Návod k použití NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G.


NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3702 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G (3336 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Adobe, Acrobat, logo Adobe, logo Acrobat a logo Adobe PDF, Adobe PDF Library jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami spolecnosti Adobe Systems Incorporated v USA a nebo v dalsích zemích. PDF XChange Standard © 2001 2008 od spolecnosti Tracker Software Products Ltd. PDF XChange & Tools SDK's © 2001 2008 od spolecnosti Tracker Software Products Ltd. ABBYY, logo ABBYY, ADRT a ABBYY PDF Transformer jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spolecnosti ABBYY Software Ltd. [. . . ] Okraje oblasti lze zmnit pidáním nových uzl (rozdlovacích bod). Pidání nového uzlu: Stisknte klávesu SHIFT, umístte ukazatel mysi do místa, kam chcete nový uzel umístit (ukazatel se zmní na kízek) a klepnte na okraj. Pomocí mysi pesute rozdlené cásti okraje libovolným smrem. Výbr jedné nebo více oblastí Vyberte nástroj , nebo znovu klepnte na oblast. Pesunutí oblasti Vyberte oblast, kterou chcete pesunout, stisknte tlacítko ALT a pesute oblast do pozadovaného umístní. , stisknte tlacítko CTRL a klepnte na oblasti, které chcete vybrat. Obsah oblastí se ve výstupním textu zobrazí ve stejném poadí. Oblasti jsou automaticky císlovány zleva doprava bez ohledu na smr textu. Odstranní oblasti Pravým tlacítkem mysi klepnte na oblast a v místní nabídce vyberte polozku Odstranit oblast nebo vyberte oblast, kterou chcete odstranit, a stisknte DEL. Odstranní vsech oblastí na jednotlivých stránkách: 1. Chcete li vybrat více stránek, podrzte stisknutou klávesu SHIFT nebo CTRL. * Toto písmo je nainstalováno spolecn se systémem Microsoft Windows XP a sadou Microsoft Office 2000 nebo vyssí. 23 ABBYY® PDF Transformer 3. 0 Uzivatelská pírucka Okno Pevod PDF Okno Pevod PDF se pouzívá k nastavení mozností pevodu. Pizpsobení pracovního prostoru. . . Chcete li umístit okno Stránky nalevo a oblast nastavení napravo, v nabídce Stránky vyberte polozku Ukotvit vlevo. Chcete li umístit okno Stránky napravo a oblast nastavení nalevo, v nabídce Stránky vyberte polozku Ukotvit vpravo. Navigace mezi stránkami V okn Stránky: Pomocí sipek nahoru a dol pejdete z jedné stránky na dalsí. V oblasti zobrazení stránky: Pomocí kláves PageUp a PageDown lze listovat stránkami ve vícestránkovém dokumentu. Pomocí sipek nahoru a dol se mzete pohybovat na stránce. 24 ABBYY® PDF Transformer 3. 0 Uzivatelská pírucka Vytváení dokument PDF Aplikace ABBYY PDF Transformer 3. 0 je snadno pouzitelný nástroj pro vytváení dokument PDF z dokument aplikací Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio a dokument HTML, RTF a TXT. Proces pevodu dokument pro podporované formáty soubor do PDF zobrazuje postupový diagram: * ­ Výsledný dokument se oteve ve výchozí aplikaci pro prohlízení soubor PDF. Tato cást obsahuje podrobné pokyny pro vytváení dokument PDF a rady k volb optimálních moznosti souboru PDF. Obsah kapitoly Vytváení dokument PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3. 0 Vytváení dokument PDF z aplikací sady Microsoft Office Vytváení dokument PDF z Przkumníka Windows Vytváení dokument PDF z jiných aplikací Pidání souboru do dokumentu PDF Slucování více soubor do jediného PDF dokumentu Nastavení zabezpecení dokumentu PDF Automatické císlování Vytváení dokument PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3. 0 Aplikace ABBYY PDF Transformer 3. 0 vám umozuje vytváet dokument PDF dokumenty z aplikací Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dokument HTML, RTF, Microsoft Visio a soubor TXT. Pro vytvoení PDF dokument ze soubor jiných formát pouzijte virtuální tiskárnu PDF X­Change 4. 0 for ABBYY. Spuste aplikaci ABBYY PDF Transformer 3. 0 ((Start>Programy>ABBYY PDF Transformer 3. 0>Vytvoit soubor PDF). [. . . ] Oblast obrázku Oblast pouzívaná pro obrazové oblasti, které obsahují obrázky. Tento typ oblasti mze pokrývat samotný obrázek nebo libovolný jiný objekt, který má být zobrazen jako obrázek (nap. cást textu). 41 ABBYY® PDF Transformer 3. 0 Uzivatelská pírucka Oblast tabulky Oblast, která se pouzívá pro obrazové oblasti tabulky nebo pro oblasti textu strukturovaného jako tabulka. Kdyz aplikace cte tento typ oblasti, nakreslí uvnit tabulky svislé a vodorovné oddlovace a vytvoí tabulku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag