Návod k použití NIKON AF-S NIKKOR 500MM F-4G ED VR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON AF-S NIKKOR 500MM F-4G ED VR. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON AF-S NIKKOR 500MM F-4G ED VR bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON AF-S NIKKOR 500MM F-4G ED VR.


NIKON AF-S NIKKOR 500MM F-4G ED VR : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6401 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON AF-S NIKKOR 500MM F-4G ED VR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] menu synchronizovat Zde lze vybranému uzivateli E Key*). Pi kolizi s jinými systémy WLAN dodatecn pidlit E Key. se doporucuje odstup tí kanál · Priorita Pokud by se po nkolikanásobném stisknutí E-klíce* neotevely dvee, které · Zmadeni oasu se mají otevít, lze pomocí této funkce Zadávání casu a naizování hodin. [. . . ] Naopak lze také Hodiny se naizují mezi dvma casovými snízit prioritu jiných dveí v pímém okolí. Výjimku tvoí výmna baterií a zmna casu z letního na zimní a · Reorganizace naopak. Doporucuje se tuto funkci pouzít, pokud · Zmadeni datumu bylo smazáno více uzivatel. Zadání data · Pihlásit Pi výmn bu klícové jednotky nebo klávesnice budou ob jednotky znovu navzájem sladny. · Smazat Zde se mohou mazat uzivatelé a E Key. Menu jazyka/Language Nastavení jazyka Menu synchronizovat E Key* V tomto programu se pizpsobuje kanál E Key* kanálu vstupní jednotky. Tato funkce se stane potebnou, jakmile se zmní rádiový kanál vstupní jednotky, pestoze jsou pihláseny jest jiné rádiové klíce (se starým nastavením kanálu). Menu Info Zobrazení císla verze a série * Funkce pouze s produktem Burg-Wächter TSE E Key Následkem toho je znázornna struktura menu se vsemi moznostmi vstupuPi programování zámku respektujte prosím pozadavky na displeji. Menu Menu Zména kódu Menu Jazyka/ Language Menu Administrátor Menu * Synchron. písteskem) Displej TSE 3004 mze pi extrémních zmnách teplot reagovat pomalu, píp. císlo servisu: 0900 / 12 14 16 18 (za poplatek) de en fr nl · Batteriewechsel innen · Changing of battery inside · Changement des piles côté intérieur · Batterij vervanging binnen de en fr nl · Funktion Notschloss · Function of the emengency lock · Fonction de la serrure de secours · Functie noodslot de en fr nl · Beim Erscheinen der Batteriewechselaufforderung im Display der Tastatur jeweils zwei Batterien innen und außen tauschen. · If low battery consumption appears in the display you have to change batteries inside and outside. · Lorsque apparaît l'indicateur de piles faible dans la display du clavier, il est impératif de changer les piles situées dans le clavier et celles près du cylindre. · Bij het verschijnen van de lage batterijspanning indicator op het display, moeten zowel de batterijen binnen als buiten vervangen worden. 1 2 3 · Batteriewechsel innen · Changing of battery inside · Changement des piles côté intérieur · Batterij vervanging binnen 1 2 2x 1, 5V AA (LR6) 1 2 3 · Batteriewechsel außen · Changing of battery outside · Changement des piles côté extérieur · Batterij vervanging buiten 1 2 2x 1, 5V AA (LR6) de en fr nl · Funktion Notschloss · Function of the emengency lock · Fonction de la serrure de secours · Functie noodslot 1 2 3 3 Bild 3: Zum Schließen des Notschlosses muss der Drehknauf zwei Umdrehungen in beide Richtungen gedreht werden. 3: To lock the emergency lock the knob has to be turned two times in both directions. [. . . ] · Bij het verschijnen van de lage batterijspanning indicator op het display, moeten zowel de batterijen binnen als buiten vervangen worden. 1 2 3 · Batteriewechsel innen · Changing of battery inside · Changement des piles côté intérieur · Batterij vervanging binnen 1 2 2x 1, 5V AA (LR6) 1 2 3 · Batteriewechsel außen · Changing of battery outside · Changement des piles côté extérieur · Batterij vervanging buiten 1 2 2x 1, 5V AA (LR6) de en fr nl · Funktion Notschloss · Function of the emengency lock · Fonction de la serrure de secours · Functie noodslot 1 2 3 3 Bild 3: Zum Schließen des Notschlosses muss der Drehknauf zwei Umdrehungen in beide Richtungen gedreht werden. 3: To lock the emergency lock the knob has to be turned two times in both directions. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON AF-S NIKKOR 500MM F-4G ED VR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON AF-S NIKKOR 500MM F-4G ED VR bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag