Návod k použití NIKON AF-S TELECONVERTER TC-20E III

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON AF-S TELECONVERTER TC-20E III. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON AF-S TELECONVERTER TC-20E III bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON AF-S TELECONVERTER TC-20E III.


NIKON AF-S TELECONVERTER TC-20E III : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12437 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON AF-S TELECONVERTER TC-20E III

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] © 1984 ­ 2008 Adobe Systems Incorporated a jeho poskytovatelé licencí. Adobe® PDF Library je licencována spolecností Adobe Systems Incorporated. Adobe, Acrobat, logo Adobe, logo Acrobat, logo Adobe PDF a Adobe PDF Library jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami spolecnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalsích zemích. \nMicrosoft, Outlook, Excel, PowerPoint, Visio, Windows Vista a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalsích zemích. [. . . ] Pokud se v okn Text nic nezmnilo pectte si cást: Nesprávné písmo v rozpoznaném textu nebo urcité znaky nahrazeny znaky , , ?" nebo , , " Volba smru rozpoznaného textu Aplikace ABBYY FineReader pi provádní OCR automaticky zjistí smr textu. Je­li to nutné, smr rozpoznaného textu lze upravit rucn. V hlavním panelu nástroj klepnte na . Poznámka. Pro znakové jazyky pouzijte pro volbu smru textu ped zahájením rozpoznávání textu moznost Hieroglyfická orientace textu. Podrobnosti naleznete v cásti Zmna vlastností textu. 38 ABBYY FineReader 10 Uzivatelská pírucka Ukládání výsledk Rozpoznaný text lze ulozit do souboru, odeslat do jiné aplikace bez ulození na disk, zkopírovat do schránky nebo odeslat e­ mailem jako pílohu v libovolném podporovaném formátu. Ukládání: Obecné Popisuje funkce ukládání aplikace ABBYY FineReader. Vlastnosti dokumentu Ukládání ve formátu RTF/DOC//DOCX Ukládání ve formátu XLS/XLSX Ukládání ve formátu PDF Ukládání ve formátu PDF/A Nastavení zabezpecení dokumentu PDF Vysvtluje nastavení zabezpecení dostupná pi ukládání ve formátu PDF: ochrana dokumentu hesly, která brání ped neoprávnným otevíráním, úpravami nebo tiskem, a výbr úrovn sifrování kompatibilní se starsími verzemi aplikace Adobe Acrobat. Ukládání ve formátu HTML Ukládání ve formátu PPTX Ukládání ve formátu TXT Ukládání ve formátu CSV Ukládání do aplikace Microsoft SharePoint Ukládání obrazu strany Popisuje postup, který ulozí stranu bez provedení rozpoznávání OCR, a poskytuje rady pro snízení velikosti obraz. Ukládání: Obecné V nabídce Soubor mzete volit mezi rznými metodami ukládání rozpoznávaného textu a odesílat je do nejrznjsích aplikací: Soubor>Ulozit dokument aplikace FineReader Ulozí aktuální dokument aplikace ABBYY FineReader . Soubor>Ulozit dokument jako> Ulozí rozpoznaný text na pevný disk ve vybraném formátu. Soubor>Odeslat do> Oteve rozpoznaný text ve vybrané aplikaci. Soubor>Odeslat vybrané stránky do> Oteve vybrané stránky ve zvolené aplikaci. Výchozí velikost papíru V rozevíracím seznamu Výchozí velikost papíru lze vybrat formát papíru, který se pouzije pi ukládání do formátu RTF, DOC nebo DOCX. Má­li se rozpoznaný text pizpsobit velikosti papíru, vyberte moznost Zvtsit velikost papíru, aby odpovídal obsahu. . Aplikace ABBYY FineReader pi ukládání automaticky vyberte nejvhodnjsí formát papíru. Nastavení textu Zachovat záhlaví a zápatí Zachovává prbzné titulky (záhlaví a zápatí) ve výstupním dokumentu. Zachovat konce stránek Zachovává pvodní uspoádání stránky. Zachovat konce ádk Zachovává pvodní uspoádání ádk. Zachovat text a barvu pozadí Zachová pvodní barvu písmen. Aplikace Word 6. 0, 7. 0 a 97 (8. 0) mají omezenou paletu barev textu a pozadí, proto mohou být barvy pvodního dokumentu nahrazeny barvami dostupnými na palet aplikace Word. Aplikace Word 2000 (9. 0) nebo novjsí zachovává vsechny barvy zdroje. Nastavení obrazu Dokumenty, které obsahují velké mnozství obrázk, jsou nadmrn velké. Pro zredukování velkosti souboru klepnte na pozadovanou moznost ve skupin Kvalita obrazu. [. . . ] Prvodce aktivací aplikace ABBYY FineReader vytvoí unikátní parametr ID Produktu. Tento parametr se vytvoí na základ konfiguracních dat pocítace v okamziku aktivace. Tento parametr nezahrnuje zádná osobní data nebo informace o modelu pocítace ci o nainstalovaném software, uzivatelském nastavení nebo ulozených datech. Krom ID Produktu se na server bhem aktivace odesle sériové císlo, název produktu, jeho verze a jazyk rozhraní aplikace ABBYY FineReader. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON AF-S TELECONVERTER TC-20E III

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON AF-S TELECONVERTER TC-20E III bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag