtrové efekty ·Snadná tvorba prezentací s doprovodnou ·Pt pokrocilých funkcí pro stabilizaci obrazu ·Inteligentní portrétní systém ·Automatická volba motivových program ·Bezdrátové dálkové ovládání soucástí dodávky hudbou a speciálními efekty HD 720p (1280 × 720, 30 obr. /s) Specifikace projektoru ·Jas* : max. 14 lm ·Velikost (úhlopícka) obrazu: 13 az 120 cm (5 az 47") ·Projekcní vzdálenost: piblizn 26 cm az 2, 4 m ·Doba provozu (výdrz baterie)*2: piblizn 1 hodina ·Rozlisení (výstupní): ekvivalentní VGA 1 *1 Namené hodnoty, podmínky mení a metoda zápisu vyhovují norm ISO 21118. *2 Hodnota platí pro trvalé pouzívání pln nabité baterie EN-EL12 pi 25 °C. Poznámka: Vyobrazení na této stránce jsou simulovaná. 14 milionu pixel 12, 1 10x 7, 5 cm zoom (3") LCD monitor Obrazový snímac CMOS s technologií osvtlení ze zadní strany pro zachycení dlezitých událostí. Jisté fotografování i v nárocných svtelných podmínkách Motivový program Nocní portrét umozuje poizovat pekrásné nocní portréty z ruky. Fotoaparát S8100 nejprve poídí sérii snímk rychlou frekvencí pi casech závrky dostatecn krátkých pro ostré zachycení pozadí. Poté poídí dalsí snímek s vyuzitím blesku, pomocí kterého zachytí fotografovaný objekt. Poízené snímky následn spojí do jediného výsledného snímku. Tohoto výsledku se dosahuje kombinací výhod optické redukce vibrací a mozností nového obrazového snímace CMOS vyuzívajícího technologii osvtlení ze zadní strany pro rychlou expozici a spojení sérií snímk. Dalsí vlastnosti ·7, 5 cm (3") monitor s vysokým rozlisením Pekrásné zachycení objektu i pozadí snímku Série snímk pozadí Snímek objektu poízený s vyuzitím blesku Vynikající výsledky Objekt a pozadí spojené do jediného snímku piblizn 921 000 pixel a technologií Clear Color Display ·Pesný objektiv NIKKOR ED s 10× zoomem a optickým clenem ze skel ED ·Videosekvence Full HD 1080p se stereofonním zvukem ·Kreativní posuvník pro snadné úpravy snímk pi fotografování ·Rezim Makro pro fotografování jiz ze vzdálenosti 1 cm ·Nabíjení pomocí rozhraní USB a síového zdroje/nabíjecky (soucást dodávky) nebo pocítace Rychlá reakce a rychlé sériové snímání Díky extrémn rychlému spustní, rychlé cinnosti automatického zaostování a malé prodlev mezi expozicí jednotlivých snímk budete vzdy v cele akce. Mzete také poídit az pt snímk rychlou frekvencí (piblizn) 10 obr. / s pi maximální velikosti obrazu (4000 × 3000). Dalsí moznosti rychlého sériového snímání nabízejí rezimy Sériové snímání a Vyrovnávací pam ped expozicí snímk. milionu pixel 12, 2 zoom 5x (2, 7") LCD monitor 6, 7 cm Krásný plochý fotoaparát pro stylové poízení nocních snímk. Pt pokrocilých technologií pro pekrásné snímky ve dne i v noci Pokrocilé ízení zábleskové expozice, optická redukce vibrací VR v kombinaci s vylepseným systémem detekce pohybu, citlivost ISO 3200 a automatická detekce a nastavení expozice pro fotografování z ruky a ze stativu zarucují vynikající výsledky pi fotografování za nízké hladiny osvtlení. Poznámka: Funkce automatické detekce pracuje pouze pi zapnuté redukci vibrací pomocí menu nastavení a volb motivového programu Nocní krajina (manuáln nebo pomocí funkce automatické volby motivových program). ·Sirokoúhlý objektiv NIKKOR s 5× zoomem ·Záznam videosekvencí ve vysokém rozlisení ·Inteligentní portrétní systém ·Automatická volba motivových program ·Sledování objektu s blokováním ·Nabíjení pomocí rozhraní USB a síového zdroje/nabíjecky (soucást dodávky) nebo pocítace HD 720p (1280 × 720, 30 obr. /s) Dalsí vlastnosti Rychlá reakce pro kontrolu nad kazdou situací Rychlé spustní, rychlé automatické zaostování a krátká prodleva mezi expozicí snímk zachytí vsechny dlezité události. 12, 2 milionu pixel, citlivost ISO 100, Programová automatika Poznámka: Vyobrazení na této stránce jsou s výjimkou snímk obsahujících fotografické informace simulovaná. 15 U N I K ÁT N Í F U N KC E Stabilizace obrazu Redukce vibrací VR Inteligentní portrétní systém Vsechny modely Zmkcení pleti Funkce Zmkcení pleti vyuzívá zabudovanou technologii detekce obliceje pro dosazení jemnjsí reprodukce odstín pleti na oblicejích fotografovaných osob a lze ji aplikovat ve tech rzných úrovních. Bez funkce Zmkcení pleti Vsechny modely Technologie redukce vibrací Nikon pomáhají produkovat ostré a nerozhýbané snímky pi fotografování za nízké hladiny osvtlení a v nestabilních podmínkách. Nkteré modely pístroj COOLPIX nabízejí optickou redukci vibrací nebo redukci vibrací pohybem obrazového snímace kompenzující chvní fotoaparátu pro získání ostejsích snímk a klidnjsího zobrazení na monitoru. Ostatní modely nabízejí elektronickou redukci vibrací, která vyuzívá data o pohybu fotoaparátu pi zpracování snímk a rozhýbané snímky mní v pekrásn ostré snímky. S funkcí Zmkcení pleti Vsechny modely Autofokus s detekcí tváí A jiz fotografujete jednotlivce nebo skupiny osob, autofokus s detekcí tváí detekuje az 12 tváí, upravuje expozici celého snímku a umozuje poizovat pekrásné portrétní snímky jednoduchým stisknutím tlacítka spoust. Samospous detekující úsmv Samospous detekující úsmv automaticky spoustí závrku v okamziku, kdy detekuje úsmv osoby v zábru, a zarucuje tak poízení snímku ve vhodném okamziku. Bez redukce vibrací S redukcí vibrací Vsechny modely Samospous detekující úsmv Detekce pohybu Varovná indikace mrknutí Vsechny modely Vsechny modely Varovná indikace mrknutí upozorní fotografujícího v okamziku, kdy detekuje mrknutí objektu bhem expozice, a umozní okamzit opakovat snímek. Detekce pohybu zvolí kratsí cas závrky a vyssí citlivost ISO, címz kompenzuje chvní fotoaparátu nebo pohyb objektu. Kontrola mrknutí Funkce Kontrola mrknutí poídí dva snímky tsn za sebou a ulozí snímek, na kterém má fotografovaný objekt zcela otevené oci. Vysoká citlivost ISO Vsechny modely Redukce efektu cervených ocí ve fotoaparátu Vsechny modely Vysoká citlivost ISO pomáhá zachytit objekty za nízké hladiny osvtlení bez vlivu na svtelnou atmosféru fotografovaného motivu a bez nutnosti pouzití dlouhého casu závrky. Moznost pouzití kratsích cas závrky rovnz výrazn usnaduje kvalitní zachycení rychle se pohybujících objekt. Tato funkce automaticky analyzuje, zda poízený snímek nevykazuje znatelné projevy efektu cervených ocí, a v pípad poteby provádí automatickou korekci snímku jest ped jeho ulozením do pamti. Nkteré modely fotoaparát nabízejí rovnz pedblesk. Automatická volba motivových program Vsechny modely Back Illuminated s technologií Obrazový snímac CMOS osvtlení ze zadní CMOS Sensor strany Struktura obrazového snímace vyuzívá technologii osvtlení ze zadní strany a nabízí vyssí citlivost a nizsí úrove sumu, coz umozuje dosáhnout vynikajících výsledk pi fotografování v noci a ve slab osvtlených interiérech. Backside Illumination CMOS Sensor Funkce automatické volby motivových program Nikon umozuje rychlé a bezproblémové fotografování v mnozství situací rozpoznáním objektu a jeho okolí a automatickou volbou nejvhodnjsího motivového programu pro poízení snímku. Sledování objektu Dopadající svtlo Vrstvy kovových vodic a fotodiod jsou zamnny Dopadající svtlo Vrstva kovových vodic Vrstva fotodiod Vrstva fotodiod Vrstva kovových vodic Systém sledování objektu zvysuje komfort fotografování automatickým doostováním pohyblivých objekt. Bzný obrazový snímac CMOS (typ s pedním osvtlením) Obrazový snímac CMOS s technologií osvtlení ze zadní strany Technologie Clear Color Clear Color Display Display Videosekvence Full HD Videosekvence HD Inovativní technologie Nikon Clear Color Display zlepsuje viditelnost obrazu a produkuje zivjsí, brilantnjsí a kontrastnjsí obraz pi kontrole a pehrávání snímk. Dotykový monitor Rozdíl mezi standardním zobrazením a technologií Clear Color Display Záznam videosekvencí ve vysokém rozlisení HD 720p. [. . . ] 4× (ekvivalent u kinofilmu: piblizn 1200 mm) 12, 2 milionu 5× zoom NIKKOR; 5-25 mm (ekvivalent u kinofilmu: 28-140 mm); f/2, 7-6, 6; Digitální zoom: max. 2× (ekvivalent u kinofilmu: piblizn 280 mm) 30 cm az nekonecno (), rezim Makro: 3 cm az nekonecno () 30 cm az nekonecno (), rezim Makro: 7 cm az nekonecno () 30 cm az nekonecno (), rezim Makro: 3 cm az nekonecno () 50 cm az nekonecno (), rezim Makro: 1 cm az nekonecno () 45 cm az nekonecno (), rezim Makro: 2 cm az nekonecno () 6, 7 cm (2, 7") TFT LCD monitor s piblizn 230 000 pixely 8, 7 cm (3, 5") monitor OLED s piblizn 819 000 pixely, sirokým pozorovacím úhlem, dotykovým ovládáním a antireflexní vrstvou 7, 5 cm (3") TFT LCD monitor s piblizn 460 000 pixely a dotykovým ovládáním 7, 5 cm (3") TFT LCD monitor s piblizn 921 000 pixely, sirokým pozorovacím úhlem a antireflexní vrstvou 6, 7 cm (2, 7") TFT LCD monitor s piblizn 230 000 pixely a antireflexní vrstvou Pamové karty SD/SDHC/SDXC*2 Pamové karty SD/SDHC/SDXC*2 Pamové karty SD/SDHC/SDXC*2 Pamové karty SD/SDHC/SDXC*2 Pamove karty SD/SDHC*2 Auto (automatická regulace citlivosti v rozmezí ISO 80-1600) ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*3, 6400*3, Auto (automatická regulace citlivosti v rozmezí ISO 80-800), automatická regulace citlivosti v pevném rozsahu (ISO 80-200, 80-400) ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*3, 6400*3, Auto (automatická regulace citlivosti v rozmezí ISO 80-800), automatická regulace citlivosti v pevném rozsahu (ISO 80-200, 80-400) ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto (automatická regulace citlivosti v rozmezí ISO 160-800), automatická regulace citlivosti v pevném rozsahu (ISO 160-400) ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto (automatická regulace citlivosti v rozmezí ISO 100-1600), automatická regulace citlivosti v pevném rozsahu (ISO 100-400, 100-800) Dv alkalické baterie velikosti AA (LR6/L40) Dobijeci lithium-iontova baterie EN-EL10, siovy zdroj/nabijecka EH-68P Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL12, nabíjecka baterií MH-65 Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL12, síový zdroj/nabíjecka EH-68P Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL10, síový zdroj/nabíjecka EH-68P Dv dobíjecí Ni-MH baterie EN-MH2, síový zdroj EH-65A, nabíjecka baterií MH-72/MH-73 Síový zdroj EH-62D, nabíjecka baterií MH-63 Síový zdroj EH-62F Síový zdroj EH-62F, nabíjecka baterií MH-65 Síový zdroj EH-62D, nabíjecka baterií MH-63 Piblizn 250 snímk s alkalickými bateriemi, 660 snímk s lithiovými bateriemi*6 a 420 snímk s bateriemi EN-MH2 Piblizn 96, 7 × 59, 9 × 29, 3 mm bez výstupk*4 Piblizn 150 snímk s baterií EN-EL10 Piblizn 220 snímk s baterií EN-EL12 Piblizn 210 snímk s baterií EN-EL12 Piblizn 200 snímk s baterií EN-EL10 Piblizn 98, 8 × 62, 6 × 16, 5 mm bez výstupk*4 Piblizn 100, 8 × 62, 7 × 24, 1 mm bez výstupk*4 Piblizn 104 × 59, 2 × 29, 9 mm bez výstupk*4 Piblizn 97, 1 × 56, 9 × 21, 6 mm bez výstupk*4 Piblizn 170 g vcetn baterie a pamové karty SD*4 Piblizn 133 g vcetn baterie a pamové karty SD*4 Piblizn 180 g vcetn baterie a pamové karty SD*4 Piblizn 209 g vcetn baterie a pamové karty SD*4 Piblizn 132 g vcetn baterie a pamové karty SD*4 Poznámka: Dostupnost jednotlivých model a barevných provedení se mze lisit v závislosti na regionu prodeje. 19 JSEM V SRDCI OBRAZU www. nikon. cz Microsoft ®, Windows®, Windows VistaTM a Windows® 7 jsou obchodní znacky, resp. registrované obchodní znacky spolecnosti Microsoft Corporation v USA a dalsích zemích. Macintosh®, Mac® OS a QuickTime® jsou obchodní znacky resp. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON COOLPIX P300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON COOLPIX P300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag