Návod k použití NIKON AF-S NIKKOR 24MM F-1.4G ED

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON AF-S NIKKOR 24MM F-1.4G ED. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON AF-S NIKKOR 24MM F-1.4G ED bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON AF-S NIKKOR 24MM F-1.4G ED.


NIKON AF-S NIKKOR 24MM F-1.4G ED : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4121 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NIKON AF-S NIKKOR 24MM F-1.4G ED ANNEXE 466 (3514 ko)
   NIKON AF-S NIKKOR 24MM F-1.4G ED ANNEXE 226 (3514 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON AF-S NIKKOR 24MM F-1.4G ED

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zlepsení obrazu Moznosti zlepsení obrazu poskytují dalsí zpsob ovlivnní výsledných snímk a umozují zvýsit ostrost, projasnit barvy nebo snímek zjemnit ­ zálezí jen na vás a na pozadovaném vzhledu výsledného snímku. Portrét Sport Makro Krajina Nocní portrét · Rezim kvality obrazu: RAW (NEF) · Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 55­200 mm f/4­5, 6G ED · Rezim expozice: motivový program [Dti], 1/320 sekundy, f/6, 3 · Vyvázení bílé: Auto · Citlivost: ISO 200 Auto 7 8 Cisté a ostré zachycení pohyblivých objekt Potebujete-li zachytit kratický okamzik ­ a uz vítzný gól, nebo jeho oslavy po zápase ­ je rychlá odezva fotoaparátu absolutn nezbytná. Fotoaparát AF-S NIKKOR 24MM F-1. 4G ED je pipraven v kazdém okamziku a nezklame vás, a uz je rychlost dje jakákoli. Pokrocilý systém autofokusu Nejnovjsí výsledek evoluce systému autofokusu Nikon, ptibodový snímac Multi-CAM 900, spojuje osvdcené siroké pokrytí snímku a ve své tíd spickové mení pi slabém osvtlení s automatickým rezimem AF-A, který v závislosti na pohybu objektu ve snímku plynule pepíná mezi rezimy AF-S (autofokus Single-servo) a AF-C (autofokus Continuous-servo). Díky tomu je snadné zaostit na fotografovaný pedmt, a uz se pohybuje, nebo je v klidu. Fotoaparát AF-S NIKKOR 24MM F-1. 4G ED dále nabízí výbr ze tí rezim cinnosti zaostovacích polí (Single Area, Dynamic Area AF a Dynamic Area AF s prioritou nejblizsího objektu), a navíc je mozné snadno vybrat urcité zaostovací pole pomocí multifunkcního volice na zadní stran pístroje. [. . . ] Sériové snímání rychlostí 2, 5 obr. /s Díky schopnosti exponovat 2, 5 obr. /s mzete snadno zachytit kazdou fázi pohybu. Rychlé zpracování obrazu a práce s vyrovnávací pamtí navíc umozují ulozit az 137 snímk v jedné sérii. * * Pi pouzití nastavení Large a karty SanDisk Ultra II SD (256 MB). Pocet snímk v jedné sérii mze být nizsí v závislosti na typu pouzité karty SD. Okamzitá odezva Fotoaparát AF-S NIKKOR 24MM F-1. 4G ED je pipraven stejn rychle jako vy ­ nepostehnutelné 0, 2 s po zapnutí. Krátké casy závrky Elektronická závrka umozuje exponovat s casem az 1/4000 sekundy a blesk lze synchronizovat s casem az 1/500 sekundy. Rychlý pohyb lamel navíc zarucuje konzistentní expozice s krátkými casy. · Rezim kvality obrazu: RAW (NEF) · Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 55­200 mm f/4­5, 6G ED · Rezim expozice: [M], 1/640 sekundy, f/5, 6 · Vyvázení bílé: Auto · Citlivost: ISO 200 9 · Rezim kvality obrazu: RAW (NEF) · Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 18­55 mm f/3, 5­5, 6G ED · Rezim expozice: Motivový program [Krajina], 1/40 sekundy, f/7, 1 · Vyvázení bílé: Auto · Citlivost: ISO 400 Dokonale prokreslené detaily a pesné ízení expozice Emocionální síla dobré fotografie spocívá v detailech ­ v jednotlivých listech na vzdáleném strom nebo v jemných barevných pechodech západu slunce. Fotoaparát AF-S NIKKOR 24MM F-1. 4G ED zaznamenává scénu s pozoruhodnou kresbou a ostrými detaily, a to i za nárocných podmínek. 10 Snímac CCD s 6, 1 milionu efektivních bod Snímac CCD formátu DX vytváí snímky s vysokým rozlisením, jemnými detaily a vynikajícím barevným podáním v sirokém dynamickém rozsahu. Samotný snímac je velký (23, 7 × 15, 6 mm) a výsledné snímky mají vysoké rozlisení 3008 × 2000 pixel, takze i výtisky na velké formáty a zvtseniny budou obsahovat mnoho detail. Pokrocilé automatické mení expozice Fotoaparát AF-S NIKKOR 24MM F-1. 4G ED vyuzívá propracované mení 3D Color Matrix II zalozené na RGB snímaci se 420 pixely. Díky tomu je mení expozice výjimecn pesné. Nov vyvinuté algoritmy vyhodnocování expozice rozpoznají ve snímku svtlé a tmavé oblasti a zamezí jejich pe- a podexponování. Nejmodernjsí digitální zpracování Exkluzivní LSI procesor Nikon spojuje vsechna data do výsledného snímku, picemz zachovává ostré detaily a cisté barvy a soucasn optimalizuje vyvázení bílé barvy, odstín a barevné podání. Nikon Capture 4 (verze 4. 3) Nikon Capture 4 je výkonná sada pro úpravu snímk, která umozuje pracovat pímo s formátem NEF (nezpracovaná data ze snímace). Beze zmny pvodních dat mzete vyladit nebo opravit tém vsechny parametry snímku, tém jako byste jej znovu exponovali. 29 Auto (vyvázení bílé TTL mené 420pixelovým RGB snímacem), sest Vyvázení bílé manuálních rezim, zmení hodnoty, bracketing s vyvázením bílé Monitor LCD 2, 0 palce, 130 000 bod, nízkoteplotní kemíkový displej TFT s nastavením jasu Funkce pehrávání 1 snímek; náhledy (4 nebo 9 snímk); zvtsení pi pehrávání; prezentace; zobrazení histogramu; zvýraznní bod s maximálním jasem; automatické otácení snímk Funkce vymazání Formátování karty, vymazání vsech snímk, vymazání vybraných snímk Video výstup Nastavitelná televizní norma NTSC nebo PAL Rozhraní USB 2. 0 (vysokorychlostní) Zadávání textu Zadání az 36 alfanumerických znak prostednictvím monitoru a multifunkcního volice; ukládání do hlavicky Exif 1) DX Nikkor: Podpora vsech funkcí Kompatibilní objektivy 2) AF Nikkor typu G nebo D: Podpora vsech funkcí 3) Micro Nikkor 85 mm F2, 8D: Podpora vsech funkcí krom autofokusu a nkterých expozicních rezim 4) Ostatní objektivy AF Nikkor: Podpora vsech funkcí krom mení 3D Color Matrix II. 5) AI-P Nikkor: Podpora vsech funkcí krom mení 3D Color Matrix II a autofokusu. 6) Objektivy bez CPU: Lze pouzít v rezimu M, ale bez expozimetru fotoaparátu. Elektronický dálkomr lze pouzít, má-li objektiv svtelnost f/5, 6 nebo vyssí. Úhel zábru V pepoctu na kinofilm (formát 135) odpovídá piblizn 1, 5násobku ohniskové vzdálenosti objektivu Hledácek Pevný v rovin oka, pímý hranol se zrcadlem, vestavná dioptrická korekce (-1, 6 az +0, 5 m -1) Výstupní pupila okuláru hledácku 18 mm (-1, 0 m -1) Zaostovací matnice Cistá matnice typu B BriteView Mark V se zobrazováním zaostovacích polí Zorné pole hledácku Piblizn 95% Zvtsení hledácku Piblizn 0, 75× s 50 mm objektivem nastaveným na nekonecno a s korekcí -1, 0 m -1 Informace zobrazované Indikace zaostení, indikátor blokace AE/FV, cas závrky, clona, v hledácku expozice/korekce expozice, korekce zábleskové expozice, korekce expozice, pocet zbývajících snímk, indikátor pipravenosti k záblesku Autofokus TTL s fázovou detekcí, pomocí modulu autofokusu Nikon Multi-CAM900 a pomocného AF reflektoru (pibl. 0, 5 az 3, 0 m) Pracovní rozsah: EV -1 az +19 (ekvivalent ISO 100, za normální teploty 20 °C) 1) Autofokus (AF-A): Rezim Auto-Servo; fotoaparát automaticky zvolí rezim Motor objektivu Single-servo (AF-S) nebo Continuous servo (AF-C); prediktivní sledování objektu je aktivováno automaticky podle stavu objektu 2) AF-S 3) AF-C 4) Manuální zaostování (M) Zaostovací pole Lze vybrat z 5 polí Rezimy cinnosti 1) Single Area AF, 2) Dynamic Area AF, zaostovacích polí 3) Dynamic Area AF s prioritou nejblizsího objektu. Zámek zaostení Zaostenou vzdálenost lze zablokovat namácknutím tlacítka spoust do poloviny (Single-servo AF) nebo stisknutím tlacítka AE-L/AF-L Systém mení expozice Systém mení expozice TTL pi pln otevené clon 1) 3D Color Matrix II pomocí snímace RGB se 420 pixely 2) Integrální se zdraznným stedem: piblizn 75 % váhy (krouzek s prm. 8 mm) 3) Bodové: Mení podle krouzku s prmrem 3, 5 mm (pibl. 2, 5 % snímku) uprosted aktivního zaostovacího pole 1) EV 0 az 20 (Mení 3D Color Matrix nebo integrální se zdraznným stedem) Rozsah mení expozice 2) EV 2 az 20 (bodové mení) (ekvivalent ISO 100, objektiv f/1, 4, 20 °C) Expozicní rezimy Motivové programy ( Auto, Portrét, Krajina, Dti, Sport, Makro, Nocní portrét), programová automatika [P] s flexibilním programem; casová automatika [S]; clonová automatika [A]; manuální rezim [M] Korekce expozice ±5 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV Zvolené hodnoty expozice lze zablokovat tlacítkem AE-L/AF-L Expozicní pam Typ fotoaparátu Pocet efektivních pixel Obrazový snímac Velikost obrazu (v pixelech) Citlivost Pamová média Systém ukládání snímk Digitální zrcadlovka Nikon AF-S NIKKOR 24MM F-1. 4G ED ­ specifikace 1) Rezim jednotlivých snímk 2) Rezim sériového snímání: pibl. [. . . ] 2, 5 % snímku) uprosted aktivního zaostovacího pole 1) EV 0 az 20 (Mení 3D Color Matrix nebo integrální se zdraznným stedem) Rozsah mení expozice 2) EV 2 az 20 (bodové mení) (ekvivalent ISO 100, objektiv f/1, 4, 20 °C) Expozicní rezimy Motivové programy ( Auto, Portrét, Krajina, Dti, Sport, Makro, Nocní portrét), programová automatika [P] s flexibilním programem; casová automatika [S]; clonová automatika [A]; manuální rezim [M] Korekce expozice ±5 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV Zvolené hodnoty expozice lze zablokovat tlacítkem AE-L/AF-L Expozicní pam Typ fotoaparátu Pocet efektivních pixel Obrazový snímac Velikost obrazu (v pixelech) Citlivost Pamová média Systém ukládání snímk Digitální zrcadlovka Nikon AF-S NIKKOR 24MM F-1. 4G ED ­ specifikace 1) Rezim jednotlivých snímk 2) Rezim sériového snímání: pibl. 2, 5 obr/s 3) Samospous 4) Zpozdné dálkové ovládání: zpozdní 2 s 5) Okamzité dálkové ovládání Závrka Kombinovaná mechanická a elektronická CCD závrka, 30 az 1/4000 s v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV, bulb Synchronizacní kontakt Pouze X-kontakt; synchronizace blesku s casy az 1/500 s 1) TTL: ízení blesku TTL pomocí snímace RGB se 420 pixely ízení blesku Vestavný blesk: i-TTL vyvazovaný doplkový záblesk nebo standardní i-TTL záblesk (pi bodovém mení) SB-800 nebo 600: doplkový vyvazovaný záblesk i-TTL nebo standardní záblesk i-TTL (bodové mení) 2) Rezim Auto Aperture: k dispozici s bleskem SB-800 a objektivem s CPU 3) Automatický zábleskový rezim bez TTL: K dispozici s blesky typu SB 800, 80DX, 28DX, 28, 27 a 22s 4) Manuální rezim s prioritou vzdálenosti v kombinaci s bleskem SB-800 Rezimy synchronizace blesku 1) Synchronizace na první lamelu závrky (standardní), 2) Redukce efektu cervených ocí, 3) Redukce efektu cervených ocí a synchronizace s dlouhými casy, 4) Synchronizace s dlouhými casy, 5) Synchronizace na druhou lamelu závrky Vestavný blesk , , , , : automatický záblesk s automatickým vyklopením v rezimu [P], [S], [A], [M]: manuální vyklopení tlacítkem Smrné císlo (ISO 200/ISO 100, m): pibl. 15/11 (plný manuální záblesk 17/12) Korekce zábleskové expozice -3 az +1 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV Sáky pro píslusenství Standardní ISO sáky s bezpecnostní pojistkou Samospous Elektronicky ízená, délka bhu 2 az 20 s Dálkové ovládání Bezdrátový dálkový ovladac ML-L3 (volitelný) Zdroje napájení Jedna dobíjecí Li-ion baterie EN-EL3 nebo EN-EL3a, síový zdroj EH-5 (volitelný) Stativový závit 1/4" (ISO 1222) Rozmry (S × V × H) Pibl. 133 × 102 × 76 mm Hmotnost Piblizn 540 g bez baterie, pamové karty a krytky tla Dodávané píslusenství* Dobíjecí Li-ion baterie EN-EL3, rychlonabíjecka MH-18a, kabel video, USB kabel UC-E4, emínek, krytka tla, krytka okuláru DK-5, gumová ocnice DK-20, krytka sánk pro píslusenství, disk CD-ROM PictureProject Volitelné píslusenství Dobíjecí Li-ion baterie EN-EL3/3a, univerzální nabíjecka MH-19, rychlonabíjecka MH-18a, síový zdroj EH-5, blesk SB-800/600, zvtsovací okulár DG-2, úhlový hledácek DR-6, software Nikon Capture 4 (verze 4. 3) bezdrátové dálkové ovládání ML-L3, polomkké pouzdro CF-AF-S NIKKOR 24MM F-1. 4G ED Automatický expozicní bracketing Rezimy snímání Ti snímky ±2 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 *Dodávané píslusenství se mze v rzných zemích nebo oblastech lisit. K pouzití ve fotoaparátu AF-S NIKKOR 24MM F-1. 4G ED byly testovány a schváleny následující pamové karty SD: · SanDisk 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB · Toshiba 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB · Panasonic 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB Kvalita obrazu, velikost obrazu a pocet snímk, které se vejdou na kartu (SD 256 MB) Kvalita obrazu NEF (Raw) JPEG Fine Velikost Velikost souboru (MB)*1 obrazu -- L M S L JPEG Normal M S L JPEG Basic NEF+JPEG Basic M S L Piblizn 5, 0 MB Piblizn 2, 9 MB Piblizn 1, 6 MB Piblizn 0, 8 MB Piblizn 1, 5 MB Piblizn 0, 8 MB Piblizn 0, 4 MB Piblizn 0, 8 MB Piblizn 0, 4 MB Piblizn 0, 2 MB Piblizn 5, 8 MB*3 Pocet snímk Piblizn 33 snímk Piblizn 70 snímk Piblizn 123 snímk Piblizn 258 snímk Piblizn 137 snímk Piblizn 233 snímk Piblizn 464 snímk Piblizn 258 snímk Piblizn 423 snímk Piblizn 770 snímk Piblizn 29 snímk Pocet snímk v sérii*2 Long Exp. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON AF-S NIKKOR 24MM F-1.4G ED

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON AF-S NIKKOR 24MM F-1.4G ED bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag