Návod k použití NIKON AF-S MICRO NIKKOR 60MM F-2.8G ED

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON AF-S MICRO NIKKOR 60MM F-2.8G ED. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON AF-S MICRO NIKKOR 60MM F-2.8G ED bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON AF-S MICRO NIKKOR 60MM F-2.8G ED.


NIKON AF-S MICRO NIKKOR 60MM F-2.8G ED : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4960 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON AF-S MICRO NIKKOR 60MM F-2.8G ED

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Po dokoncení stahování bude zobrazena zpráva s informací, ze registrace byla úspsná a ze aplikace je aktivována. Po dokoncení aktivace zkontrolujte zaízení na výskyt vir, abyste se ujistili, ze je cisté. Dalsí informace najdete v cásti Kontrola výskytu vir. Pokud máte platný registracní kód a aktuáln pouzíváte bezplatnou zkusební verzi aplikace, pejdte do nabídky Koupit a aktivujte registraci zadáním svého registracního klíce. Spustní produktu Poté co aplikaci F-Secure Mobile Security aktivujete, se pi kazdém zapnutí zaízení vzdy spustí automaticky: 1. [. . . ] Pokud je pi kontrole v reálném case nalezen virus, zobrazí se zpráva. Chcete-li zobrazit infikované soubory, vyberte moznost Ano. Zobrazení Infekce zobrazuje seznam infikovaných soubor v zaízení. Pro kazdou polozku seznamu jsou zobrazeny stav (v karantén, uvolnno) a název infikovaného souboru. 3. Výbrem infikovaného souboru zobrazíte dalsí podrobnosti: · Pokud pouzíváte systém Windows Mobile Professional nebo Classic, poklepejte na moznost Zobrazit podrobnosti. · Pokud pouzíváte systém Windows Mobile Standard, vyberte polozky Nabídka > Zobrazit podrobnosti. Zpracování infikovaných soubor Zpsoby zpracování infikovaných soubor: 1. Otevete v hlavním zobrazení nabídku Ochrana proti virm. Vyberte v nabídce Ochrana proti virm moznost Infikované soubory. V zobrazení Infikované soubory vyberte infikované soubory, které chcete zpracovat. 4. Vyberte jednu z následujících akcí: · Odstranit ­ Odstraní infikovaný soubor. Soubor bude ze zaízení zcela odstrann. · Karanténa ­ Pokud infikovaný soubor jest není v karantén, umístí soubor do karantény. Soubor umístný do karantény je uzamknut a pokud je aplikace F-Secure Mobile Security spustna, nemze soubor zaízení poskodit. · Uvolnit ­ Uvolní soubor z karantény. Pokud pouzíváte systém Windows Mobile Professional nebo Classic, poklepejte na softwarové tlacítko. Vzdálené zamknutí lze povolit pouze tehdy, je-li zamknutý zámek zaízení. 5. Opakovaným zadáním kód potvrte. Vzdálené zamknutí nebo vymazání zaízení: · Chcete-li zaízení zamknout, poslete do zaízení SMS s následující zprávou: #LOCK#<kód zabezpecení> (Napíklad: #lock#12345678) · Chcete-li zaízení vymazat, poslete do zaízení SMS s následující zprávou: #WIPE#<kód zabezpecení> (Napíklad: #wipe#12345678) SMS výstraha Pokud dojde ke zmn karty SIM ve vasem zaízení, Anti-Theft vám mze zaslatupozornní. Chcete-li pouzít upozornní textovou zprávou, zapnte nastavení Upozornní textovou zprávou pi zmn karty SIM a zadejte telefonní císlo, na které by v pípad zmny karty SIM v zaízení mla být textová zpráva odeslána. 5. Ochrana pi procházení webu Ochrana Procházení poskytuje ochranu ped weby, které mohou odcizit vase osobní údaje, jako jsou císla platebních karet, informace o úctu uzivatele a hesla. Ochrana procházení kontroluje weby, které procházíte aplikací Internet Explorer. Pokud je aplikace Internet Explorer výchozím prohlízecem, je po aktivaci softwaru F-Secure Mobile Security ochrana procházení zapnuta automaticky. Jestlize pouzíváte prohlízec jiného výrobce, nebude vás ochrana procházení na Internetu chránit. Nastavení ochrany procházení: 1. Otevete v hlavním zobrazení nabídku Ochrana Procházení. 2. Vyberte v nabídce Ochrana Procházení moznost Nastavení. Pokud chcete ochranu procházení zapnout, vyberte moznost Povolit ochranu procházení. 4. V cásti Pouzívaná sít' vyberte, zda chcete funkci Ochrana procházení pouzívat neustále, nebo jen kdyz procházíte web prostednictvím sít svého operátora: · Chcete-li pouzívat funkci Ochrana procházení, jen kdyz pouzíváte sít' svého operátora, vyberte moznost Pouze mj operátor. · Chcete-li ponechat ochranu zapnutou, kdyz cestujete nebo se pohybujete mimo sít' svého operátora, vyberte moznost Vsichni operátoi. 6. [. . . ] Kdyz je k dispozici pipojení k Internetu, aplikace zkontroluje cas poslední aktualizace databáze definic vir a v pípad poteby stáhne nové aktualizace. Rucní aktualizace Aplikaci a databázi definic vir lze také aktualizovat rucn: 1. V hlavním zobrazení vyberte polozky Nabídka > Aktualizace . Výbrem moznosti Ano potvrte, ze chcete získat nejnovjsí aktualizaci. Je-li k dispozici nová aktualizace aplikace a zobrazí se výzva k jejímu stazení, vyberte moznost Ano. 4. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON AF-S MICRO NIKKOR 60MM F-2.8G ED

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON AF-S MICRO NIKKOR 60MM F-2.8G ED bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag