Návod k použití NIKON AF-S DX NIKKOR 55-300MM F-4.5-5.6G ED VR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON AF-S DX NIKKOR 55-300MM F-4.5-5.6G ED VR. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON AF-S DX NIKKOR 55-300MM F-4.5-5.6G ED VR bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON AF-S DX NIKKOR 55-300MM F-4.5-5.6G ED VR.


NIKON AF-S DX NIKKOR 55-300MM F-4.5-5.6G ED VR : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3592 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NIKON AF-S DX NIKKOR 55-300MM F-4.5-5.6G ED VR ANNEXE 803 (4248 ko)
   NIKON AF-S DX NIKKOR 55-300MM F-4.5-5.6G ED VR ANNEXE 608 (4248 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON AF-S DX NIKKOR 55-300MM F-4.5-5.6G ED VR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Logo SD je obchodní znacka spolecnosti SD Card Association. · Veskeré dalsí obchodní znacky uvedené v tomto návodu a ostatní dokumentaci dodané s výrobkem spolecnosti Nikon jsou obchodními znackami resp. registrovanými obchodními znackami píslusných spolecností. Úvod První kroky Základní fotografie Rezimy a, b, c a d Zmna nastavení pro fotografování Pehrávání snímk detailn Propojení fotoaparátu s televizorem, pocítacem a tiskárnou Návod k práci s menu Volitelné píslusenství Prodlouzení zivotnosti fotoaparátu Technické informace i Pro Vasi bezpecnost Abyste zabránili poskození vaseho fotoaparátu Nikon a vyvarovali se pípadného vlastního poranní ci poranní jiných osob, pecliv si ped pouzitím tohoto pístroje prostudujte následující bezpecnostní pokyny. Tyto pokyny ulozte tak, aby si je mohli pecíst vsichni pípadní uzivatelé pístroje. [. . . ] Stiskem M vytvoíte vtsí oíznutí a stiskem K vytvoíte mensí oíznutí. Pozici oíznutí vyberte stiskem multifunkcního volice nahoru, dol, doleva nebo doprava. Stisknte Q pro návrat na obrazovku nastavení. Cropping OK 4 Vyberte Start printing a stisknte Q. Probíhající tisk lze zrusit stiskem Q. Po dokoncení tisku se zobrazí obrazovka uvedená v kroku 1. Setup Start printing Page size No. of copies Border Time stamp Cropping Propojení fotoaparátu s televizorem, pocítacem a tiskárnou B Oíznutí snímk Snímky vytisknuté ve vtsí nez skutecné velikosti budou vypadat jako hrubé nebo zrnité. B Tisk data Pi tisku snímk, na které bylo vkopírováno datum pomocí uzivatelské funkce 18 (Date imprint; A 115) dbejte na následující. · Je-li nastaveno No border u polozky Border, nebo v závislosti na nastavení Cropping, vkopírované datum se mze rozsíit az za okraj papíru. B Chyba tisku PRINT ERROR Dojde-li v prbhu tisku k chyb, zobrazí fotoaparát dialog, který mzete vidt na obrázku vpravo. Po kontrole tiskárny vyberte stisknutím multifunkcního volice smrem nahoru nebo dol volbu Continue a stisknte Q pro obnovení tisku. Pro návrat bez tisku zbývajících snímk vyberte volbu Cancel. Pi výskytu nkterých chyb nelze tisk obnovit. OUT OF PAPER. Continue Cancel C Tisk pi výchozím nastavení tiskárny Pi zadávání nastavení Page size, Border nebo Time stamp vyberte volbu Printer default pro tisk pi aktuálním nastavení tiskárny. 87 Tisk snímk pomocí pímého USB propojení Tisk více snímk Pro tisk více snímk stisknte O na obrazovce PictBridge (A 85). Zobrazí se menu PictBridge uvedené vpravo. Print select Pictbridge Print select Tisk vybraných snímk. Stisknte O na obrazovce PictBridge. PictBridge Print select Print (DPOF) Index print Propojení fotoaparátu s televizorem, pocítacem a tiskárnou 2 3 Vyberte Print (DPOF) a stisknte multifunkcní volic doprava. Postupujte podle krok uvedených v cásti , , Výbr snímk pro tisk" pro úpravu a tisk aktuální objednávky (A 88). Volby Data imprint a Imprint date DPOF nejsou podporovány pi tisku pomocí pímého USB propojení; pro vytisknutí data záznamu na snímky aktuální tiskové objednávky pouzijte funkci PictBridge Time stamp. B Vkopírování data · Pokud je aktivována uzivatelská funkce 18 (Date imprint; A 115), je mozné vkopírovat cas a datum na snímky tisknuté na tiskárnách, které tisk data a casu normáln nepodporují. Vytiskne se pouze cas a datum Date imprint, bez ohledu na to, zda je nebo není aktivována funkce Print set (DPOF) pro tisk data a informací o snímku (krom tisku pi pímém propojení fotoaparátu s tiskárnou). · Pi tisku snímk, na nichz je vkopírováno datum a cas, pomocí pímého propojení fotoaparátu k tiskárn kompatibilní se standardem PictBridge, u polozky Time stamp (A 87) vyberte volbu No time stamp. B Tisková sestava · Není-li na pamové kart dostatek volného místa pro ulození tiskové objednávky, nelze polozku Print set (DPOF) pouzít. · Tisková objednávka se nemusí vytisknout korektn, pokud byly po jejím dokoncení vymazány nkteré snímky pomocí pocítace. 91 Pehrávání snímk na televizoru K propojení fotoaparátu s televizorem nebo videorekordérem pro pehrávání resp. záznam snímk lze pouzít videokabel EG-D100 (volitelné píslusenství; A 156). 1 Vypnte fotoaparát. odpojováním videokabelu vzdy vypnte fotoaparát. 2 Propojte fotoaparát s televizorem pomocí videokabelu. Pipojte videozaízení Pipojte k fotoaparátu 3 4 Nalate na televizoru videokanál. Zapnte fotoaparát. Pro zahájení pehrávání stisknte P. Bhem pehrávání se snímky zobrazují na televizní obrazovce resp. Pehrávejte snímky na televizoru stejným zpsobem jako pi jejich pehrávání na monitoru fotoaparátu. Monitor fotoaparátu zstane vypnutý. Propojení fotoaparátu s televizorem, pocítacem a tiskárnou B Informace o zdroji energie Pi propojení fotoaparátu s pocítacem nebo tiskárnou pouzívejte dostatecn nabité baterie, aby se fotoaparát neocekávan nevypnul. [. . . ] · AI-P NIKKOR: Podpora vsech funkcí krom mení expozice 3D Color Matrix II. Lze pouzít v expozicním rezimu d, ale expozimetr nebude fungovat. · Objektiv s nejmensí pouzitelnou clonou f/5, 6 nebo vyssí: Lze pouzít elektronický dálkomr. Elektronicky ízená strbinová závrka s vertikálním chodem 1/4000-30 s v krocích po 1/3 EV, bulb, time (vyzadováno volitelné bezdrátové dálkové ovládání ML-L3) X=1/200 s; synchronizováno se závrkou do casu 1/200 s a umozuje i pouzití delsích cas Single frame, Continuous Self-timer, dálkové ovládání (vyzadováno volitelné bezdrátové dálkové ovládání ML-L3) Az 3 fps (výbrem rezimu Manual focus, nastavením volice expozicních rezim do polohy Shutter-priority auto nebo Manual, výbrem casu závrky 1/250 s nebo kratsího a pouzitím výchozích hodnot pro vsechna ostatní nastavení). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON AF-S DX NIKKOR 55-300MM F-4.5-5.6G ED VR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON AF-S DX NIKKOR 55-300MM F-4.5-5.6G ED VR bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag