Návod k použití NIKON AF-S NIKKOR 24-70MM F2.8G ED

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON AF-S NIKKOR 24-70MM F2.8G ED. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON AF-S NIKKOR 24-70MM F2.8G ED bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON AF-S NIKKOR 24-70MM F2.8G ED.


NIKON AF-S NIKKOR 24-70MM F2.8G ED : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2619 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON AF-S NIKKOR 24-70MM F2.8G ED

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Kontrola výskytu vir Aplikace F-Secure Mobile Security pracuje na pozadí a automaticky kontroluje soubory. Najde-li aplikace F-Secure Mobile Security pi kontrole v reálném case vir, upozorní vás na to. Po stisknutí tlacítka Ano si mzete ihned prohlédnout infikované soubory. Zobrazení Infekce obsahuje seznam infikovaných soubor v zaízení a informuje, zda je soubor momentáln v karantén, nebo je uvolnný. [. . . ] Peddefinované úrovn brány firewall umozují podle poteby zmnit úrove ochrany. Výbr úrovn zabezpecení Výbr úrovn zabezpecení: 1. Pejdte k polozce Nastavení a stisknte klávesu pro výbr. 2. Vyberte pozadovanou úrove brány firewall: · Odmítnout vse ­ Zastavuje veskerý sít'ový penos. · Vysoká ­ Povoluje vtsinu bzn pouzívaných aplikací a blokuje veskerý píchozí provoz. · Normální ­ Povoluje vsechna odchozí pipojení a blokuje veskerý píchozí provoz. · Povolit vse ­ Povoluje veskerý sít'ový penos. · Vlastní ­ Povoluje sít'ový penos na základ pravidel uzivatele. Chcete-li upravit sadu vlastních pravidel, vyberte úrove zabezpecení Vlastní a polozky Moznosti > Upravit vlastní pravidla. 4. Ochrana dvrných informací Anti-Theft pomáhá zajistit, aby vase zaízení a ulozená data nebyla v pípad krádeze zaízení zneuzita. Vzhledem k tomu, ze pamt'ové karty lze snadno vyjmout, doporucujeme ukládat dvrné informace do pamti zaízení, kterou lze pomocí Anti-Theft zamknout nebo vymazat. Pouzití zámku zaízení Anti-Theft dokáze zaízení automaticky zamknout, dojde-li v zaízení ke zmn karty SIM. Zamknuté zaízení lze odemknout jen pomocí kódu zamknutí. Nastavení kódu zamknutí: 1. Pejdte k polozce Nastavení a stisknte klávesu pro výbr. 2. Kód zamknutí musí mít nejmén 5 znak. Kód uchovávejte na bezpecném míst. Pejdte k polozce Nastavení a stisknte klávesu pro výbr. 2. Ze seznamu nastavení vyberte moznost Jiná nastavení. V rezimu ochrany osobních údaj postupujte následovn. · Chcete-li odesílat pouze statistiku ochrany procházení a informace o pipojení k serveru, vyberte moznost Pouze statistika. · Chcete-li odesílat statistiku a informace o webech, které nebyly analyzovány nebo obsahovaly skodlivý obsah, vyberte moznost Povolit vse. Doporucujeme ponechat rezim ochrany osobních údaj nastavený na hodnotu Povolit vse, címz je dosazeno nejlepsí kvality sluzby. Výpis ochrany osobních údaj Odesíláním informací není ohrozeno vase soukromí. Ackoli odeslané informace mohou být v nkterých jurisdikcích povazovány za osobní, vase soukromí je bhem tohoto procesu chránno. Informace jsou penáseny bezpecn; jsou z nich odebrány vsechny nadbytecné osobní údaje a zpracovávají se anonymn v souhrnném formátu. Tím je zajistno, aby tyto informace nemohly být s vámi zádným zpsobem spojovány. Odeslané informace neobsahují údaje o uzivatelském úctu, adrese IP ani informace o licenci. Kvli vtsí ochran soukromí je pi penosu informací pouzito sifrování. Odeslané informace slouzí ke zlepsení ochranných funkcí nasich produkt a sluzeb. 6. Zajistní aktuálnosti produktu Automatické aktualizace Soucástí aplikace F-Secure Mobile Security je sluzba zajist'ující automatické aktualizace; to znamená, ze databáze definic vir v aplikaci je pravideln aktualizována. [. . . ] Po dokoncení aktualizace se aplikace automaticky restartuje. Technická podpora Hlavní zobrazení uzivatelského rozhraní poskytuje pehled o zabezpecení a aktuálním stavu. Jestlize stav indikuje, ze zaízení není chránno, postupujte podle tchto pokyn: 1. Pejdte k polozce Pehled zabezpecení a stisknte klávesu pro výbr. 2. Vyberte polozku oznacenou bu cervenou, nebo zlutou ikonou stavu a stisknutím klávesy pro výbr problém vyeste. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON AF-S NIKKOR 24-70MM F2.8G ED

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON AF-S NIKKOR 24-70MM F2.8G ED bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag